90 aniversari de la segona república.

Destacat

La proclamació de la República Catalana va ser feta per Francesc Macià a Barcelona el 14 d’abril de 1931.

Arran de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, que determinaren la caiguda de la monarquia d’Alfons XIII, Francesc Macià, líder d’Esquerra Republicana de Catalunya -partit triomfador a Catalunya- proclamà de manera unilateral «la República catalana a l’espera que els altres pobles d’Espanya es constitueixin com a Repúbliques, per formar la Confederació Ibèrica» el dia 14 d’abril, poques hores abans que a Madrid es procedís a proclamar la República Espanyola.

Les paraules de Macià són proclamo “República Catalana dins d’una federació de Repúbliques ibèriques” i la bandera catalana i la republicana onejaran al Palau de la Generalitat.

La República va reconèixer l’autonomia de Catalunya, va permetre el vot de les dones, nomenà la primera ministra dona a Europa, aprovà el divirci i l’avortament molt abans que altres països democràtics europeus.

La proclamació de la República Catalana, tres dies després rebatejada com a Generalitat de Catulunya mostra el caràcter negociador i pactitsta de Macià i juntament amb el canvis importants que va introduir la república demostren que la unilateralitat no és la via adequada i la frase xenòfoba de molts processistes que “Espanya no pot canviar” és una mentida més de la seva manipulació i relectura de la història.

Dia mundial de la salut: la salut és un dret fonamental que els governs tenen l’obligació de garantir.

Destacat

LA SALUT ÉS UN DRET HUMÀ FONAMENTAL QUE HA DE SER GARANTIT PER LES POLÍTIQUES DELS GOVERNS. 

Tenim una concepció de la salut com “L’estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia” (O.M.S, 1956). 

La salut no és un assumpte individual, exclusiu de cada persona, sinó que depèn de les condicions de vida que ens envolten. Ens posem malaltes, o no, en funció de com vivim i de les nostres condicions econòmiques i psico-socials.

El dret a la salut és un dret reconegut a l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans i a l’article 43 de la Constitució Espanyola. També l’Estatut de Catalunya recull en el seu article 23 que “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que s’estableixi per llei”.

Defensem un Sistema Nacional de Salut totalment públic en la gestío i en la provisió de serveis, universal, de qualitat, integral, solidari i d’equitat garantida.

Un sistema de salut finançat amb impostos progressius, sense repagaments que limitin el dret, integrat per treballadores i treballadors públics amb condicions laborals dignes i amb els màxims nivells de qualitat científic-tècnica, humana i sense biaixos de gènere.

La pandèmia que estem patint ha posat de manifest les debilitats del nostre Sistema Sanitari  Públic i les greus conseqüències de les privatitzacions i retallades que els últims anys se li  han aplicat des del Govern de la Generalitat. El resultat ha estat que s’han amplificat les desigualtats de salut.

Les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia les pateixen de forma més aguda les dones, precisament per la precarització laboral, la bretxa salarial, que té com a conseqüència bases de cotització més baixes, que influeixen el cobrament dels ERTES, i perquè encara avui, són les dones les que majoritàriament es dediquen a la cura de les famílies. Una càrrega que ha augmentat durant la pandèmia.

El discurs hegemònic del poder polític i reproduït pels principals mitjans de comunicación ens parla de virus, atenció mèdica, hospitals, tractaments, i vacunes. En canvi, es parla menys de la prevenció, i quan es fa gairebé sempre té a veure amb la responsabilitat personal. 

Quan parlem d’un problema col·lectiu com la pandèmia, amb causes estructurals associades a la salut pública, posar l’accent en els factors personals “culpabilitza” i no és prou efectiu.  L’individualisme ens aïlla i no soluciona els problemes.

A l’ Atenció Primària de Salut, que ha patit les retallades més dures des de fa anys i amb profundes deficiències estructurals, se li ha afegit la sobrecàrrega del control de la pandèmia en la comunitat, les residències i les escoles. 

L’atenció de qualitat a les persones amb malalties habituals no COVID està desapareixent amb greus efectes per a la salut de les persones. 

Per totes aquestes raons, considerem que és una prioritat del Govern de la Generalitat l’adopció de les següents mesures urgents: 

 • Un Pressupost adequat i revisable que suposi al menys el 25% (actualment és del 4,7%) del pressupost total destinat a sanitat, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut. 
 • Que el 50% de les aportacions extraordinàries per a la COVID-19 (uns 1.800 milions d’€ segons el Departament de Salut) es destinin prioritàriament als àmbits d’AP i de Salut Pública. 
 • Que els rastrejadors contractats per Ferrovial passin a dependre dels equips d’atenció  primària i  no es faci cap més conveni amb empreses privades.  
 • Que el control de la pandèmia: realització de test, control d’infectats asimptomàtics, estudi de contactes, control de confinament-aïllaments, etc., es faci en espais  alternatius annexos als CAP per equips també adscrits a l’EAP (agents COVID,  auxiliars, administratius formats i dotació adequada d’infermeres i/o metgesses).  
 • Que les persones amb COVID i PCR positiva que estan malaltes i tenen símptomes siguin visitades i controlades pels seus professionals de referència.  

L’ any 1948, l’Assemblea Mundial de la Salut va proclamar el 7 d’abril com a Dia Mundial de la Salut. Una data que va ser escollida en commemoració a la fundació de l’Organització Mundial de la Salut i per la necessitat de crear consciència sobre les malalties.

El 7 d’abril d’enguany, donem suport a la campanya:  Right2Cure https://noprofitonpandemic.eu/es/

L’objectiu d’aquesta campanya és impulsar una proposta legislativa per a instar la Comissió Europea que els productors de vacunes, com Pfizer/BioNTech, AstraZeneca i Moderna, comparteixin els coneixements i la tecnologia de les vacunes, renunciïn a les patents de manera temporal i permetin una producció de les vacunes a nivell mundial que asseguri un accés universal. 

Per a això, es necessita recollir un milió de signatures.

Tothom hauria de tenir dret a viure una vida sana, lliure d’aquesta pandèmia. 

Per a això, l’accés a les vacunes COVID-19 és fonamental. 

SALUT ÉS UN DRET HUMÀ FONAMENTAL, NO POT SER UN NEGOCI!!!

Lola Castro 

4 d’abril de 2021

El govern municipal i la dreta voten en contra la nostra moció en defensa de la llibertat d’expressió.

Destacat

El ple municipal del 17 de març es celebra un cop més de forma telemàtica. Això sí tembé el podeu seguir en diferit o en directe. Però un ple que dura més de dues hores es fa difícil de veure’l sencer i per això el grup municipal d’Esplugues en Comú Podem ens esforcem a fer-vos les coses més fàcils.

El nostre grup va presentar una moció en defensa de la llibertat d’expressió i per l’indult del raper Hassel i sorprenent no es va aprovar per vot en contra del PSC. El vot contrari de la dreta ja ens l’esperàvem perquè la seva trajectòria és més que discutible des del punt de vista de la defensa dels drets democràtics. Però el vot contrari del govern socialista no és raonable i més quan hi ha un compromís al govern central per modificar un codi penal que ha estat molt criticat per les institucions europees. No fa gaire dies la comissària de Drets Humans del Consell d’EuropaDunja Mijatovic, ha traslladat la seva preocupació a Espanya per les creixents condemnes a la presó d’artistes i activistes aquests últims anys. “Diverses disposicions del codi penal espanyol tenen un impacte negatiu, que inclou un efecte dissuasiu, en l’exercici de la llibertat d’expressió, un dret d’importància crucial per a un debat públic lliure i plural”. Nosaltres continuarem defensant la llibertat d’expressió i l’indult pel raper Hassel.

Uns altres punts que han aixecat una certa polèmica a les xarxes on hem rebut desqualificacions demagògiques i falses per part de persones de l’entorn d’ERC i de la CUP tenen relació amb el Pla CAUFEC. De fet, no se’ns critica per cap tema de fons sinó per no fer política d’aparador. El pla CAUFEC ja està aprovat i en ple desenvolupament i, per tant, cap votació que fem ara no pot tornar enrere un pla que sempre ha comptat amb la nostra oposició. En el ple hi havia dos punts en relació a dos aspectes del pla CAUFEC que encara que tots els grups de l’oposició haguéssim votat en contra s’haurien aprovat perquè els socialistes tenen majoria absoluta. Les votacions no tenien res a veure amb l’aprovació d’un pla que, tot i la important mobilització en contra, es va aprovar fa anys. Votar en contra de tot el que tingui relació amb el Pla CAUFEC no té cap resultat pràctic i no serveix per solucionar cap dels problemes que pateix la nostra ciutadania i molt especialment el problema de l’habitatge. Ara si es tracta només d’un problema estètic s’ha d’explicar bé i no criticar per criticar

El govern municipal ha renovat el conveni urbanístic que tenia amb les empreses del Pla CAUFEC que suposa que l’ajuntament rebrà 14.333.306 € en oficines, que ja veurem a la pràctica quin valor acaben tenint tenint en compte la saturació d’oficines actualment en el mercat. I 4.672.452,76 que l’ajuntament rebrà en efectiu aquest any i el que ve.

Per altra banda el terreny que té l’ajuntament al carrer Sant Mateu com a conseqüència de la reparcel·lació del pla CAUFEC l’ajuntament també se’l ven amb la condició de construir un màxim de 132 habitatges 60 dels quals de compravenda i fins 72 de lloguer. Amb aquesta operació de venda pretenen ingressar un mínim de 3.856.062,70 euros, però un cop més es tracta d’una quantitat prevista que ja veurem si és real o serà un cop més una volada de coloms.

Una altra cosa és que fem una valoració del Pla CAUFEC que va suposar un “Pelotazo” indecent i que els successius govers monocolors del PSC han defensat pels beneficis que suposaven per l’ajuntament, però que si ens ho mirem amb detall qui ha fet l’agost són els empreses i no l’ajuntament que s’ha deixat pendre el pèl per afavorir els interessos especulatius. Un altre dia us ho expliquem amb detall.

Emissió íntegra del ple.

Tota la informació del ple del 17 de febrer que només us explica el grup municipal d’EeCP

Destacat

El ple va tenir lloc el dimecres 17 de febrer a les 18 hores va aprovar la nostra moció en relació als talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum.

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb motiu de l’entrada en vigor del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.

2. Aprovació, si escau, de les actes números 2/21 i 3/21, corresponents a les sessions Ordinària i Extraordinària i Urgent de data 20 de gener de 2021.

3. Informacions de l’Alcaldia.

4. Dictamen que proposa la modificació de nomenaments de representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Dictamen que proposa aprovar la renúncia al dret de tanteig de l’Ajuntament en la transmissió de la quota indivisa de la parcel·la 104 del Pla parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, propietat de Sacresa Terrenos Promoción SL i Caufec SA.

6. Dictamen que proposa aprovar inicialment el plec de clàusules tècniques i administratives particulars reguladores del procediment per a la concessió administrativa demanial d’un terreny de titularitat municipal situat a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, número 106, qualificat com a sistema d’equipament comunitari, clau 7b.

7. Dictamen que proposa aprovar definitivament l’alteració de la qualificació jurídica de tres finques propietat de l’Ajuntament ubicades a la plaça Santa Magdalena, número 16, 17 i 21.

8. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels Estatuts per a la inclusió de l’EMD de Valldoreix al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, com a membre de ple dret.

9. Dictamen que proposa aprovar l’inici de la contractació del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal.

10. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte del servei de neteja i desinfecció dels edificis, dependències i locals municipals.

11. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 24, reguladora de la Taxa per a la utilització privativa del domini públic de l’espai municipal “La Baronda”.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

12. Dictamen que dona compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2020.

13. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost Municipal en vigor.

14.Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla del personal funcionari, laboral i eventual.

15.Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020.

16.Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020.

17. Dictamen que dona compte de l’informe anual de morositat de l’exercici 2020.

18. Dictamen que dona compte de l’informe sobre els resultats del control sobre el compte 413 “Creditors per despeses meritades”.

19. Dictamen que dona compte de l’informe anual sobre els resultats de la funció Interventora de l’exercici 2020.

20. Dictamen que dona compte dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020.

21. Dictamen que dona compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del Pla d’acció i de l’informe d’Intervenció relatiu a l’esmentat Pla.

MOCIONS

22. Moció 2/21 del grup municipal d’Esplugues en Comú Podem en relació amb els talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum.

23. Moció 3/21 del grup municipal del PSC en suport al dictamen “La vida de les persones grans importa”, del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

PRECS I PREGUNTES

Atacar la seu d’un diari no és defensar la llibertat d’expressió

Destacat

En Comú Podem estem al capdavant dels qui defensem la llibertat d’expressió i considerem que és molt greu que un artista, t’agradi o no el contigut del que diu, vagi a la presó o s’hagi d’anar a l’estranger per evitar-ho. Defensem també el dret democràtic a manifestar-nos per defensar les llibertats i volem canviar la llei i ho farem perquè això no torni a passar. També hem demanant l’indult pel raper Pablo Hasél perquè els processos legals són lents i no volem que segeueixi a la presó. Però també volem deixar molt clar que no es defensa la llibertat d’expressió ni cap llibertat atacant un diari, destrossant botigues i mobiliari urbà, cremant contenidors i atacant la policia.

Molt de nosaltres venim d’una llarga contra la dictadura i fins i tot en aquells moments difícils defensàvem les manifestacions pacífiques. Per això també ens indigna que des de la ignorància es menyspreï el sistema de lliberats que vam aconseguir amb la constitució del 1978, una constitució que no ens la va regalar el rei ni les èlites polítiques sinó que és fruit de la lluita de milers de demòcrates que van lluitar contra la dictadura sense importar-los la mort i la presó. Només des de la ignorància dels qui no han viscut la dictadura o la amb mala fe dels mentiders es pot dir que no estem en un règim democràtic.

També és cert que amb els últims governs del PP s’ha produït un important deteriorament democràtic i, com va dir el vicepresident de govern Pablo Iglesies, s’han de corregir els “dèficits democràtics”, uns dèficits que han portat artistes, sindicalistes, manifestants o a dirigents polítics a la presó i a l’exili, exili que, per cert, no té res a veure amb el patiment, la persecució i la misèria que van patir centenars de milers de republicans en acabar la guerra.

La transició democràtica ens va ensenyar una cosa que els processistes haurien d’entendre. No tenen cap dret ni és democràtic imposar de manera unilateral la idependència i més quan no tenen la majoria social, han d’acceptar que l’única via democràtica és la d’un referèndum pactat. La història ens ensenya que després de la mort del dictador la dictadura estava afeblida per les mobilitzacions populars i els sectors aperturistes del règim va acceptar que no podien mantenir la dictadura amb quatre canvis superficials. El demòcrates també érem conscients que no teníem prou força per imposar la ruptura democràtica. El resultat democràtic i raonable va ser la constitució del 78 que ens va permetre recuperar lers llibertats i l’autogovern. A canvi, vam acceptar una monarquia constitucional sense poder polític i vam amnistiar els repressors de la dictadura alhora que sortien de la presó els defensors de la llibertat.

La corrupció de la monarquia no té res a veure amb la constitució com la corrupció de Pujol no té res a veure amb la Generalitat. I per posar fi a determinades conductes inacceptables del monarca es pot fer una llei orgànica que reguli la corona i aplicar la llei amb contundència, cosa difícil amb el poder judicial que tenim. La democratització del poder judical també és necessària i imprescindible. I aquells que som republicans haurem de mirar d’impulsar un referèndum encara que amb la que ens està caient no pot ser l’objectiu d’aquesta legislatura.

La transició i altres moviments democratitzadors que s’ha produït al món s’han aconseguit per la lluita pacífica i democràtica. Tant la democràcia a Espanya, com el sufragi universal i el vot de la dona, la igualtat racial, el dret de vaga i altres conquestes democràtiques sempre han sigut possibles amb mobilitzacions socials majoritàries i pacífiques que han forçat els governs a acceptar-les o han fet possible governs que les portaven en el seu programa polític.

Amb la violència guanyen els més forts no els qui tenen raó. I la experiència ens demostra que només les mobilitzacions massives, pacífiques i democràtiques permeten canviar les societats. I l’experiència també ens demostra que per molt justos que siguin els nostres objectius només es pot avançar amb paciència, amb constància i amb un majoritari suport popular. Les lluites no es guanyen en quatre dies i la violència gratuïta, que acabem pagant la ciutadania, no és mai la solució.

Cens i control de caixes niu 2020-21. Entre el Glòria i la pandèmia.

Destacat

El passat dissabte 23 de gener, com ja resulta habitual des de fa anys, s’ha procedit a efectuar el control,   neteja i reparació de les caixes niu instal·lades a Esplugues durant la tardor de 2016 gràcies al suport popular en forma de campanya d’apadrinament. L’equip ha estat format per el Mariano Sanabria, la Estefania Zafra, la Glòria Martín, Jordi Perez, Ada Drame i Jordi Mateu.  

Aquest ha estat un control atípic, tant per les mesures de precaució imposades per la Covid com pel fet de que es produïa després del pas de dues tempestes amb nom propi -Gloria i Filomena- i del confinament dut a terme a causa de la pandèmia, coincidint amb els mesos mes sensibles per a l’activitat reproductora de la majoria d’espècies animals. Entre elles, les aus.  

De les 45 caixes instal·lades inicialment fa cinc anys, segueixen operatives 37 de les qual s’han pogut controlar a la present campanya un total de 35, ja que no s’ha pogut accedir al camp de futbol del Salt del Pi (caixa número 1933) en estar tancades les instal·lacions, ni tampoc a la número 1676 (jardins de l’edifici Simbol) ja que la branca de pi pinyer on estava va resultar malmesa pel Glòria, i la brigada municipal que la va retirar va optar per col·locar la caixa en un punt inaccessible en el mateix arbre.

A continuació teniu l’informe complet en format pdf.

La salut que Catalunya necessita

Destacat

El dia 3 de febrer de 2021 en un acte d’En Comú Podem la nostra regidora i candidata Lola Castro va explicar que “les retallades sistemàtiques i deològiques aplicades pel conseller Boi Ruiz l’any 2011 ens va afectar de ple al Baix Llobregat i a Catalunya amb tancaments de llits i quiròfans, punts d’Atenció continuada i d’Urgències, amb una manca d’inversió i pressupost pels centres d’Atenció Primària i CUAP, amb retallades de sou i empitjorament de les condicions laborals de les professionals”.

A continuació teniu la intervenció íntegra de Lola Castro.

Acte en defensa de la sanitat pública, per la ampliació del cap Lluís Millet i per un tercer CAP a Esplugues de Llobregat

Destacat

Dimecres 2 de febrer a les 10.30 al davant del CAP Lluís Millet d’Esplugues el nostre candidar Lucas Ferro i la nostra candidata Lola Castro van convocar un acte davant la premsa però sense públic, perquè la salut és el primer. L’objectiu de l’acte era explicar les nostres propostes sanitàries i, en concret, l’ampliació del CAP Lluís Millet i la construcció d’un tercer CAP a Esplugues.

Reflexions de Lola Castro.
El model sanitari Català es va concretar el 1990 amb la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), i que va crear el Servei Català de laSalut (CatSalut) i va consolidar un sistema sanitari mixt públic/privat. Aquest model  integra en una sola xarxa d’utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat pública, i que recull una tradició d’entitats (mútues, fundacions, consorcis, centres de l’Església) històricament dedicades a l’atenció de la salut el SISCAT.
Aquest sistema de salut mixt, dóna lloc a males pràctiques i a col·laboracions emmascarades publica/privades, com derivacions de pacients d’Hospitals de titularitat pública a Hospitals de titularitat privada. Donant-se aquesta circumstància, el pacient o usuari del sistema de salut català, tampoc tégarantida una correcta assistència, ja que aquestes “col·laboracions” més que mirar per la salut del pacient, en molts casos, mira de fer negoci a costa d’ell.
La perversió del sistema també ha donat lloc i ha arribat a uns extrems, que d’una manera totalment inacceptable i sense cap mena d’ètica, es contracten serveis sanitaris privats a espais públics.

SISTEMA DE SALUT DE TITULARITAT, GESTIÓ I PROVISIÓ PÚBLIQUES
No volem continuar amb aquest sistema clientelar, ineficient

 1. L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (a vegades definit com a Moisès Broggi) és un  hospital  de  Sant Joan Despí,  Baix Llobregat. Es va posar en marxa el febrer de 2010 amb una inversió del  Departament de Salut de la Generalitat  per a la seva construcció i equipament.
  Des de desembre de 2010 l’Hospital va passar a gestionar el Centre d’Atenció Especialitzada Sant Feliu de Llobregat i el Centre d’Atenció Especialitzada Cornellà de Llobregat. En aquests dos centres es treballa amb personal i metodologia de l’hospital, la qual cosa permet de facilitar l’accessibilitat als usuaris i mantenir alhora una millor sistemàtica de treball i de coordinació amb l’hospital 1.
 2. A la Regió Sanitària Metropolitana Sud està prevista la instal·lació de 18 mòduls de suport que s’ubicaran al costat dels CAP següents:
  • CAP Abrera, Abrera
  • CAP Pou Torres, Begues;
  • CAP Can Bou,Castelldefels;
  • CAP La Gavarra, Cornellà de Llobregat;
  • CAP Cunit, Cunit;
  • CAP Ramona Via, el Prat de Llobregat;
  • CAP Lluís Millet, Esplugues de Llobregat;
  • CAP Dr. Bartomeu Fabré Anglada, Gavà;
  • CAP Amadeu Torner, l’Hospitalet de Llobregat;
  • CAP La Florida, l’Hospitalet de Llobregat;
  • CAP La Granja, Molins de Rei;
  • CAP Olesa, Olesa de Montserrat;
  • CAP Pallejà, Pallejà; CAP Sant Andreu de la Barca, Sant Andreu de la Barca;
  • CAP Sant Just, Sant Just Desvern;
  • CAP Sitges, Sitges;
  • CAP Vilafranca Nord, Vilafranca del Penedès,
  • CAP Sant Joan, Vilanova i la Geltrú.
 1. Els diners que destinen a la  construcció d’hospitals no necessaris  i la  contractació de rastrejadors privats , que són uns 100 milions d’euros (poca broma), es podrien destinar a reforçar l’atenció primària. Des de fa molts anys, hi ha molts  centres d’atenció primària que es troben en una situació precària. D’altra banda, la contractació d’una empresa privada com
  Ferrovial (amb un contracte milionari i sense concurs previ) per fer el seguiment dels contagis per Covid-19 és inacceptable. A banda que la seva gestió ha sigut un fracàs estrepitós – com els mateixos treballadors d’aquesta empresa han reconegut a diversos mitjans de comunicació –
  l’autoritat competent va decidir de prorrogar el seu contracte, agreujant encara més el problema i incrementant la despesa econòmica.
 2. Els endarreriments de les vacunes suposen vides, i no són només responsabilitat de les empreses farmacèutiques sinó també de la UE i dels governs que han afavorit aquesta estrategia i han negocial aquests contractes.
  La primera iniciativa ciutadana Europea sobre salud que pretén alliberar les patents dels medicaments per a lluitar contra la covid-19assegura que hi ha que pasar de les paraules als fetsi li demana a la UE valentía enfront del xantagge del Big Pharma.
  Quan després de molts dubtes la Conselleria de Salut de la Generalitat ha rescindit el contracte amb Ferrovial, que tenia assignat el servei de rastrejadors, ara vol contractar i formar nou personal, prescindint dels treballadors i treballadores quer fins ara feien aquesta tasca. La realitat és que el govern deixa en l’atur a centenars de treballadors i treballadores quan ja tenen una experiència i tot això en plena tercera onada de la pandèmia. Segons informen des de diferents sindicats, la Conselleria no contempla la seva subrogació.
  A dia d’avui, la única “subrogació’ de fet que ha realitzat és la del màxim responsable del rastreig de Ferrovial. El Departament de Salut i la seva consellera la Honorable Alba Vergés, i per extensió, l’actual govern,   no tenen la mateixa preocupació pels treballadors i treballadores que pels alts executius.. En pandèmia  o no, sempre Servei Públic i Subrogacio SI.
 3. Han passat deu mesos ja des de l’inici de la crisi de la Covid-19, que ha permès a la Conselleria i als gestors sanitaris, justificar el desmantellament total de l’Atenció Primària (AP). I deu anys de retallades contínues que han afeblit de forma contundent el sistema sanitari; La sanitat pública s’anava ensorrant progressivament i l’AP era la cabana de palla del sistema. La pandèmia l’ha col·lapsat totalment; l’atenció hospitalària ha aguantat, mai sabrem fins a quin punt (s’ha
  sobrepassat la seva capacitat de resolució?), ni a quin preu emocional per les treballadores, però l’AP, arraconada des d’un principi, ha sucumbit. Atemorits pels contagis que s’anaven produint, no podent protegir a les seves professionals ni a la ciutadania, els grans gestors van decidir
  que la millor opció era convertir els CAP en búnquers.
  L’AP ha perdut els seus 2 gran pilars: la longitudinalitat i l’accessibilitat. Sembla que s’està aprofitant l’ocasió per fer un canvi de model, però en sentit contrari al que la ciutadania
  reclama: s’opta per la privatització sempre que es té l’oportunitat (Ferrovial, llits d’UCI a Hospitals privats, externalització de serveis…). Si des de sempre es demana una millor accessibilitat telefònica, lleugeresa en els tràmits i privacitat en les consultes, s’ofereix la via telefònica i
  telemàtica com a única forma d’accedir als centres, s’interroga al carrer a plena veu als valents que s’acosten als centres, malgrat les prohibicions, i qualsevol tràmit es converteix en un malson. Es vol consultar amb els professionals de referència? Doncs mai és la primera opció i si, finalment, és possible, el primer contacte telefònic es produeix passats uns dies i la visita, si decideixen que és procedent, passades unes setmanes.
  Sospitem que, si no hi ha una resposta ciutadana i professional potent, aquest model telemàtic/ telefònic que infravalora les visites presencials i el lligam que metgesses i infermeres han establert amb les pacients, s’anirà instal·lant, i ens oblidarem del que havia estat l’Atenció Primària al nostre país.
 1. Un brot a la residència de gent gran Font de l’Avi de Vallirana obliga a la Generalitat a intervenir-la. Vaga de rastrejadors Covid.
 2. Mentre no tinguem un sitema de salut de titularitat, gestió i provisiópubliques, tindrem un sistema clientelar

Ple municipal del 20 de gener de 2021.

Destacat

El ple ordinari celebrat el dimecres 20 de gener –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, s’emet en directe per les xarxes i pel web municipal i us oferim l’enllaç perquè el pugueu veure. El que no trobareu és la posició del nostre grup i per això us la volem explicar en el document adjunt.

El nostre regidor, Jordi Pérez, i la nostra regidora, Lola Castro, van votar a favor de flexibilitzar la resticció de circulació d’aguns vehicles en l’àmbit de les Rondes per la dificultat en aquestes circumstàncies de canviar el vehicle a molts dels afectats. També van votar a favor de l’augment de sou de funcionaris i funcionàries de l’ajuntament.

Vam votar en contra de la moció de C’s, que no es va aprovar, perquè està plena de mentides i reflecteix una obsessió de la dreta perquè la gent no pagui impostos. Poden explicar com es poden mantenir els serveis rebaixant els impostos? La demagògia de la dreta no té límits.

El ple en youtube

Les dades de la Covid a Esplugues continuen empitjorant i cal extremar les precaucions. Completada la vacunació de les residències.

Destacat

Les dades continuen sent molt preocupants i més si tenim en compte que la tendència segueix a l’alça i a hores d’ara tenim més casos setmanals que a la segona onada del virus. Hem d’exigir a les administracions que facin la seva part de la feina, però també hem de tenir present que hem d’extremar les precaucions individuals: distància de seguretat, ús de les mascaretes, limitar els contactes al mínim imprescindible, estrictes mesures d’higiene…

Segons dades de l’Ajuntament dimarts l’índex de rebrot era de 658, però avui ja estem a 746 (696 a Catalunya). El mateix passa amb el risc de transmissió que dimarts estava a 1,22 i avui a 1,4 (1,32 a Catalunya). Estem, doncs per sobre de la mitjana de Catalunya i continuem empitjorant sense que les dades recullin encara la festa dels reis.

Més positives són les dades sobre la campanya de vacunació. del 4 al 7 de gener s’ha realitzat la campanya de vacunació a les residències d’Esplugues. S’han vacunat totes les persones que han donat el seu consentiment. En total tenim 574 persones vacunades que representen el 96,5 de les persones residents i el 85% dels equips professionals.

Davant d’aquesta situació hi ha dues possibilitats o la ciutadania extremem pel nostre compte les mesures de seguretat o, si les xifres continuen augmentant, les administracions, tal com demanen fa setmanes els epidemiòlegs, hauran d’incrementar les restriccions. Sovint se’ns planteja un fals dilema entre salut i economia. Si relaxem les mesures per no perjudicar l’economia augmenta el nombre de contagiats i de morts i l’activitat econòmica acaba sent perjudicada igual.

Davant el preocupant increment de contagis que hi ha al nostre municipi, Esplugues en Comú Podem reclama més recursos per a l’atenció primària.

Destacat

L’augment de casos a Esplugues és molt preocupant, la nostra població és una de les de l’àrea metropolitana amb un risc més alt de contagis. Davant d’aquesta situació la nostra alcaldessa Pilar Díaz sense consultar a la resta de grups municipals fa pública una dura carta que ha enviat a la Consellera de Salut i la dura resposta d’ERC ha vingut a continuació. EeCP no volem participar en picabaralles polítiques i pensem que l’acció unitària és una eina fonamental per fer front a la pandèmia.

Considerem que el model d’actuació del Departament de Salut a aquesta segona fase de la pandèmia no ha estat bo:

Pel que fa a la salut pública, no s’ha prioritzat suficient en invertir recursos i aconseguir un servei suficientment potent i eficaç de rastrejadors, ni s’han fet suficients tests, ni s’han destinat els fons necessaris per reforçar substancialment a l’atenció primària i els serveis socials. En canvi, s’ha optat per plantejar restriccions de l’activitat laboral, el consum, o l’oci de forma reactiva i no massa efectiva. No s’ha planificat amb temps ni s’han previst els pitjors escenaris, no s’ha fet una campanya educativa comunitària, pedagògica, amb missatges clars i massius als joves i a la gent gran, ni tampoc s’ha realitzat una campanya d’intensa participació comunitària.

Per a nosaltres. és més vigent que mai la proposta inclosa a la Moció presentada pel nostre Grup i aprovada per unanimitat del Ple municipal del 27 de juliol:

“Instar a tots els grups municipals a donar suport a la llarga reivindicació de l’Ajuntament d’Esplugues i del moviment veïnal, de construir, per part de la Generalitat de Catalunya, el tercer CAP a Esplugues als terrenys de la zona d’estacionament situada entre els carrers Lleialtat i Enrique Tierno Galván pàg 99 i la Ronda de Dalt. L’Ajuntament havia cedit aquests terrenys l’any 2010. Així mateix, cal que demanem la millora i adequació de l’edifici del CAP Lluís Millet”

Cal canviar les prioritats de forma radical. 

Cal un model sanitari públic, de qualitat i no precaritzat, basat en l’atenció primària, comunitària i els serveis socials, que potenciï la fabricació pública de medicaments i materials sanitaris, i que potenciï la investigació aplicada per resoldre els problemes de salut que pateix la població. 

Els cribatges massius s’han posat en marxa amb proves PCR a molts municipis de Catalunya. Es poden fer el test les persones sense símptomes, determinant en cada barri la franja d’edat.

Una altra eina fonamental, segons els experts, és el rastreig massiu a la població. En aquest tema, també ens hi arriben tard les mesures del Departament de Salut: El secretari general de Salut ha informat avui que l’aplicació mòbil Radar Covid, eina de rastreig dels contactes de casos de covid-19, comença a funcionar avui a Catalunya. Les Illes van activar aquesta aplicació el mes d’agost i el País Valencià ho va fer durant el mes de setembre.

Esplugues en Comú Podem considera que, amb una situació de risc per a la salut pública com la que patim actualment, l’equip de govern ha de   consensuar, dialogar i compartir les seves propostes amb la resta de grups polítics del municipi. 

Creiem també que les gestions pròpies de l’administració local, així com la comunicació amb qualsevol altre organisme o institució, haurien de tenir un tractament prioritari intern, abans de fer públic el comunicat a la ciutadania.

Reiterem el nostre compromís amb la defensa dels drets i per la millora de les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes.

En aquest sentit, fem la proposta de demanar una reunió urgent de tots els grups polítics de l’Ajuntament d’Esplugues amb la Consellera de Salut, Alba Vergès, per tal de fer un abordatge conjunt de la situació actual. 

Hem de combatre plegades aquesta pandèmia. Juntes ens en sortirem. 

Esplugues de Llobregat, 28 d’octubre de 2020

L’habitatge i l’empadronament són drets humans bàsics.

Destacat
 1. L’HABITATGE COM A DRET SOCIAL BÀSIC

Un habitatge digne és un element indispensable per garantir el desenvolupament de qualsevol persona en la nostra societat. Es tracta d’un dret necessari per tal de poder exercir-ne d’altres, com ara el dret al treball. No poder gaudir d’un habitatge digne i adequat a les necessitats de cada persona o família és un factor de risc de cara a l’exclusió social. El dret a un habitatge digne és una exigència bàsica de la condició d’ésser humà I un dret reconegut. Tant la Declaració dels Drets Humans com la Constitució Espanyola reconeixen aquest dret: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i han de regular la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir-ne l’especulació.”

També l’Estatut de Catalunya reconeix que les persones que no tenen recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne,

Finalment, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans diu: “tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre, i les autoritats municipals han de vetllar per l’existència d’una oferta adient d’habitatge i d’equipaments de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda al nivell d’ingressos”.

Tanmateix, l’habitatge sovint no es considera un dret i sí com un negoci més per a la lliure especulació.

La realitat social es manifesta ben allunyada de les declaracions programàtiques. en els darrers anys  l’augment dels preus, tant dels de lloguer com els de venda, ha superat amb escreix el creixement dels salaris, i per tant han augmentat les dificultats per accedir a un habitatge

A la nostra ciutat hem viscut esdeveniments que tenen molt a veure amb la manca de les polítiques públiques d’habitatge. 

https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/successos/27188-desallotjament-d-un-bloc-ocupat-il-legalment-a-esplugues.html

La competència en el tema de l’habitatge és de la Generalitat de Catalunya. El Govern de la Generalitat estableix la normativa legal dels habitatges amb protecció oficial i l’execució directa d’aquests, a través dels seus òrgans de gestió, I’INCASOL i REGESA. Els ajuntaments tenen la competència de la promoció i gestió dels habitatges amb protecció oficial, segons la normativa de règim local. Les competències pròpies de l’Ajuntament segueixen sent les d’establir un pla propi d’habitatge, així com la promoció i gestió d’habitatge públic

La situació s’ha agreujat arran de la crisi sistèmica accelerada per la pandèmia actual, ja que moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos de forma brusca, tot i les mesures impulsades pels governs. Aquestes han resultat insuficients per donar resposta a l’exclusió habitacional; es requereixen mesures més estructurals que s’encaminin a revertir el model especulatiu actual i canvis legislatius que protegeixin el dret a l’habitatge, com ara la regulació dels preus del lloguer.

El món local som el primer front d’atenció amb la ciutadania i sovint no tenim ni les eines ni les competències per poder donar la resposta que voldríem. Per això des de fa anys demanem als governs competents que, entre altres qüestions, regulin i continguin els preus dels lloguers.

Ara sembla que tenim una oportunitat, amb l’aprovació pel Parlament de la proposició de llei, ara LLei,  pactada entre diferents grups polítics  i el Sindicat de Llogateres, que ha de permetre fixar topalls al lloguer en els municipis amb més demanda.

 1. EL PADRÓ ÉS FONAMENTAL PER PODER ACCEDIR A LA SANITAT PÚBLICA, L’ESCOLARITZACIÓ I OBTENIR EL PERMÍS DE RESIDÈNCIA. 

La situació de crisi generada per la COVID-19 està tenint un fort impacte tant a nivell social com econòmic, especialment en els col·lectius més vulnerables, com les persones que no poden acreditar que resideixen a la ciutat en la que habiten, ja sigui perquè no tenen llar, o perquè no compten amb una documentació que ho certifiqui.

El padró és la porta d’accés a molts drets bàsics com l’accés a la salut o a l’educació, i les administracions locals tenen l’obligació de proporcionar-lo a tots els seus veïns i veïnes.

La normativa és clara, d’àmbit estatal i es contempla ja des de la Resolució del 4 de juliol de 1997 fins a l’actual, on s’especifica que el padró és el registre administratiu que pretén reflectir el domicili on resideixen les persones que viuen a l’Estat espanyol i que, per tant, no té cap competència en temes de propietat o qüestions higièniques o sanitàries. L’única competència és la de verificar les dades del lloc on viuen les persones, sense qüestionar-les.

La Resolució sobre Instruccions Tècniques als Ajuntaments, publicada el 29 d’abril de 2020 al BOE, aporta alguns canvis sobre la legislació existent  

https://t.co/Ny2lqU8nDJ

                                          Casos especiales de empadronamiento

3.1 Empadronamiento en un domicilio en el que ya constan empadronadas otras personas. Cuando un ciudadano solicite su alta en un domicilio en el que ya consten empadronadas otras personas, en lugar de solicitarle que aporte el documento que justifique su ocupación de la vivienda, se le deberá exigir la autorización por escrito de una persona mayor de edad que figure empadronada en ese domicilio. La persona que autorice deberá disponer de algún título acreditativo de la posesión efectiva de la vivienda (propiedad, alquiler…) a nombre de la misma.

Si, con ocasión de este empadronamiento, la Administración municipal advirtiera que las personas que figuran empadronadas en ese domicilio lo han abandonado, aceptará el empadronamiento de los nuevos residentes en la vivienda conforme al procedimiento ordinario, y, simultáneamente, iniciará expediente de baja de oficio en su Padrón de las personas que ya no habitan en ese domicilio.

3.2 Empadronamiento en establecimientos colectivos. Cuando el alta se produzca en un establecimiento colectivo (residencias, conventos, etc.) la autorización deberá ser suscrita por la persona que ostente la dirección del mismo. En estos casos se hará constar en el apartado «tipo de vivienda» de la hoja padrón a la mención «colectiva». En los demás casos, el tipo de vivienda es «familiar».

3.3 Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.

Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa dirección.

La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda y deba recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes.

Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son las siguientes:

– Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión.

– Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar.

– Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública.

En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los Servicios Sociales: la dirección del propio Servicio, la del Albergue municipal, la del punto geográfico concreto donde ese vecino suela pernoctar, etc.

Evidentemente, para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar que la notificación llegará a su destinatario, sino simplemente que es razonable esperar que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar.

 • Sense padró no hi ha drets

Davant el context de crisi sanitària, social i econòmica actual, l’Ajuntament de Barcelona, de la mà d’entitats locals i de país, fa una crida a tots els municipis de Catalunya perquè compleixin amb la seva obligació i impulsin polítiques d’empadronament actiu per garantir que cap veí o veïna segueixi en situació d’exclusió.

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/crida-dentitats-locals-i-de-pais-a-establir-politiques-dempadronament-actiu-als-municipis-de-catalunya_943510

 • Tanmateix, ens trobem amb una campanya impulsada per diferents grups municipals i a molts ajuntaments per limitar l’accés al Padró. 

Curiosament aquest debat sorgeix en un context de pandèmia, de greu crisi social, sanitària i económica:

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/premia-de-mar-nomes-empadronara-aquelles-persones-que-tinguin-un-titol-de-propietat-o-un-contracte-de-lloguer/video/6061476/

Elena Martín Díaz, portaveu d’en @ComuPodem a Premià: “Vaig demanar la retirada d’aquesta moció del PSC i del PDCat, per inhumana i il•legal. Tenim el compromís d’empendre totes les accions possibles perquè mai la puguin dur a terme”.

 • A Esplugues, el Grup Municipal del PP:

https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/societat/27207-el-pp-proposa-que-es-prohibeixi-als-ajuntaments-empadronar-als-okupes.html

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/desenes-dajuntaments-incompleixen-la-llei-en-no-tramitar-el-padro/video/6040948/

Ens manifestem totalment en contra d’aquestes propostes que limiten els drets de les persones, justament en un moment en que tot el nostre esforç com a organitzacions municipalistes ha d’estar al servei d’enfortir les polítiques publiques i de blindar el drets que garanteixen el benestar de la nostra gent.

Esplugues de Llobregat, 28 de setembre de 2020

L’habitatge és un dret que les administracions tenen l’obligació de protegir

Destacat

Un dels drames més habituals als què ens enfrontem actualment és la dificultat de trobar un habitatge a preus assequibles, situació que s’ha agreujat arran de la crisi sistèmica accelerada per la pandèmia actual i que obliga nombroses persones a arriscar-se a viure de manera temporal en habitatges ocupats. Es requereixen mesures estructurals que tinguin per objectiu revertir el model especulatiu actual i canvis legislatius que protegeixin el dret a l’habitatge, com ara la regulació dels preus del lloguer.

El món local som el primer front d’atenció a la ciutadania i sovint no tenim ni les eines ni les competències per poder donar la resposta que voldríem. Per això des de fa anys demanem als governs competents que, entre altres qüestions, regulin i continguin els preus dels lloguers.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i per garantir la convivència i la cohesió social. 

La llei també pretén protegir als col·lectius més vulnerables i prevenir l’assetjament o altres fenòmens de segregació, exclusió i discriminació. 

Fa pocs dies a la nostra ciutat va tenir lloc un desnonament de 9 famílies amb un total d’onze menors, a un bloc de pisos propietat d’un fons d’inversió.  

Voldríem expressar algunes consideracions en relació a la gestió que ha fet l’equip de govern municipal de la situació.  

 • En primer lloc, l’actuació hauria d’haver estat  proporcionada i completa. 
 • Seria bo que les administracions públiques millorin els protocols d’actuació en els casos de desnonaments i encara més quan hi hagin menors afectats. És un sense sentit que la Generalitat enviï furgons de mossos per executar el desallotjament de les famílies. Instem la Generalitat a assumir les seves responsabilitats en habitatge i a exigir que facin mediació en lloc d’enviar policies.  I a més, policies que en moltes ocasions van armats amb pistoles i altres armes.  
 • Seria bo que els equips de desnonaments estiguin integrats, a més de pels tècnics de serveis socials, per un equip de psicòlegs que pugui vetllar i atendre el benestar dels menors. 
 • En el cas que ens ocupa, les famílies van ser desallotjades immediatament .  Se’ls hi va oferir la possibilitat d’un allotjament a un hotel durant una setmana, a les dones i als menors. No entenem per què es va excloure als pares, separant  així el nucli familiar.  Tenim constància que a altres municipis  ho han fet. 
 • Tal i com s’ha fet en altres municipis,  es podria haver ajornat un mes el desallotjament de les famílies.  Temps necessari  per  a que les  famílies desnonades puguin buscar alternatives a la seva situació.  Un acord que el nostre Ajuntament podria haver negociat.
 • Quan les famílies van sortir de l’hotel, passada una  setmana, ens trobem que des de cap institució es proposa una sortida digna a la seva situació i la dels menors. 
 • No es de rebut ni de justícia que hi hagi menors dormint “al raso”. Amb això constatem la feblesa del benestar i del grau de desenvolupament dels drets a la nostra societat. ¿No hi ha la possibilitat de trobar la residència en algú lloc o instal·lació municipal durant un temps?. ¿No hauríem d’haver obligat a la Generalitat , i en particular a la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) perquè es fes càrrec dels menors?. 
 • A dia d’avui, diumenge 5 d’octubre, sabem que com a mínim una parella amb un nadó estaven dormint dins un cotxe.  Les persones que fan seguiment a la situació van parlar amb el Cap de Gabinet de l’Alcaldessa i es va comprometre a fer unes trucades. A dia d’avui no hi ha hagut resposta  És bàsic en aquestes situacions que les  persones tinguin respostes i un tracte digne. 
 • La defensa dels drets dels menors ha de ser una prioritat per a totes les institucions públiques. Es evident que davant d’aquestes situacions encara no estem a l’alçada. Manquen recursos i voluntats polítiques

Hem d’establir mecanismes de coordinació entre les diferents administracions per tenir un pla de resposta que permeti que cap persona, i menys un menor quedi al carrer i hipotequi el seu futur malgrat la situació dels seus progenitors.  

La defensa dels Drets humans i de la infància té a veure no només amb la signatura de protocols i manifestos, si no d’aplicar mesures concretes i reals que permetin als infants gaudir dels seus drets. 

Tal i com  ens recordava el portaveu del PSC a l’últim número de El Pont  . “Obras son amores y no buenas razones”. 

Intervenció d’Esplugues en Comú Podem en relació a la moció de Cs sobre l’ocupació d’habitatges al ple del 16 de setembre.

Destacat

La dreta amb la col·laboració dels mitjans afins s’ha entestat a llençar una sèrie de mentides en relació a l’ocupació amb l’objectiu de fer creure al petit propietari que li poden ocupar el pis i que és molt difícil recuperar-lo. La realitat és que en el cas de la primera i la segona residència la recuperació és qüestió d’hores i no hi ha cap indefensió de la ciutadania com erròniament es vol fer creure. Per això vam començar la nostra intervenció amb una afrimació contundent: “En primer lloc, hem de dir que no compartim ni el moment ni el to d’aquesta moció”.

La moció de Cs, que presenten també a molts altres ajuntaments, té com objectiu la creació d’un estat d’opinió esbiaixat i alarmista, que en molts casos no se sosté amb les dades reals. Volen generar una situació de màxima tensió al voltant de la problemàtica de les ocupacions d’habitatges, fet aquest que s’ha anat repetint durant el mes d’agost generant una campanya mediàtica d’alarma amb les ocupacions que no es correspon amb la dimensió real del problema.

No estem d’acord amb l’afirmació del primer paràgraf, ja que no s’ha produït un increment de les “usurpacions” d’habitatges a Esplugues durant el darrer període. 

Una estadística del Ministeri de l’Interior diu que en el primer semestre del 2020 hi va haver 7.450 denúncies d’ocupació, enfront de 7.093 de el mateix període anterior. Un lleuger augment de 357 més a tot Espanya. La dada que es repeteix és: hi ha 41 denúncies a el dia. Però 2019 va ser igual, 40 a el dia. És més, per comunitats, la xifra ha baixat o es manté en totes, excepte en cinc. En resum, no s’ha disparat amb la pandèmia. En tot cas el salt més rellevant es va produir en 2018, però no es va produir cap debat. 

També la PAH ha elaborat un estudi: hi ha 90.000 habitatges ocupats, uns 80.000 són de bancs i fons voltors.

En referència a Esplugues les dades són irrisòries ja que no tenim un nombre significatius d’okupacions. I …Es pot tranquil·litzar el senyor Julio, ja que al seu barri de La Mallola, no hi ha cap.

No ens agrada que ens jugui a atemorir a la gent creant un clima d’inseguretat que no és no real.

Els jutges asseguren que no fan falta més lleis: el desallotjament d’un habitatge és immediat i la majoria es donen en pisos buits de bancs.

El perfil real de l’okupa, que no apareix als debats, és el de famílies en pisos propietat de bancs, i en molts casos, com l’última alternativa de persones desnonades.

Hem de dir també que les ocupacions de pisos particulars són minoritàries. Joaquim Bosch –portaveu de Jutges per la Democràcia- se sorprèn d’aquesta campanya i explica que ell en 16 anys com a jutge instructor  no ha tingut ni un sol cas d’ocupació de primera residència i que totes han estat d’immobles buits de bancs o altres entitats.

Es criminalitza i estigmatitza a les famílies, que en la majoria dels casos no són culpables, sinó víctimes.

Al mes de juliol, PP i Cs van presentar al Congrés una proposició de llei per agilitzar i facilitar el desallotjament dels immobles i la seva recuperació per part dels propietaris.

El desallotjament d’una persona okupa d’un habitatge habitual o d’una segona residència ja és immediat amb una LLEI DE DESALLOTJAMENT EXPRÉS DE 2018, APROVADA PER PP I Cs, QUE VA DEIXAR FORA DEL TEXT ELS PISOS BUITS DE BANCS.

També volem posar en alerta sobre els motius subjacents a la moció.

No deixa de ser sorprenent el moment en què apareix aquesta campanya per crear alarma social. Cal recordar que fa poc que hem sortit d’una crisi hipotecària i que ens trobem en un moment en què patim una bombolla de preus del lloguer, que s’ha vist agreujada per la situació de crisi econòmica i social derivada del COVID. 

Tot plegat ens sembla que es tracta d’ una cortina de fum per no haver de parlar de la manca d’habitatge públic assequible, de les múltiples vulneracions del dret a l’habitatge que es produeixen en el context de crisi actual i dels canvis legislatius necessaris per revertir-les.

Tanmateix, des d’Esplugues en Comú Podem no defugim de la problemàtica. Però aquesta requereix atenció i, sobre tot, una mirada acurada i complexa. No només perquè això ens ajudarà a entendre el que està passant, sinó per evitar la criminalització de persones en situació de vulnerabilitat i barrejar injustament la seva situació amb conductes mafioses o delictives, contra les que cal actuar amb tota contundència.  

Volem recordar també que, a Catalunya i a la resta de l’Estat, el veritable drama de la pèrdua de l’habitatge són els desnonaments. Catalunya fa dècades que lidera el número de desnonaments i és la CCAA amb els preus de lloguer més elevats. Ambdós factors són determinants en l’aparició de màfies que volen aprofitar-se de la situació d’emergència habitacional que pateixen moltes persones.

Sobre els acords que presenta la moció:  

NO coïncidim en gairebé cap acord d’aquesta moció, i entenem que molts d’ells ja estan regulats en el Codi Penal. No compartim la necessitat de crear un Pla Municipal d’Ocupació d’Habitatges que pugui garantir el retorn a fons voltors i grans tenidors. Això és precisament el que defensa la Llei 17/2019 i la Llei 1/2020 del Parlament, que la moció insta a retirar.

Pel que fa a les ocupacions d’habitatge habitual: en aquests casos, es comet un delicte denominat “violació de domicili” i es pot resoldre en 24h. Res a veure amb el missatge que s’està donant de: “vaig marxar de vacances, una família va ocupar casa meva i ara no tinc forma de fer-los fora”. Aquest delicte està tipificat a l’article 202.1 del Codi Penal.

Tampoc podem compartir l’elaboració d’un cens d’ocupacions que criminalitzin les ocupacions per necessitat, com diu la moció. Alhora, no compartim que es pugui habilitar les policies locals, ni cap altre cos policial, perquè entrin a les vivendes sense cap ordre judicial.

Sí compartim el punt novè dels acords de la moció, tot i que entenem que no ens podem quedar únicament amb aquesta mesura. Si veritablement es vol garantir el dret a l’habitatge hem d’abordar els problemes d’arrel, homologant les millors pràctiques europees. Aquestes són les nostres propostes:

 • Un pressupost estatal que passi d’un 0,01% del PIB a un 1,5% del PIB destinat a polítiques d’habitatge i un increment igual de substancial del pressupost de la Generalitat.
 • Mobilitzar tot l’habitatge buit cap al lloguer assequible.
 • Regular els preus del lloguer. En aques sentit, considerem molt important l’aprovació el passat dia 9 pel Parlament, amb els vots favorables d’En Comú Podem, ERC, JxCat i la CUP,  de la Proposició de llei de Contenció i Moderació del Preu de Lloguer presentada pel Sindicat de Llogateres,  que té la capacitat de parar els abusos.
 • Corresponsabilitzar als grans tenidors amb el dret a l’habitatge.
 • Implementar mesures com l’obligació de destinar el 30% a l’habitatge protegit en totes les noves promocions o grans rehabilitacions.
 • Ampliar el parc públic de lloguer permanent (no desqualifiqui HPO).
 • Implementar a esplugues la Taula d’Habitatge.
 • Implementar un Pla local d’habitatge públic.

Per totes aquestes consideracions, Esplugues en Comú Podem vota en contra d’aquesta moció.

El ple del 27 de juliol aprova per unanimitat el compromís amb l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, la nostra moció en defensa de la sanitat pública i el nostre grup s’oposa a la destrucció de patrimoni a Can Cadena i Ca l’Esteve.

Destacat

El ple ordinari del 27 de juliol es va desenvolupar de manera telemàtica. Com que rectificar és de savis el nostre grup s’alegra que els partits promotors de les retallades en sanitat i el desviament escandalós de recursos a la sanitat privada defensin ara la sanitat pública i s’aprovi per unanimitat la nostra moció. També valorem positivament que el propi partit popular que amb la centralista llei Montoro va impedir que els ajuntaments utilitzessin el superàvit per millor les condicions de les persones ara facin marxa enrere i defensin l’autonomia municipal. Destaquem les resolucions per unanimitat en favor de l’Agenda 2030 per avançar cap a un desenvolupament sostenible. I per acabar ens preocupa que el govern municipal una vegada més doni suport a l’especulació i sigui còmplice de la destrucció del nostre patrimoni arquitectònic i cultural en el cas de ca l’Esteve i can Cadena.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

A l’inici de la sessió plenària, l’alcaldessa Pilar Díaz ha fet lectura de tres declaracions institucionals: la primera ha estat la Declaració institucional per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al manifest de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, pel compromís municipal amb la cooperació al desenvolupament com a mecanisme de resposta per vèncer la Covid-19. El municipalisme solidari es compromet a incidir en l’agenda global i considera que la cooperació al desenvolupament el millor mecanisme de resposta per vèncer el Covid-19 i enfortir la institucionalitat local dels països menys afavorits. Els processos locals alineats amb l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament Sostenible, són la garantia de drets humans i una sanitat més eficient.

La segona ha estat la Declaració institucional, a proposta de les seccions sindicals d’UGT i CCOO a l’Ajuntament, en reconeixement i agraïment a la tasca realitzada per les i els professionals dels nostres serveis públics, amb motiu de la crisi de la Covid-19.

I, finalment, la tercera ha estat una declaració institucional en suport i defensa dels llocs de treballs de l’empresa ComData per la qual, entre d’altres, mostra el suport “al conjunt de treballadors i treballadores de l’empresa ComData al Baix Llobregat, i en extensió, al conjunt dels seus treballadors i treballadores a la resta d’Espanya i refusa l’ERO presentat per l’empresa”. També s’exigeix la retirada de l’ERO i la negociació amb el Comitè d’Empresa d’unes millors condicions laborals dels seus treballadors i treballadores, posant al centre la preservació dels llocs de treball; i insta a la Generalitat a “coordinar-se i establir negociacions amb l’empresa per tal de cercar una solució que protegeixi els llocs de treball”.

Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de les Masies de Can Cadena i Ca l’Esteve.

La modificació que es proposa del PGM és teòricament per preservar els valors culturals de l’entorn, però la realitat és precisament el contrari, es carreguen una part molt important del nostre patromoni i només quedaria en peu Ca l’Esteve, aïllat del seu context. El nostre grup i ERC, que són els partits que han mostrat històricament més sensibilitat per la protecció del patrimoni, van votar en contra, els altres partits, a favor. El nostre portaveu, Jordi Pérez, va manifestar la seva sorpresa perquè l’ajuntament no hagués parlat prèviament amb el Grup d’Estudis d’Esplugues, entitat que porta 25 anys “promovent la investigació històrica i la concervació del patrimoni arquitectònic i cultural”. Va recordar que les dues masies són un vestigi “de les feines agrícoles que es feien al municipi”. Va defensar que se salvin els dos masos, el paller i l’era de ca l’Esteve. I finalment va recordar “que en aquelles decisions que afecten al patrimoni s’ha de tenir en compte els interessos de propietaris, però també s’han de cuidar els interessos comuns i col·lectius del municipi“. Va acabar afirmant que estudiaríem el projecte per poder presentar al·legacions.

Modificació puntual de Pla General Metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57.

S’ha aprovat provisionalment i per unanimitat la modificació puntual de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu amb l’objectiu d’encabir el nou Pediàtric Càncer Center (Centre de tractament i investigació del càncer infantil) dins de l’antic Edifici Docent davant el carrer Santa Rosa, i permetre la connexió amb l’actual hospital mitjançant una passera elevada i coberta sobre aquesty carrer. Una vegada transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació, i ja aprovat inicialment per l’Ajuntament de Barcelona, el ple ha realitzat l’aprovació provisional.

Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Serra del Montsec, núm. 23-27.

El nostre grup s’absté tal com va fer en l’aprovació inicial perquè l’ajuntament es plega a la petició de l’empresa sense forçar cap millora del projecte que beneficï a la nostra població. Es reordena l’edificabilitat i s’eixampla el carrer Serra del Montsec. La resta de grups voten a favor i el Pla s’aprova provisionalment.

Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt.

S’ha aprovat provisionalment per unanimitat la modificació puntual del PGM a l’àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt, l’objectiu és la construcció d’una rotonda en l’encreuament entre el carrer Sant Jordi, el carrer Verge de Guadalupe, el carrer de Vic i la Ronda de Dalt, per tal de millorar la circulació i permetre la connectivitat rodada en totes les direccions.

Aprovació de la modificació del contracte de neteja dels edificis de les dependències municipals.

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 obliga a noves actuacions i a incorporar materials no previstos com el gel hidroalcohòlic i els dispensadors corresponents que s’instal·laran en les diferents dependències municipals. Evidenment el grup municipal d’EeCP hi estem d’acord, però ens preocupa que “l’empresa compleixi les noves obligacions sense perjudicar les drets de treballador i treballadores” i que l’ajuntament que garanteixi que es compleixen aquest dos aspectes”. Sabem perfectament que en aquest sector les condicions de les persones treballadores, especialment dones, no son les més adequades: sous baixos, contractacions abusives a temps parcial… A més, considerem que es tracta d’un servei que hauria de prestar directament l’ajuntament i no ser un servei externalitzat. Finalment també voldríem saber  si l’empresa farà una inversió en Epis  i per tal de millorar les mesures de protecció adients ja que els productes de desinfecció acostumen a ser altament tòxics.  

El nostre grup i el partit popular, per motius diferents, es van abstenir i la resta de grups van votar-hi a favor.

Modificació de l’horari de l’estacionament regulat al sector Finestrelles.

S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció d’ECP que ha votat en contra, la modificació de l’horari de l’estacionament regulat al sector Finestrelles –que entrarà en vigor l’1 de setembre d’enguany- amb el suposat objectiu que es mantingui la rotació de vehicles durant tota la jornada.

El nostre regidor, Jordi Pérez, va explicar que es tracta d’una zona caòtica pel que fa a l’aparcament i que la desaparició de l’aparcament que hi havia al descampat conegut com el Campillo ha agreujat més la situació.

La causa del problema és la presència de l’Hospital Sant Joan de Déu amb un servei de transport públic deficient. Però volem destacar que l’aparcament en els centres hospitalaris és un problema més general i que ens indigna i ens molesta i no entenem que les administracions públiques no siguin capaces de posar-hi remei. A EeCP defensem que els aparcaments dels centres hospitalaris haurien de ser gratuït per les persones que tenen cita per visitar-se, com per als malats igressats i com a mínim un acompanyant.

Hem de tenir en compte a més que aquests pàrquings no acostumen a ser barats, el d’aquest hospital  si no vaig errat surt a 3,25 l’hora.

L’ajuntament ha d’utilitzar les zones blaves per pal·liar el problema i tenim exemples d’altres ajuntaments que ho fan. A l’Hospital de Mollet, l’ajuntament permet 3 hores gratuïtes a la zona blava als usuaris d’urgències. La direcció de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti) va habilitar l’any  passat un aparcament gratuït de 200 places per millorar els conflictes de mobilitat de la zona. A Reus l’Hospital Sant Joan va equiparar les tarifes del seu pàrquing a la de la resta la població amb un preu màxim de 4 euros al dia. Són exemples que cal seguir.

Però el problema central continua sent la manca d’un transport públic adequat, ja va sent hora que augmenti la pressió tant institucional com ciutadana per aconseguir s’obri la parada de metro de Sant Joan de Déu . Això ajudaria solucionar també el tema de l’aparcament. 

El nostre vot negatiu s’explica perquè es tracta d’una mesura insuficient i que no arregla el problema i a sobre es perd la possibilitat de gaudir de dues hores gratuïtes d’aparcament

Declaració de la FEMP en favor de l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues a la “Red de Entidades Locales para el desarrollo  de los ODS de la Agenda 2030”.

L’Ajuntament d’Esplugues referma el seu compromís amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. D’una banda, s’ha aprovat per unanimitat assumir la Declaració de la FEMP en favor de l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i, d’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues a la ‘Red de Entidades Locales para el Desarrollo  de los ODS de la Agenda 2030’.

Aquesta declaració és un compromís polític i ètic amb l’Agenda 2030 que per nosaltres és una prioritat estratègica a nivell nacional i internacional. Es contemplen disset objectius que connecten de manera directa l’acció internacional, nacional i local, i que situen les ciutats i els seus governs com a poders públics primordials per aconseguir aquets objectius.

La Federació Espanyola de Municipis i provincies vol reforçar el paper de governs locals per aconseguir els objectius de l’agenda 2030 EMP confia que els diferents espais de discussió i decisió internacional sobre l’Agenda 2030 mitjançant el diàleg entre els governs locals, els governs nacionals i la coordinació internacional.

Amb aquests acords l’Ajuntament Esplugues se es compromet a impulsar els ODS de l’Agenda 2030. Amb l’adhesió, l’Ajuntament es compromet a treballar en l’aprovació d’un Pla d’Actuació o Estratègia Local, en què s’elabori una anàlisi de situació i un pla per adaptar aquests objectius a nivell local.

El nostre portaveu, Jordi Pérez, va destacar que l’Agenda 2030 es el pla d’acció  climátic més ampli i ambiciós impulsat per l’Organització de les Nacions Unides, per desenvolupar en els propers 15 anys.  Tan important que fins i tot a l’Estat hi ha una Vicepresidència està encarregada de portar a terme l’Agenda 2030. I que per nosaltres és un orgull que la regenti el nostre company Pablo Iglesias.

Ens alegrem que el nostre ajuntament en formi part. Les mesures internacionals , estatals,, regionals  i principalment municipals seran molt importants. 

Voldria fer un comentari que serveix   també pel punt següent el 12 i el 13 del Plà de reconstrucció comarcal. 

Nosaltres  volem que aquestes iniciatives no quedin en bones intencions, sinó que es materialitzin en accions concretes i reals. Que vagin acompanyades   de recursos econòmics i humans suficients , que hagi alta participació ciutadana tant en l’elaboració com em la posada en marxa i que es faci un seguiment i control de funcionament del Plans. 

El secret d’avançar es començar. Per tant agafem el compromís el repte i comencem a  treballar. 

Adhesió de l’Ajuntament al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat l’adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, que es va aprovar al Ple del Consell Econòmic i Social del 25 de juny passat i fou refrendat pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, i aprovat posteriorment pel Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat el 29/6/2020.

Aquest pacte – que està alineat amb el Pla de Reconstrucció aprovat per l’Ajuntament- aposta per la reactivació econòmica i social i el canvi estructural basats en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat d’acord amb l’European Green Deal, els ODS i l’agenda 2030. Respon a l’escenari de 4 crisis simultànies conseqüència de la pandèmia de la Covid-19: sanitària, social, econòmica i climàtica. A més, ha posat en evidència la precarietat del mercat de treball, la poca competitivitat del model productiu, la manca d’inversions públiques i infraestructures a la comarca i un impacte directe en les formes organitzatives de la societat, el treball, les famílies, la mobilitat i el benestar. Així mateix, afegeix línies transversals per establir un nou marc de diàleg social i pal·liar els efectes de la crisi estructural actual. Per últim, reformula l’estratègia territorial per enfortir la comarca, les seves institucions, potencia la seva diversitat, detecta el sectors clau i desenvolupa nous camps de reacció i mobilització de recursos.

Aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost Municipal en vigor.

La nostra regidora Lola Castro justifica el vot favorable del nostre grup perquè es tracta d’una inversió sostenible ja que l’objectiu és adquirir dos vehicles ecològics per a la policia local.

Aprovació d’un expedient de reconeixement extra-judicial de crèdit.

La nostra regidora Lola Castro justifica l’abstenció del nostre grup perquè es tracta de factures presentades fora de temps i forma per la Fundacio Pere Tarrés.

Modificació de l’annex de l’Ordenança núm. 12, en relació al preu públic per inserció de publicitat a la revista municipal “El Pont d’Esplugues”.

S’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’annex de l’ordenança núm. 12, per incrementar un 5% el cost de la publicitat que s’insereix al Pont, ja que des del 2008 no s’havien revisat, a la vegada que a l’hora de fixar els preus s’han analitzat els preus de mercat i els que liquiden altres ajuntaments del nostre entorn.

Aprovació de la modificació de la Plantilla i Relació de Llocs de Treball i aprovació de l’habilitació professional i col·legiació com a Educador Social d’un treballador laboral d’aquesta categoria.

Votem a favor perque es tracta de petites adequacions que són raonables.

Dictamen que proposa l’aprovació de les dues Festes Locals per l’any 2021.

Es va tallar la connexió i va votar Lola. El Jordi es tenia preparada la intervenció següent per justificar el nostre vot en contra: 

Des d’Esplugues en Comú Podem, com fem tradicionalment, votem en contra.  nosaltres considerem que les festes que haurien de ser d’Esplugues són les tradicionals per nosaltres, que seria la Festa Major gran, que seria Sant Mateu, i la Festa Major petita, que seria Santa Magdalena.

Però aquest any la discussió més que amb les  dates hi és en quin tipus de festa es farà. Nosaltres creiem fermament  que la cultura és un bé col·lectiu important  a protegir.

Per tant ens agradaria que l’ajuntament fes un esforç d’imaginació i rigor per fer que el sector cultural i les entitats en la mesura del possible puguin fer la seva feina en bones condicions. 

Modificació de nomenament de representant de l’Ajuntament en òrgans col·legiats.

El Jordi diu que “agraïm el treball realitzat pel company Julián Carrasco“. Votem a Favor.

Regulació de la gestió, destí i justificació de les dotacions econòmiques als grups polítics de la Corporació. Dona compte del període mitjà de pagament del segon trimestre de l’exercici 2020 i informe d’Intervenció i Tresoreria, relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el 2n trimestre exercici 2020.

Votem a favor perquè serveix per garantir que els grups polítics facin un ús adequat del fons que reben de l’ajuntament ja que s’aprova “Regulació de la gestió, destí i justificació de les dotacions econòmiques als grups polítics de la corporació”, que s’incorporarà com annex al Codi de Bon Govern i s’integrarà a les Bases d’execució del pressupost de la Corporació de cada anualitat. I també s’aproven unes disposicions de control sobre la documentació que han presentat la majoria de grups municipals sobre la justificació de les despeses del període 2015-2019.

Donar compte Dictamen que dona compte de la resolució de l’Alcaldia per fer front a l’emergència social i sanitària provocada pel  COVID-19.

Aprovació de la segona pròrroga de la concessió de gestió de servei de l’Escola Bressol Montserrat, La Mainada i Marta Mata. Aprovació de l’autorització de la transmissió de les accions de l’empresa concessionària de les obres públiques del CEM La Plana i la piscina descoberta La Baronda.

La nostra regidora, Lola Castro, justifica la nostra abstenció perquè tal com vam manifestar al Ple de 24 de juliol de 2019, considerem que hauríem d’aprofitar la finalització del període de la concessió per preparar la transició cap a una forma nova i diferent de gestionar i de fer provisió d’aquest servei públic, que seria molt més beneficiosa per a la ciutadania. El nostre model és la gestió municipal directa.

Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament de funcionament dels Museus i de la Carta de Serveis.

El Reglament de funcionament dels Museus recull que els Museus són un servei cultural públic, de gestió directa de l’Ajuntament i adscrit al Servei de Patrimoni Cultural. Per altra banda, la Carta de Serveis dels Museus garanteix que el servei es presta en unes condicions mínimes de qualitat.

El Grup Municipal Esplugues En Comú Podem vota a favor.

Dictamen que proposa l’aprovació de l’autorització de la transmissió de les accions de l’empresa concessionària de les obres públiques del CEM La Plana i la piscina descoberta La Baronda.

Tal com vam comentar a la Comissió Informativa de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, es tracta d’una operació mercantil de transmissió d’accions de l’empresa DUET SPA SPORT,SL. a l’empresa SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE i RECREACIÖN, SL. Una operació que, segurament, reuneix tots els requisits legals, però de la qual no tenim tota l’informació. La nostra preocupació és si el servei es mantindrà amb totes les garanties de qualitat, també si el comité d’empresa de DUET SPORT té coneixement d’aquesta operació. El Grup Municipal Esplugues En Comú Podem vota que no perquè el nostre model, és el de la gestió municiapal directa. L’explicació del vot el va fer la nostra regidora, Lola Castro.

MOCIONS.

Grup Municipal Popular de l’Ajuntament d’Esplugues per tal que els ajuntaments puguin utilitzar els seus romanents i superàvits municipals per fer front a l’emergència social i econòmica a causa de la pandèmia del COVID-19.

Jordi Pérez va explicar que “coincidim en la importància del món local i el paper cabdal que han jugat els Ajuntaments des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, tal i com expressa la moció presentada. També coincidim en la importància de poder disposar de tots els romanents per poder fer front als reptes de futur que ens esperen. 

Però també cal dir  que ens  sorprèn que el Partit Popular estigui presentant aquesta moció als Ajuntaments quan encara no és ferma la posició de la FEMP ni del Govern de l’Estat sobre romanents. És  una moció feta sobre supòsits, intencions i declaracions, quan encara està tot obert i tant la FEMP, com els alcaldes i les alcaldesses que hi formen part, encara estan discutint sobre com s’hauria de disposar d’aquests estalvis per a poder fer polítiques locals. La proposta que fa l’Estat encara s’està negociant i Unides Podemos, i els Comuns   estem treballant amb la idea d’aconseguir que tots els romanents es quedin als municipis. En   cap cas l’acord al que s’arribi serà el que es va donar a conèixer pels mitjans de comunicació.

Per tant , animem  als Grups Municipals del Partit Popular a treballar, amb totes les seves forces, en l’espai de la FEMP (on són la 2a força política) per aconseguir un acord beneficiós pels municipis, enlloc de portar aquestes mocions als Ajuntaments.

I,  acabo aquesta intervenció demanant  rigorositat al PP  i una mica més d’autocrítica.  Si els municipis es troben en aquesta situació, si els municipis no poden disposar dels romanents i dels superàvits és perquè el Govern de l’Estat, amb Mariano Rajoy com a President i Montoro com a Ministre d’Economia, van aprovar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (la famosa LRSAL) i la llei d’estabilitat pressupostària, fets que van encorsetar als Ajuntaments (generant els 28.000 milions d’€ que la moció comenta) i que en cap cas van voler derogar.

Per nosaltres, és del tot imprescindible fugir de les diferents centralitzacions que ha fet l’estat i tornar als Ajuntaments la seva plena autonomia local. Per fer-ho, és necessari derogar la llei d’estabilitat pressupostària i la LRSAL. Entenem que aquesta és l’única via per seguir treballant amb la idea de no deixar a cap veí i veïna enrere.

Dit això i com que els acords ens semblem raonables i justos  votem a favor. 

Grup Municipal d’Esplugues en Comú Podem de l’Ajuntament d’Esplugues en defensa del Sistema Públic de Salut i per a un nou Pacte Nacional de Salut de Catalunya.

El Grup Municipal Esplugues En Comú Podem presenta aquesta Moció en el marc d’una campanya impulsada per les marees, les plataformes, les organitzacions polítiques, al Baix Llobregat i a tota Catalunya en defensa de l’atenció primària de salut i per reclamar la reobertura dels CAPs i més recursos.

L’atenció primària de salut afronta el seu paper clau en el control de rebrots de la pandèmia de COVID-19, ja que als centres de salut es realitzen els controls epidemiològics, a més de tota l’atenció sanitària integral propia.

L’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha modificat completament el funcionament habitual dels centres d’atenció primària, també els de la nostra ciutat. Molts CAPs  van tancar per decisió unilateral del Departament de Salut i sense diàleg amb els governs locals, un d’ells el Lluís Millet.

PREGUNTES AL PLE

El Jordi torna a insistir en la qüestió dels horts urbans i el govern municipal informa que estan treballant amb una entitat del tercer sector i el Trambaix per recuperar la proposta inicial de fer-los al bucle del Pont d’Esplugues. Tampoc es descarta l’espai de Can Cervera com a possible emplaçament de més horts urbans

Després de 3 hores i poc després de les 9 del vespre, va acabar el ple.

Vídeo íntegre del ple

 

El coronavirus no afluixa i un bon sistema públic de Salut és imprescindible per fer-hi front. Moció d’Esplugues en Comú Podem al ple del dia 27 de juliol.

Destacat

El govern de la Generalitat s’ha passat la fase d’alarma demanant i criticant el govern central i com a mesura estrella van tancar un munt de CAPS al territori, entre altres el de Lluís Millet i van regalar a les entitats privades un munt de millons sobrevalorant les compensacions a les empreses priviades que atenien malats i tot sense consultar-ho amb ningú. Un cop recuperades la totalitat de les competències, la gran majoria les va tenir sempre i el govern central sempre va fer cas de les propostes del govern català, la incompetència del govern català és evident. Per això hem presentat aquesta Moció en defensa del sistema públic de salut i per a un nou “Pacte Nacional de Salut” a Catalunya.

MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT I PER A UN NOU PACTE NACIONAL DE SALUT DE CATALUNYA

L’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha modificat completament el funcionament habitual dels centres d’atenció primària, també els de la nostra ciutat. Molts CAPs van tancar per decisió unilateral del Departament de Salut i sense diàleg amb els governs locals, per aglutinar l’atenció primària en centres més espaiosos, les visites van passar a ser pràcticament totes telemàtiques i el personal dels centres de salut també s’han hagut de fer càrrec de l’assistència a les residències i de practicar els tests PCR a la població.

Tot això, més enllà de la pressió assistencial, ha suposat un important trasbals en la feina diària dels professionals.

La decisió de tancar el CAP de Lluís Millet no va ser compartida ni consultada. Es va actuar unilateralment i sense cap comunicació a l’Ajuntament. Cal tenir present que la ciutadania no afectada per la COVID-19 també té nombroses necessitats sanitàries de diferent tipologia, a les quals els centres de salut han de donar resposta. Moltes d’aquestes persones, especialment la gent més gran i més fràgil que es trobaven als seu domicilis, requerien de l’atenció dels serveis sanitaris més propers.

A Catalunyaun 25 per cent del pressupost destinat a la sanitat va a parar a entitats privades, i tenim les pitjors xifres en llistes d’espera de tot l’Estat. Estem molt per sota de la mitjana europea respecte a inversió en sanitat, quant a nombre d’infermeres, (5,7 infermeres per cada 1000 habitants respecte les 8,5 de mitjana de la UE), en nombre de llits, en nombre de llits d’UCI. Hem perdut més de 2000 treballadores i més de 1000 llits per les retallades aplicades des de 2010.

Catalunya, la Comunitat en la qual la inversió va caure ni més ni menys que el 24% en una dècada, la major d’Espanya. Així ho indica Amnistia Internacional (AI) en un informe en què deixa clar que en la crisi de la Covid-19, l’infrafinançament de la sanitat ha passat factura.

Hem vist com el Govern de la Generalitat va fixar per Decret el preu que pagarà per compensar la sanitat privada i concertada pel servei de malalts atesos per la Covid-19: 47,7 milions d’euros. 43.400 euros per cada pacient amb la Covid-19 que hagi fet ús d’una unitat de cures intensives a la sanitat privada i concertada, més del doble que en altres comunitats.

A més, el Departament de Salut va externalitzar i adjudicar el rastreig dels contactes de coronavirus per un import de més de 17,6 milions d’euros a l’empresa “Ferroser Servicios Auxiliares”, empresa filial de Ferrovial.

Tenim la concepció que la Salut ha d’estar present en totes les polítiques, que l’emergència climàtica, la crisi social i econòmica que patim també afecta la nostra salut. Entenem que cal reorientar el sistema sanitari cap

a la promoció de salut, la salut comunitària, la prevenció, la lluita contra la desigualtat i la promoció de les polítiques públiques saludables.

A dia d’avui, més de 400 centres de salut continuen tancats, generant incertesa i inseguretat en els col·lectius vulnerables. A més el Departament de Salut disposa que tot el personal realitzi el període de vacances entre els mesos de juliol, agost perquè a la tardor tot el personal es trobi en actiu per a l’atenció del rebrot del coronavirus. Sense entrar en el debat sobre aquesta estratègia, que òbviament hauria de ser consensuada amb el personal i el món local, ens inquieta que la substitució del personal en període de vacances no cobreixi el total de l’assistència, i per aquesta raó no reobrin els centres, deixant la població desatesa o obligada a una mobilitat a altres centres que alhora podrien desbordar-se.

Malgrat que els ajuntaments no disposem de competències pròpies sobre el sistema de salut, si que és obligació nostra vetllar per la qualitat, universalitat, gratuïtat i accessibilitat de l’assistència sanitària pública i perquè la nostra població no quedi en cap moment desatesa.

Per tots aquests motius, el Grup d’Esplugues En Comú Podem proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

 1. Instar la Generalitat de Catalunya que garanteixi l’atenció sanitària continuada i l’assistència al municipi d’Esplugues de Llobregat. La recuperació, en la mesura del possible, de la presencialitat, ja que en l’atenció telefònica es perd gran part de la informació sobre el pacient i la seva situació personal.
 2. Garantir la intensificació de l’atenció a aquelles persones que més ho necessiten, reforçant el treball amb les entitats socials dels barris. Els professionals de l’atenció primària tenen la responsabilitat i el deure de conèixer quines entitats i xarxes hi ha als barris on treballen i tenir un compromís amb els pacients que va més enllà de la malaltia.
 3. Instar el Govern de la Generalitat que presenten al Parlament en el termini d’un mes un pla per reforçar l’atenció primària, amb els increments de personal adients, tant per realizar les tasques de rastreig i atenció a la pandèmia com per garantir l’atenció a totes les persones usuàries.
 4. Instar tots els grups municipals d’aquest Ajuntament a donar suport a la reivindicació del moviment veïnal de demanar la construcció del tercer CAP a Esplugues, als terrenys de la zona d’estacionament situada entre els carrers Lleialtat i Enrique Tierno Galván i la Ronda de Dalt. L’Ajuntament havia cedit aquests terrenys l’any 2010.

5. Comunicar aquests acords al CatSalut, a la Gerència de l’ICS, a la direcció del CAP de Lluís Millet, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a CCOO, UGT, Sindicat de Metges de Catalunya, a Marea Blanca de Catalunya, a les associacions de veïns de la ciutat i a les entitats municipalistes FMC i ACMC.

Jordi Pérez Pineda

Portaveu del Grup Municipal Esplugues En Comú Podem

El ple del 17 de juny acorda una modificació del pressupost per fer front a la crisi del coronavirus i unes declaracions institucionals sobre Nissan i el Dia de l’Orgull LGBTI.

Destacat

El ple va tenir lloc dimecres 17 de juny, un cop més per via telemàtica i emès en directe pel web municipal i les xarxes. A més de la modificació de crèdits per fer front a la crisi del coronavirus, es van llegir dues declaracions institucionals sobre Nissan i el Dia de l’Orgull LGBTI. El govern municipal va informar del Pla de reincorporació i es van aprovar cinc mocions, dues de les quals, les havia presentat el nostre grup. La que pretén garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació i una altra per impulsar un model públic de residències de gent gran.

Modificació de credits del pressupost municipal

La modificació de crèdit del Pressupost Municipal afecta a despeses ordinàries i d’inversió per un import total d’1.235.696,28 €. S’augmenten crèdits ja existents per valor de 968.130,43 € i s’aproven nous crèdits extraordinaris per import de 267.565,85 €. Com que les despeses previstes es redueixen en 844.072,85 €, l’augment real de despesa és de 351.623,43 € que es finança de la següent manera: amb romanent líquid de tresoreria amb diners sobrants de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019, per un import de 242.903,43 €; i amb subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per import de 108.720,00 € per atendre despeses derivades de la COVID-19.

L’objectiu d’aquestes modificacions és redistribuir la despesa aprovada en el pressupost municipal en vigor per tal d’adaptar-la a la realitat que ha provocat la pandèmia motivada per la COVID-19. D’una banda s’han hagut de paralitzar moltes de les activitats culturals, esportives…, i, d’altra banda, han aparegut noves necessitats de despesa en els àmbits de Benestar Social, Prevenció de la Salut i Promoció Econòmica.

Es va provar amb el vot avorables de tots els grups, tret d’ERC que es va abstenir. La nostra regidora Lola Castro va que el vot favorable del nostre grup és perquè estem fermament compromesos en la recuperació total de la nostra ciutat participant en el Pla de Recuperació local i considerem que les modificacions són fonamentades.

Declaracions institucionals sobre Nissan i el dia de l’orgull LGBTI

A l’inici de la sessió plenària -després de fer un minut de silenci per la dona víctima de violència de gènere i veïna de Viladecans que el 30 de maig passat va morir a Esplugues-, l’alcaldessa Pilar Díaz ha fet lectura a dues declaracions institucionals, una sobre Nissan, i una altra en commemoració del 28 de juny, Dia de l’Alliberament o l’Orgull LGBTI.

Com es va aprovar per unanimitat el 29 de maig a la Junta de Portaveus Municipals, el consistori ha fet una declaració sobre la decisió adoptada per l’empresa automobilística Nissan de cessar la seva activitat industrial a Catalunya. Com es recull al text, el consistori d’Esplugues reitera “el total suport als treballadors i les treballadores de Nissan que, des del 4 de maig del 2020, estan en vaga indefinida i fa anys que lluiten en defensa dels llocs de treball”, a la vegada que expressa la preocupació “per les conseqüències que una mesura tan dura comportarà, en primer terme, per als treballadors i treballadores de Nissan a Catalunya i també per al conjunt d’empreses proveïdores i empreses auxiliars que treballen per a aquesta empresa automobilística, i que afecta més de 25.000 treballadors i treballadores a Catalunya”.

Un any més el consistori ha volgut expressar el suport a la commemoració el proper 28 de juny del Dia de l’Alliberament o l’Orgull LGBTI amb una declaració institucional: “Avui i sempre, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat segueix compromès amb el suport i el foment de la diversitat sexual, afectiva i de gènere i lluita per a que tothom pugui ser, sentir i mostrar-se com vulgui amb llibertat”.

Deixalleria de la Fontsanta

L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat la pròrroga del conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Esplugues i Sant Joan Despí per a la prestació mancomunada del servei de deixalleria, que està vigent des del maig de 2017. S’ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2023. Cada municipi paga en funció dels habitants que té.

Pla municipal de Reincorporació

S’ha donat compte del Pla de Reincorporació en el procés de desescalada del confinament provocat per la Covid-19. L’Ajuntament ha hagut d’adoptar tot un seguit de mesures de prevenció, de protecció i organitzatives orientades a la garantia de la prestació dels serveis declarats essencials, com a conseqüència de la crisi sanitària. L’objectiu d’aquestes mesures era vetllar per la salut de treballadors i treballadores públics i garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis municipals, imprescindibles per a la ciutadania, descrits com a essencials al decret de l’estat d’alarma.

Una de les mesures aprovades, amb l’objectiu de contenir el contagi de la malaltia, va ser la de donar als empleats i empleades municipals preferència al teletreball, sempre amb caràcter voluntari. Era tot un repte que hem superat gràcies als serveis informàtics de l’Ajuntament i la col·laboració treballadors i treballadores municipals.

A partir d’ara hem d’inciar de manera gradual i planificada, l’obertura de les dependències municipals amb la incorporació progressiva del personal als centres de treball, sempre en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries i els plans i activitats aplicables a cada fase.

Gestió municipal realitzada per afrontar l’emergència sanitària

L’alcaldessa ha donat compte de l’Informe de gestió en relació a les actuacions portades a terme per afrontar l’emergència sanitària i social provocada per la Covid-19, que inclouen un conjunt de mesures extraordinàries i urgents que s’han anat adoptant aquestes setmanes.

Des del dia 14 de març, que el Govern d’Espanya va decretar l’estat d’alarma, l’Ajuntament va aprovar un bon nombre de mesures, amb caràcter urgent, per garantir, d’acord amb la normativa del govern, el compliment de la prestació dels serveis bàsics municipals, l’atenció i protecció de les persones, la seguretat i la prevenció. Fent un esforç per acompanyar la ciutadania en el procés d’adaptació al confinament.

Prorrogada la moratòria de pagament de les taxes d’ocupació per als titulars de bars i restaurants i de parades al Mercat de Pagès entre març i agost

S’ha aprovat per unanimitat la modificació de  l’Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires (terrasses de bars i restaurants) amb finalitat lucrativa; i la modificació de  l’Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, en relació a la taxa pel Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat.

El nostre portaveu es va manifestar d’acord que no es cobressin les taxes d’aquestes activitats entre el 14 de març i el 31 d’agost. Però va manifestar que com s’ha decidit a ajuntaments com Sant Joan Despí o Sant Feliu, l’extenció d’algunes d’aquests taxes s’allargués fins el 31 de desembre.

Mocions

S’ha aprovat per unanimitat la moció que ERC ha presentat en nom del Jovent Republicà d’Esplugues, i que han subscrit PSC i ECP, per declarar Esplugues com a ciutat antiracista.

El nostre portaveu, Jordi Pérez, va explicar que la moció presentada poc té a veure amb l’inicial de fa dos mesos. Va agrair la  positiva aportació dels grups i persones que han treballat per millorar la moció conjuntament i adaptar-la a la realitat d’ara. També va reafirmar el  compromís  d Esplugues en Comú Podem  en la lluita  contra el racisme i contra qualsevol forma de discriminació o situació de desigualtat al món. 

Va voler destacar que desmuntar les mentides el racisme i fer una societat sense exclusions  és un tema on totes les administracions. La UE, l’estat, que té les competències d’asil, seguint amb la Generalitat i els municipis tenen molta feina a fer i segurament, molt sovint, no estan encara a l’alçada necessària. A Catalunya, per exemple, encara no ens hem dotat d’un Pla de Protecció Internacional, que garanteixi una acollida estable i de qualitat, com es va reclamant des del Fons Català de Cooperació.

Hem tingut també una insuficient previsió i gestió de l’atenció els menors no acompanyats que han arribat a casa nostra. I a nivell estatal tenim les problemàtiques dels CIES o les  expulsions d’immigrants en calent per citar només dos exemples d’actituds que cal modificar. 

Va insistir també en la idea que tota bona política antiracista ha de ser transversal i ha de defensar que les persones migrades tinguin assegurats els drets universals bàsics. I un d’ells és l’atenció sanitària universal.  Ara que estem per fi després de dos anys d’endarreriment començant a fer el reglament que permeti desenvolupar la llei d’universalització de la sanitat a Catalunya. Esperem que no quedi cap persona fora d’aquest dret universal bàsic.

Va acabar recordant una frase: Les races no existeixin però el racisme sí.  I això és el que tots i totes hem de combatre amb fermesa. 

També es va aprovar per unanimitat la moció d’ERC per instar a l’aprovació de la Declaració de Béns Culturals d’Interès Local de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues. L’any 2012 es va procedir a fer l’aprovació inicial, s’hi van presentar al·legacions, però ni es va respondre a les al·legacions ni es va procedir a l’aprovació definitiva. El que demana la moció és que abans de finals d’any s’iniciï el procés d’aprovació del Catàleg de Bens Culturals d’Interès local.

El nostre portaveu va recordar que la Llei del Patrimoni Cultural Català de 1993 en el seu article 3.1, diu que “Els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural català, tant públic com privat, situat en el seu terme municipal, i per la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest patrimoni, com també estimular la participació de la societat en la tasca de proteccio”. I es va estranyar que l’ajuntament no ho hagi fet encara.

La nostra regidora Lola Castro va defensar les nostres mocions, la primera defensant un model públic i de qualitat sobre les residències i l’atenció a la gent gran que va tenir el vot favorable de tots els grups menys el PP que es va abstenir. La segona per garantir la igualtat d’oportunitats a l’ensenyament que va tenir el vot favorable de tots els grups menys ERC que es va abstenir. (Al nostre bloc tenim dues entrades sobre les nostres mocions que trobareu seguint els enllaços: residències, ensenyament).

En relació a les residències va fer la següent reflexió:

Les primeres paraules són per a les persones que han patit els efectes de la pandèmia i per retre homenatge a totes les que han mort en soledat, després de tota una vida de lluita per millorar el nostre món.

Parlem de drets humans, uns drets que han estat greument vulnerats. 

Afegeixo que m’agradaria no haver de fer aquesta intervenció, per donar testimoni que el nombre de víctimes mortals que el coronavirus ha deixat en les 5.457 residències de gent gran de l’Estat amb Covid-19 se situen en 19.495. La majoria de les defuncions s’han produït a Madrid, Catalunya, Castella i Lleó i Castella-la Manxa. 

Tenim 59.888 residències a Catalunya: Segons dades de l’IDESCAT, 10.298 són de gestió pública, 14.073 d’entitats socials i 35.517 d’empresesprivades

A Catalunya, Una de cada tres persones ha mort en una residència

D’un total de 12.439 defuncions, segons les funeràries, es confirma que 6.791 s’han produït en hospitals i centres sociosanitaris (55%); 4.082 en una residència de gent gran (33%); 787, en domicilis (6 %), i 779 casos no classificables per manca d’informació (6 %). 

Hem assistit a escenaris i situacions que no ens imaginàvem, on la nostra gent gran ha estat, junt amb el personal sanitari, els grups més afectats. 

Aquesta pandèmia ha posat de manifest que l’atenció sanitària a les persones que viuen en els centres residencials era i és molt deficient: 

 • Manca de referents i de continuïtat assistencial, 
 • Polimedicació amb escàs control,
 • Ús excessiu de psicofàrmacs,
 • Trasllats innecessaris a serveis d’urgències hospitalaris.
 • Morts en soledat

La gent gran en la nostra societat, industrialitzada, mercantilista, d’estrès laboral i de poca o cap conciliació familiar, queda relegada, sense que la seva experiència de vida i els seus coneixements siguin valorats. Si es troben en bones condicions físiques i psíquiques, es fan càrrec de la cura de la casa, dels néts. Si és al contrari i hi ha capacitat econòmica, se’ls desplaça a una residència per a gent gran, on la família confia que hi estaran prou cuidats perquè puguin viure i emmalaltir amb dignitat.

Hem de manifestar la crítica més contundent al model de servei públic que tenim avui. No potser que els serveis públics de cura i d’atenció a la gent gran tinguin una plantilla de personal insuficient i en precari, un model de gestió amb criteris economicistes i no de cura de les persones. 

No pot ser que l’Ajuntament, amb 0 competències, hagi d’anar cada dia a servir d’epis als professionals de les residències i que hagi que recòrrer a la UME per a la desnfecció.

S’ha vulnerat el dret de ciutadania, recollit en una llei bàsica, a tenir i triar uns professionals (metgessa i infermera) de referència de l’atenció primària pública

Els i les responsables de Salut han incomplert les competències i funcions relacionades amb la qualitat i la seguretat dels malalts i amb l’equitat d’accés als serveis sanitaris, socials i de salut pública.

Es va aprovar per unanimitat la moció de Ciutadans per preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19 la del PSC per demanar al Govern de la Generalitat que aixequi la suspensió d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual. Hi ha votat a favor PSC, Cs i ECP, mentre que ERC ha votat en contra i el PP s’ha abstingut.

Sobre la moció de sobre la conciliació familiar de C’s, la Lola Castro va dir:

(Substituïríem al text la paraula “mare” per la de “dona”)

Les desigualtats de gènere s’expressen en les realitats materials de les dones. La feminització de la pobresa, la divisió sexual de la feina, el sostre de vidre o el sòl enganxós, els treballs a mitja jornada per fer-se càrrec de les cures, la bretxa salarial,o les dificultats de les dones trans per incorporar-se a llocs de treball, són algunes expressions de les desigualtats econòmiques que patim les dones per un accés desigual als recursos. 

Les dades així ho reflecteixen: 

La taxa d’ocupació femenina se situa en el 42,59%, 11 punts de bretxa respecte als homes, i el salari mitjà femení és un 76,75 % del masculí. Tots els indicadors d’activitat, de precarietat, de temporalitat, de prestacions, juguen en contra de les dones. Una de cada quatre dones amb ocupació treballa a temps parcial, insuficient per viure i som les que demanem excedència per cura de filles i fills en més d’un 90%.

No volem arribar a la igualtat en la misèria, perquè encara que són els homes els que més llocs de treball i salaris han perdut, els de les dones ja són precaris d’entrada.

Per això, considerem una prioritat l’adopció de polítiques adequades per part dels governs i del govern local, que reverteixin i eliminen la situació de discriminació que pateixen les dones.  

Hem d’articular una economia que integri les cures des de la corresponsabilitat, la dignificació d’aquests treballs i des de la gestió pública. 

També és fonamental incrementar les polítiques actives d’ocupació, i prendre mesures per tenir una economia social que estigui al l’servei de totes les persones.

Cal aprofondir i implementar les mesures del Pla d’Igualtat de la ciutat, per tal d’ aconseguir eliminar totes les bretxes de gènere i la xacra de la violència contra les dones. Per avançar en polítiques de conciliació i coresponsabilitat entre dones i homes, de manera que la tasca social de les cures de menors i majors no recaiga sobre les dones. 

En relació a la moció de l’habitatge el nostre portaveu va aportar unes reflexions que us traslladem a continuació:

“És una moció que aborda una molt concreta situació del tema de l’habitatge. És important pel bon funcionament de la democràcia i l’administració que les administracions puguin ser exigents amb les superiors. I en el tema dels municipis encara més. Per nosaltres això ajuda a millorar la qualitat democràtica. (El que puguem fer o no dependrà de la Generalitat.)  

Per nosaltres la problemàtica es mes gran i estructural. I caldrà fer polítiques de més “calado”

Unes dades de la situació de la t a l’Estat Espanyol . Al 2019 eren líders en desnonaments a Europa  , 54000 , majoritàriament en règim de lloguer.  

El Parc públic d’habitatge  és totalment insuficient  (representa un 2 % del total enfront al 15 % de la mitjana europea) 

Ens queden moltes coses  fora. En futurs Ple haurem de tornar  a abordar amb més profunditat el tema de l’habitatge

Haurem de veure que s’ha fet amb el 500000 d’euros destinats a habitatge social que Canviem Esplugues en el seu moment i després Esplugues en Comú Podem va aconseguir incorporar al pressupostos de l’ajuntament  . 

Posar en funcionament en algun moment una Taula per l’habitatge. Fer Pla local d’habitatge públic. 

I haurem d’estar alertes a que a les Corts es  pugui portar a terme un pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge.

Preguntes

El nostre portaveu fa fer la següent pregunta:

 • A dia d’avui  quin és el posicionament de l’ajuntament davant la sentència del suprem que prohibeix la col·locació de tot tipus de símbol no oficial a l’exterior dels edificis públics?. Que faran el dia 28 de juny dia del LGTBI, quan es penjava al balcó de l’ajuntament la bandera de LGTBI.  Ho faran ,  i si no ho fan . Per quin motiu?. El govern municipal va dir que la posaria com així ha passat.

I la nostra regidora Lola Castro les següents:

 1. En quin punt tenim l’implementació del projecte d’horts urbans adreçats a col·lectius més vulnerables?
 • 20/2/2013: Proposta ciutadana de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues relativa a l’establiment d’horts urbans. I aprovada per tots les grups polítics.
 • Acord aprivat al Pressupost Participatiu
 1. En relació a l’adjudicació per l’Ajuntament a la Fundació Pere Tarrés del servei de casals d’estiu per a infants i per a joves:

Recordem que en la seva pàgina web afirma que és “Entitat de l’Església catòlica amb els següents fonaments, que donen sentit a la seva existència: La persona de Jesucrist i l’arrelament evangèlic, la pertinença eclesial i la voluntat evangelitzadora que se’n deriva”). 

3. Es pot modificar la decisió de l’Ajuntament de no becar infants per assistir al casal d’estiu?. 

L’Esplai Espurnes i l’Esplai Espluga Viva ham ampliat a 30 places les inscripcions pel casal d’estiu d’enguany. L’Ajuntament els ha comunicat que ha decidit no becar infants per assistir a aquests casals.

Moció per garantir un nou model públic i de qualitat per a les residències de gent gran.

Destacat

La crisi sanitària ha demostrat que l’actual model de gestió de la residències de gent gran ha estat un desastre i per això al proper ple municipal, que es farà per videoconferència el dia 17 de juny, presentem una moció per instar al govern de la Generalitat que garanteixi una atenció de qualitat a la nostra gent gran que viu en residències.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESPLUGUES EN COMÚ PODEM PER IMPULSAR UN MODEL PÚBLIC I DE QUALITAT A LES RESIDÈNCIES i EN L’ATENCIÓ A LA  GENT GRAN 

La crisis sanitària provocada per el COVID19 ha afectat a tots els sectors dels serveis públics i privats del nostre país. Les diferents administracions, així com els centres sanitaris i geriàtrics, s’han vist sorpresos per l’arribada de la pandèmia, tant pel desconeixement general que hi ha d’aquesta malaltia, com pel seu frenètic ritme de propagació.

Però, si algun sector ha patit més aquesta pandèmia, aquest ha estat el sector sociosanitari, afectant sobretot al col·lectiu més vulnerable, el de les persones grans a les residències.

Quan va començar la crisi sanitària del coronavirus, la immensa majoria d’aquests centres tenien l’atenció sanitària externalitzada, posant la salut de les persones grans en mans privades. Es patien greus dèficits de personal mèdic, d’infermeria, ràtios molt elevades, deficients condicions assistencials, escassetat de subministraments de protecció i una situació laboral precària de les professionals, en un sector altament feminitzat. Aquesta greu situació ha evidenciat les deficiències d’un model d’atenció obsolet i privatitzat.

És imprescindible un canvi en el model d’atenció a les persones grans i/o dependents que consideri essencial el Dret fonamental a un envelliment digne, que garanteixi l’autonomia de cada persona per poder gaudir d’una vida plena. 

Cal  que la el Govern de la Generalitat assumeixi les seves responsabilitats dignificant i garantint  la qualitat d’atenció a les residències, apostant per un sistema públic,  posant  les persones i les seves necessitats al centre, que es fomenti l’atenció i l’autonomia personal  per davant de criteris economicistes.   

Cal avançar en el model d’atenció a la gent gran canviant les macroresidències per altres espais vitals i serveis com ara: la llar pròpia, les llars compartides amb apartaments diferenciats i serveis de suport compartits i també, les petites llars-residència de caràcter sociosanitari que garanteixin una atenció social i sanitària adient.

Atès que:

A Esplugues de Llobregat tenim vuit centres residencials, tots ells de titularitat privada o privada concertada.

 • Residència Persones amb Discapacitat Can Vidalet. 
 • Residència Persones amb Discapacitat Finestrelles
 • Residència de Gent Gran Espluguense. 
 • Residència de Gent Gran Orpea
 • Residencia de Gent Gran La Torre d’Esplugues.
 • Residència de Gent Gran La Mallola
 • Residència de Gent Gran Fèlix Llobet. 
 • Residència de Gent Gran Domus Astri. Privada

https://www.esplugues.cat/recursos/importacions/equipaments/residencies-geriatriques

Atès que:

L’afectació de persones amb COVID19 en relació a les places residencials al municipi, ha estat del 17% l’afectació èxitus del 7%.

Atès que:

Un dels punts del Programa d’Esplugues en Comú Podem dins l’apartat Esplugues Ciutat Cuidadora és:

Impulsarem una campanya per construir una Residència Pública per a gent gran i un Centre de Dia amb una ubicació adequada. Constatemla gran necessitat d’equipaments d’aquest tipus, per les llargues llistes d’espera per accedir-hi o la impossibilitat de pagar els preus que cobren les residències privades que ara tenim a Esplugues. Els objectius de la campanya: Que la Generalitat construeixi  la residència pública i que l’Ajuntament d’Esplugues cedeixi terrenys municipals per la seva construcció”.

Per els motius exposats, el Grup Municipal Esplugues en Comú Podem proposa l’adopció dels segÜents 

ACORDS:

 1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar una avaluació independent, de la totalitat de residències, de l’impacte de la pandèmia amb l’objectiu de millorar el model i prendre mesures per minimitzar futures emergències, alhora que dirimir responsabilitats.
 1. Promoure un model orientat a acabar amb la privatització dels recursos d’atenció i residencials existents i convertint-los en públics, 
 1. Incorporar, per part de la Generalitat de Catalunya, els recursos necessaris per garantir que l’atenció sanitària els serveis d’atenció a les persones grans es realitzi des del sistema públic de salut, oferint-la amb garantia total d’atenció i qualitat.
 1. Incrementar el pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçat a l’atenció residencial per fer front a l’actualització de ràtios i mòduls pendents amb l’objecte de garantir la qualitat d’atenció, condicions dels equipaments i les condicions laborals de les treballadores.
 1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar una  Llei de la Dependència i autonomia personal pròpia, de manera que garanteixi una major cobertura de les necessitats, tant en centres de dia, residències, atenció domiciliària i prestacions econòmiques, alhora que desplegui les possibilitats que la Llei estatal permet, com la incorporació de la figura de l’assistent personal. 
 1. Incrementar la inversió en serveis d’atenció domiciliària, en la qualitat dels serveis, incorporar perfils especialitzats de suport a casos complexos (educadors socials, psicòlegs, terapeutes ocupacionals) i impulsant la recerca de nous models d’atenció a les persones amb dependència a les seves llars.
 1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a organitzar l’atenció residencial amb una proposta de nou model amb centres amb petites unitats de convivència, habitatges amb serveis i/o tutelats, models residencials més flexibles que s’adaptin a les necessitats, decisions i preferències de cadascuna les persones. 
 1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a desenvolupar una estructura de gestió que permeti i faciliti la participació i veu dels ens locals i les famílies. 
 1. Instar a tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a impulsar la construcció d’una residència de gent gran pública a la nostra ciutat.
 1. Traslladar els presents acords a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a les entitats locals.

Jordi Pérez Pineda                                                  Dolores Castro Leiva

Portaveu del Grup Municipal                                   Regidora del grup Municipal

Esplugues en Comú Podem                                    Esplugues en Comú Podem

Esplugues de Llobregat, 7 de juny de 2020

Moció per instar al Govern de la Generalitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu.

Destacat

La cisi sanitària ha demostrat que el nostre sistema educatiu és profundament desigual i per això al proper ple municipal, que es farà per videoconferència el dia 17 de juny, presentarem una moció per instar al Govern de la Generalitat que prengui les mesures necessàries per tal de garantir de forma efectiva la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESPLUGUES EN COMÚ PODEM PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN L’EDUCACIÓ I PAL·LIAR L’EMERGÈNCIA EDUCATIVA GENERADA PER LA COVID-19.

L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció de mesures extraordinàries en l’àmbit educatiu com el tancament de les escoles, ha generat situacions i necessitats diverses que des dels Ajuntaments, com a administració més propera al ciutadà, hi hem hagut de fer front sense tenir-ne les competències, en el marc de col·laboració entre els municipis i el Departament d’Educació de la Generalitat. 

Tot i l’existència d’aquest marc col·laboratiu considerem que per part del Departament d’Educació els circuits d’informació, la coordinació de les actuacions, i l’assumpció de les responsabilitats pròpies, no han estat sempre els que corresponien, tal i com s’ha vist palès en la conferència de premsa que el Conseller Bargalló realitzà, el 20 de maig, on va donar a conèixer el Pla d’Obertura dels centres escolars, sense informar ni a la comunitat educativa, ni als equips docents ni als ens locals, fet que ha provocat malestar a molts municipis. 

El Pla de reobertura del curs 2020-21 reconeix que cal plantejar noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre, tant els que fins ara acollien grups/classe com els que tenien una altra utilitat i la seva reconversió en espai docent que aculli grups de 13 alumnes màxim a infantil i primària i 15 a secundària, fet que no va acompanyat del reajustament pressupostari pertinent per garantir l’augment dels equips docents dels centres escolars.

Avui més que mai, cal garantir el dret de les persones a l’educació al llarg de la vida, augmentant l’atenció i acompanyament a les famílies i infants més vulnerables, per tal que les desigualtats de partida, agreujades en el període del confinament, no s’intensifiquin encara més i  es consolidin en l’accés als aprenentatges i a l’educació en el seu sentit més ampli. 

Cal atendre eficaçment la diversitat en la situació actual, amb l’objectiu de frenar la galopant segregació escolar i garantint la igualtat i la millora del sistema educatiu, augmentant els recursos per a l’escola pública. En aquest sentit, volem manifestar el nostre compromís en el treball des de l’àmbit municipal per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats educatives per a tots els nens i nenes i joves del nostre municipi, i la col·laboració amb el Govern de la Generalitat per a sumar esforços per aconseguir aquest repte.

Són molts els reptes que la comunitat educativa ha d’abordar de manera urgent. Cal repensar noves estratègies educatives, aprofitant el context actual per transformar-les. Ara més que mai és el moment de la Ciutat Educadora en tot el seu potencial.  L’educació i la cultura són eixos estratègics de ciutat i motors de transformació social, però en aquest context, i encara amb més motiu, ens cal l’acció coordinada i orientada de tota la xarxa de recursos de ciutat. Des del professionals, entitats, administració pública, col·lectius, veïns i veïnes hem de ser partícips d’aquest projecte comunitari, de construcció de ciutadania amb capacitat crítica, lliure, creativa i si cal dissident. Cal que infants i joves també participin activament de repensar la ciutat, de la construcció compartida d’aquest nou escenari del qual elles i ells n’han de ser una peça clau.

Aquesta transformació passa també per acabar amb la bretxa digital existent, que aquesta pandèmia ha posat encara més en evidència. Aquesta crisi ha posat de manifest les desigualtats socials i econòmiques que pateix una part important de la nostra població. Aquestes desigualtats tenen múltiples manifestacions i la bretxa digital  n’és una que s’està evidenciant amb intensitat, i que impossibilita que els alumnes amb necessitats no puguin tenir una continuïtat en les seves tasques d’aprenentatge i en la seva vinculació a l’entorn educatiu i escolar.

Aquest estiu serà especialment important que els infants i joves, sobretot els d’entorns familiars més vulnerables, puguin gaudir d’una oferta educativa i de lleure adequada que pugui compensar la desvinculació de l’alumnat del seu entorn educatiu durant aquests mesos de confinament i de tancament de les escoles i de les activitats extraescolars.  El paper dels ajuntaments en la provisió d’aquesta oferta és cabdal. Igualment caldrà garantir que l’alumnat més vulnerable  pugui disposar d’ajuts econòmics per a participar plenament en aquestes activitats, despesa que, malgrat els esforços municipals, no podem  assumir des dels ajuntaments. Igualment cal preveure una dotació complementària d’ajuts de menjador durant el període d’estiu pels alumnes que actualment disposen de beca-menjador durant el curs escolar. 

Finalment, és important pels municipis disposar de la informació sobre les previsions del curs vinent en la reobertura dels centres i inici de l’activitat educativa, tant pel que fa als horaris com a les possibles fases d’incorporació progressiva de l’alumnat. 

Per tot això, el Grup Municipal Esplugues en Comú Podem proposa l’adopció dels següents

ACORDS.

 1. Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que l’elaboració d’un pla de lluita contra la bretxa digital, garantint que tots l’alumnat disposi de dispositius digitals i connectivitat més enllà del període d’estat d’alarma derivat de la crisi sanitària. Aquest Pla haurà d’incorporar formació del professorat i la capacitació de l’alumnat i les seves famílies.
 2. Demanar al Departament d’Educació un Pla Especial d’Acompanyament a l’Escolaritat que permeti un seguiment individualitzat de l’alumnat amb més dificultats i/o d’entorns sòcio-econòmicament més desfavorits i pugui servir de palanca d’impuls per assolir l’èxit educatiu i personal. Aquest Pla caldrà que es coordini amb els dispositius locals d’acompanyament a l’escolaritat i podrà incorporar equipaments i activitats de caràcter municipal. Caldrà que es doti de recursos complementaris per fer efectiva la seva implementació.
 3. Garantir, per part del Departament d’educació, els recursos necessaris per allargar les beques menjadors a tots els infants durant el període d’estiu i fins que comenci el curs escolar 2020/21.
 1. Dotar, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, una partida pressupostària extraordinària per garantir el finançament de les activitats de lleure i educatives durant el període estival, fent que tots els infants i els i les adolescents tinguin la garantia de poder participar-hi, contribuint així a reduir les desigualtats socials i educatives.
 1. Instar al Departament d’Educació a incloure noves partides pressupostàries per incrementar l’aplicació del decret d’escola inclusiva, dotacions que garanteixin l’increment de professionals per a la seva atenció amb l’objectiu de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària, així com partides pressupostàries suficients que garanteixin la cobertura de les necessitats de les aules d’acollida.
 1. Instar al Departament d’Educació a crear una comissió de treball del curs escolar 2020-21 amb el món local, millorant els canals de coordinació i de comunicació amb l’objectiu d’augmentar els recursos a l’escola pública (especialment pel que fa a espais, professorat i mesures de protecció) per tal d’assegurar que tot l’alumnat podrà tornar a les aules amb ràtios reduïdes i amb garanties sanitàries tant per a l’alumnat com per al professorat.
 1. Instar al Departament d’Educació a no tancar cap línia educativa al curs 2020-21, augmentant els recursos econòmics a l’escola pública i creant programes compensatoris per a infants que han tingut una evolució educativa inferior i que necessitin acompanyament emocional. 
 1. Traslladar els presents acords a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a FAPAC, a FAPES i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Jordi Pérez Pineda                                                        Dolores Castro Leiva                     

Portaveu del Grup Municipal                                          Regidora del Grup Municipal

Esplugues en Comú Podem                                          Esplugues en Comú Podem

Reconvertim el Parc dels Torrents en un espai natural.

Destacat

El Parc del Torrents es va urbanitzar com si fos un parc urbà i ple de ciment quan un govern que té sensibilitat mediambiental l’hauria d’haver plantejat com a espai natural i de coneixement de la natura. ICV en aquells moments es va quedar sola en la denúncia del projecte. Ara que la consciència ecològica és més gran us demanem el vostre suport per revertir un error que no s’havia d’haver produït.

Us reproduïm unes reflexions al respecte del nostre company Jordi Mateu responsable de la campanya de caixes-niu que va impulsar ICV i que hem assumit EeCP. L’escrit és conseqüència d’una veïna d’Esplugues que ens va enviar un escrit perquè havia observat la presència d’una parella de polles d’aigua al Torrent.

Estic al corrent de la presencia d’aquesta parella de Polles d’aigua (Gallinula chloropus) a la petita lamina d’aigua naturalitzada que resta del que havia de ser el llac regulador per a evitar inundacions al camp de futbol.

De fet, aquesta mateixa parella ja va provar a criar fa un parell d’anys. En aquella ocasió la reproducció es va malaguanyar per la mala idea de l’Ajuntament d’efectuar una neteja de vegetació en època de reproducció -mai entendré aquesta felera d’eliminar el verd urbà d’origen silvestre tan aviat com treu el nas-, i va ser el propi Damià Sánchez (el Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament) qui es va posar en contacte amb mí per preguntar-me que calia fer (!!) un cop el mal ja era fet, ja que van destrossar el niu. Suposo que ara, gràcies al confinament, les polles ho han tornar a provar aquest cop amb èxit.

La Polla d’aigua, o gallineta, no està protegida per la llei, tot i que la seva presencia a la ciutat amplia la biodiversitat de manera significativa i molt valuosa tot enllaçant-nos amb l’ecosistema del delta del Llobregat, tan proper. 

Altres especies presents a l’indret sí que estan protegides però, entre elles diverses especies d’amfibis i d’aus insectívores per a les quals es important la preservació de la vegetació palustre (bogues, canyís, etc…) tant per a aixopluc, com per a nidificar o trobar aliment. Per tant es primordial abstenir-se de qualsevol actuació sobre la vegetació de la zona especialment a primavera i fins a finals de juliol com a mínim.

El problema del Parc dels Torrents -que podria ser la petita reserva natural/escola de Natura d’Esplugues- neix de la indefinició d’usos de l’ajuntament. Volem un parc d’atraccions o un parc on la Natura sigui protagonista? 

El projecte inicial -adjudicat a ACS, la constructora d’en Florentino Pérez, no pas a una empresa de paisatgisme ecològic- ja era una mala premonició sobre el resultat de tot plegat. 

El projecte preveia un llac amb barques de passeig (sic), i no pas una làmina d’aigua amb vegetació de ribera que contribuís a la biodiversitat. També preveia grans murs de formigó -això si imitant la pedra seca, però sense la munió de caus per a la fauna que la pedra seca proporciona- per a contenir el terreny, i camins encimentats, també amb formigó. Un plantejament típic de qui es dedica a la construcció de grans infraestructures, que sovint arrasen amb els valors que es pretenia salvaguardar amb l’arranjament dels torrents de Sant Pere Màrtir, més que d’algú sensible amb el concepte de preservar. El resultat, un cost superior al que hagués tingut una restauració tenint en compte la preservació del valor natural de l’indret, i la pèrdua en un percentatge molt alta de les possibilitats de biodiversitat i com a element formatiu per a la ciutadania. 

El fracàs del “llac del Retiro” que pretenia l’Ajuntament  (les barques ni tan sols varen arribar a navegar, i deuen estar podrint-se a l’hangar que se’ls va construir), i la posterior eliminació de la pista de bàsquet de la plaça Catalunya que va donar pas al “forat” de l’Auditori, van propiciar la dessecació del llac per convertir-ne la llera en improvisat “poliesportiu” a l’aire lliure (malgrat tot, en el poc temps que el llac va contenir aigua hi va criar i treure endavant els seus poll una parella d’ànecs collverds (Anas Platyrhinchos) i més tard, la dessecació de la làmina d’aigua existent entre el llac principal i la zona naturalitzada que encara conserva aigua i on han criat les polles d’aigua. Aquest indret actualment està amenaçat per l’ampliació de l’espai de solàrium de la piscina i per un nou accés a la mateixa, amb la qual cosa possiblement aquest sigui el primer i darrer any que les polles d’aigua nidifiquen al terme municipal d’Esplugues.    

Així doncs, i resumint, ara tenim un Parc dels Torrents que no es ni carn ni peix. És a dir, no reuneix les condicions necessàries per a complir l’objectiu de ser un oasi per a la fauna silvestre urbana alhora que un espais de sensibilització mediambiental, ni és un “parc de jocs i lleure”, que es el que sospito que agradaria mes a l’equip de Govern. 

Malgrat tot, adjunto el llistat d’espècies constatades com a residents o de pas al parc del Torrents fins avui (en vermell, especies protegides per lleis autonòmiques, nacionals i/o internacionals):

Mamífers:

Esquirol (Sciurus vulgaris)

Porc senglar (Sus scrofa)*

Tuxò (Meles meles)

Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)

Gat domèstic (Felis familiaris)**

* Com a predador, i degut a la seva alta densitat, molt perjudicial per a la conservació d’ocells, rèptils, amfibis i insectes en l’ambit urbà i periurbà.

Rèptils:

Dragò (Tarentola mauritanica)

Sargantana de paret (Podarcis hispanicus)

Amfibis 

Reineta (Hyla meridionalis)           

Granota verda (Pelophylax perezi)

Ocells

Mallerenga carbonera (Parus major)

Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)

Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

Pit roig (Erithacus rubecula)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Estornell comú (Sturnus vulgaris)

Estornell negre (Sturnus unicolor)

Rossinyol (Luscinia megarhynchos)

Merla comuna (Turdus merula)

Tudó (Columba palumbus)

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

Colom roquer (Columba livia- var doméstica)

Verdum (Chloris chloris)

Cadernera (Carduelis carduelis)

Gafarró (Serinus serinus)

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Polla d’aigua (Gallinula chloropus)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Falcó pelegrí (Falco pellegrinus)

Pardal comú (Passer domesticus)

Pardal xarrec (Passer montanus)

Oreneta comuna (Hirundo rustica)

Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)

Falciot comú (Apus apus)

Ballester (Tachymarptis melba) 

Garsa comuna (Pica pica)

Gavià de potes grogues (Larus michahellis)

Cotorra de pit gris (Myiopsitta monachus)***

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)***

Aratinga (Aratinga mitrata)***

El llistat no és exhaustiu, i hi manquen per exemple els invertebrats, però crec que es prou eloqüent.  

* Població a Collserola molt sobredimensionada, degut sobretot a la desaparició de depredadors durant els anys 50 i 60 a mans de les “Juntas de Extincion de Alimañas” impulsades pel franquisme i per les societats de caçadors, que per cert ara es reivindiquen com la única solució (a tiros) del problema. 

Els senglars fan incursions en les àrees perifèriques habitades del municipi pel gran recurs alimentari que representen les restes de menjar abandonades, contenidors d’escombraries, o la inadequada (i perillosa) costum de donar-los menjar d’algunes persones.  

** Com a predador d’origen domèstic, i degut a la seva alta densitat en parc i jardins, molt perjudicial per a la conservació d’ocells, rèptils, amfibis i insectes en l’àmbit urbà i periurbà.

*** Tres especies alòctones (forasteres), de les moltes introduïdes fora del seu habitat de manera voluntària o involuntària, per l’home. Aquests membres de la família dels Psitàcids (els Lloros o Psitàcids no havien poblat mai Eurasia fins el començament de la dècada dels 70 dels segle passat) desplacen del seu habitat especies autòctones, ja que competeixen per l’aliment i/o els llocs de nidificació, quan no depreden directament en especies locals.  

A tall d’exemple, hom considera que la Cotorra de pit gris, o cotorra argentina, es un dels factors causants de la disminució de la població de pardals a les ciutats, ja que competeix per l’aliment i en depreda els nius quan aquests els fan aprofitant els enormes nius de les cotorres.

La Cotorra de Kramer es la responsable de la pràctica extinció de la principal colònia del rat penat mes gran de Europa, el Nóctul gegant (Nyctalus lasiopterus), situada al Parc de Maria Luisa a Sevilla, a causa de la competència pels llocs de nidificació. El rat penat s’aixopluga en els mateixos forats dels arbres que les cotorres busquen per niar. Les cotorres es fan fora per la força, i sovint amb greu ferides que provoquen  la mort del quiròpters.   

Òbviament, conservar la biodiversitat passa per reduir exponencialment o eliminar aquestes especies de l’àmbit natural, on son extremadament perjudicials.

Jordi Mateu i Valls, Juny 2020 

El Cap Lluís Millet obre el 2 de juny segons l’Institut Català de la Salut.

Destacat

Al mateix temps que es reobrirà el CAP Lluís Millet que va tancar al públic el 25 de març el govern de la Generalitat potencia un nou model de funcionaments dels centres de salut que estimula l’atenció telemàtica i telefònica dels pacients amb l’objectiu, diuen, d’evitar concentracions que afavoreixin la transmissió de la malaltia.

L’apertura del CAP està programada pel dia 2 de juny, però no tindrà un funcionament com abans de la crisi. Es farà una criba fora de l’edifici i es potenciarán els contactectes per telèfon i internet.

La marea Blanca ens convida a continuar mobilitzats tots els dimecres en defensa de la sanitat pública.

Web de l’ajuntament

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha informat que la setmana de l’1 de juny reobrirà el centre d’atenció primària (CAP) Lluís Millet, que es va tancar al públic el 25 de març dins de la reorganització dels serveis sanitaris per fer front a l’emergència de la Covid-19. Cal recordar que aquest dilluns 1 de juny és festiu local a Esplugues.

Segons un comunicat de l’ICS, “la propera setmana iniciem la descentralització de l’activitat presencial als CAP” de l’àmbit Costa de Ponent, al qual pertany Esplugues de Llobregat, que han estat tancats durant aquests dos mesos.

Els horaris de l’activitat presencial als dos CAP’s d’Esplugues seran:

CAP Bòbila (Can Vidalet). De dilluns a divendres, de 8 a 20 h. Nits, caps de setmana i festius: CUAP Sant Ildefons.

CAP Lluís Millet. De dilluns a divendres, de 8 a 20 h. Nits, caps de setmana i festius: CUAP Sant Ildefons.

L’ICS afegeix que “amb la prioritat d’oferir centres de salut segurs i una atenció amb seguretat, s’afavorirà l’atenció proactiva amb els pacients de manera telemàtica”.

Web de l’Institut Català de la Salut

A partir del dia 1 de juny s’inicia la descentralització de l’activitat presencialals CAP del territori, amb la prioritat d’oferir centres de salut segurs i una atenció amb seguretat. La situació de crisi sanitària de la Covid-19 ha obligat a tot el sistema sanitari i especialment a l’atenció primària a adaptar-se per donar resposta a la nova situació. En aquest nou escenari, es prioritzarà l’atenció i seguiment dels pacients de manera proactiva des dels CAP, es potencien les formules d’atenció telemàtiques i es demana a la ciutadania que només vagi presencialment als CAP si és realment necessari i els ho ha indicat un professional sanitari.

D’ara en endavant, per a una atenció segura i de qualitat, cal que la població es comuniqui primer amb el seu CAP de referència.

Com contactar amb el CAP per gestionar la petició?

 • Es pot enviar un missatge a través del web gencat.cat
 • Al telèfon 933 268 901
 • Al telèfon del CAP de referència

Per a urgències sanitàries:

 • Al 061 CatSalut Respon

Per a altres informacions:

 • A través de l’app STOP COVID19 CAT
 • Amb el web app cat

En cas que els professionals sanitaris recomanin als pacients i usuaris una atenció presencial, cal seguir les següents recomanacions i mesures de seguretat especials:

 • Cal anar al centre només si és necessari i si ho han indicat els professionals
 • És obligatori l’ús de mascareta
 • Els acompanyants només es permeten en casos imprescindibles
 • Cal arribar a l’hora de la visita indicada, no abans
 • Respectar la senyalització i les indicacions dels professionals
 • Rentar-se les mans sovint
 • Respectar la distància de seguretat (2 m)

Un paper clau

Durant la pandèmia, l’atenció primària, que s’ha vist obligada a concentrar l’activitat assistencial en determinats CAP, ha tingut un paper determinant i clau. S’ha fet l’atenció i el seguiment de més del 80% dels infectats per la Covid-19, s’han atès les situacions d’urgència i emergència relacionades amb els casos de coronavirus i aquelles situacions no demorables. Així mateix, s’ha realitzat l’atenció domiciliària, el seguiment telefònic i s’ha donat un suport molt important a l’atenció residencial, als hospitals del territori, a centres sociosanitaris i l’assistència als hotels salut. En total, s’han realitzat des de l’atenció primària més de 17.000 PCR a l’àmbit dels professionals sanitaris, professionals de residències i residents.

Ara mateix, amb la reducció del nombre de nous casos, l’atenció primària segueix sent  àmbit d’atenció essencial, donant continuïtat al seguiment de nous casos, amb possibilitat de diagnòstic amb PCR en casos simptomàtics i contactes; amb el seguiment dels pacients crònics, en l’atenció  domiciliària, l’atenció a les urgències i emergències i continua el suport als centres residencials.

Declaració institucional d’urgència dels grups polítics municipals de suport a la plantilla de Nissan.

Destacat

L’ajuntament d’Esplugues ha aprovat una declaració institucional d’urgència sobre la decisió adoptada per l’empresa automobilística Nissan de cessar la seva activitat industrial a Catalunya. Comissions Obreras està liderant les mobilitzacions per evitar el tancament de l’empresai van rebre al llarg d’ahir el suport de Catalunya en Comú.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’URGÈNCIA SOBRE LA DECISIÓ ADOPTADA PER L’EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA NISSAN DE CESSAR LA SEVA ACTIVITAT INDUSTRIAL A CATALUNYA

Coneixedors de la decisió adoptada per la companyia automobilística Nissan de cessar l’activitat industrial dels centres de treball de la Zona Franca (Barcelona), Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca i els centres del Prat de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, els grups polítics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, volem manifestar:
1. Reiterem el total suport als treballadors i les treballadores de Nissan que, des del 4 de maig del 2020, estan en vaga indefinida i fa anys que lluiten en defensa dels llocs de treball.
2. Expressem la nostra preocupació per les conseqüències que una mesura tan dura comportarà, en primer terme, per als treballadors i treballadores de Nissan a Catalunya i també per al conjunt d’empreses proveïdores i empreses auxiliars que treballen per a aquesta empresa automobilística, i que afecta més de 25.000 treballadors i treballadores a Catalunya.
3. Manifestem que el sector de l’automoció ha estat estratègic i de lideratge a Catalunya i considera que en l’estratègia industrial, d’innovació i futur és un motor important de l’economia, amb un teixit industrial consolidat, amb oportunitats de futur que genera riquesa i dona feina a centenars de milers de persones a Catalunya.
4. Instem totes les institucions del més alt nivell (Govern de la Generalitat i Govern central) a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan i exigir el ple compliment dels seus compromisos.
5. Emplacem el Govern de l’Estat espanyol i el Govern de la Generalitat de Catalunya a acordar les mesures necessàries per preservar l’activitat industrial i per situar-nos com a referent mundial en mobilitat sostenible, convençuts que tenim capacitats en R+D+I, professionals i treballadors i treballadores per mantenir una indústria estratègica que preservi milers de llocs de treball i aposti per la innovació en mobilitat sostenible amb el cotxe elèctric.
6. Traslladar la declaració institucional d’urgència al comitè d’empresa de Nissan, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a Nissan.

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Comissions Obreres apel·la a l’optimisme de la intel·ligència i a la força de la voluntat

CCOO de Catalunya i d’Indústria afirma que “no descansarem fins convèncer la multinacional de mantenir les operacions industrials a Espanya” i convida a les institucions estatals, autonòmiques i locals a treballar conjuntament per trobar una solució.

El comunicat afirma també que no es poden incomplir els acords amb treballadores i institucions en relació a les inversions pactades amb Nissan per a les fàbriques espanyoles i avisa que el tancament de les operacions industrials a Espanya suposarà un risc financer molt gran per a la multinacional i tindrà un impacte molt greu per a l’ocupació a Catalunya.

CCOO avisa que aquesta decisió pot tenir per a la companyia de més de 1.000 milions d’euros en forma d’indemnitzacions a treballadors i treballadores, proveïdors, etc. També quedarà malmesa la imatge del tan valorat honor japonès en la gestió dels negocis, en respondre al suport que ha rebut de la societat espanyola i també per fer-ho en un moment que estem passant la pitjor crisi dels darrers 80 anys.

La decisisó de desinvertir a Europa és un error perquè per ser un operador global s’ha d’estar present a totes les zones del món. Les institucions europees aposten fort per un New Green Deal amb una injecció de 100.000 milions d’euros directes, i una aportació privada de 250.000 miliones més; una bona part de la qual es destinarà a la mobilidad sostenible: “Ni Nissan ni l’aliança poden renunciar a aquest projecte que potenciarà el vehicle elèctric, la conducció intel·ligent i la mobilitat compartida”.

CCOO destaca també l’alt nivell de productivitat de les fàbriques de Nissan a Espanya que és de les més altes del grup i també la seva flexibilitat que li permet la fabricació de fins cinc models diferents a la vegada.

Les coordinadores de Catalunya en Comú, diferents alcaldes i alcaldesses i representants de les direccions nacional i territorials acompanyaran al llarg del matí a les treballadores i treballadors

Els comuns rebutgen la decisió anunciada aquest matí per la direcció de Nissan de cessar les activitats industrials a les seves plantes de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. Una decisió que suposarà la pèrdua dels seus llocs de treball a més de 3.000 famílies de manera directa i gairebé 25.000 de manera indirecta. 

Les coordinadores de Catalunya en Comú, diferents alcaldes i alcaldesses i representants de les direccions nacional i territorials acompanyaran al llarg del matí a les treballadores i treballadors en vaga indefinida des del 4 de maig als seus centres de treball.

Catalunya en Comú torna a exigir a l’empresa japonesa que esgoti totes les vies de negociació i explori les alternatives proposades per donar continuïtat al seu projecte industrial a Catalunya. La indústria automobilística ha de tenir futur a Catalunya, entomant els reptes de l’adaptació de la seva fabricació cap a models més sostenibles. Alhora, remarca que la decisió presa per Nissan suposarà una despesa aproximadament de 1.000 milions d’euros, mentre que la seva adaptació, tal i com estan demanant els sindicats, suposaria únicament una inversió de 300 milions d’euros.

Els representants dels comuns a diferents institucions han defensat la necessitat de treballar en polítiques de mobilitat, d’electrificació de les infraestructures de recàrrega, de reforç de les energies renovables i de les polítiques d’R+D+I. És necessària una resposta immediata per part de totes les administracions per garantir la continuïtat de l’empresa amb un pla de viabilitat i futur per mantenir els 3.000 llocs de treball directes i els 25.000 indirectes.

Catalunya en Comú comparteix la proposta d’assignar, per part de Nissan, la producció del vehicle elèctric que substitueixi el Nissan Leaf a la delegació de Catalunya. Una proposta que permetria mantenir l’ocupació i garantir una transició justa, amb una decisió que entraria dins del New Green Deal acordat per la UE amb una dotació de 100.000 milions d’euros entre el 2021 i el 2027.

En aquest moments tan durs, els comuns volen donar tot el suport i acompanyament a les més de 25.000 persones treballadores afectades per aquesta decisió, alhora que els acompanyaran en les següents mobilitzacions i accions que es vagin planificant

En aquest moments tan durs, els comuns volen donar tot el suport i acompanyament a les més de 25.000 persones treballadores afectades per aquesta decisió, alhora que els acompanyaran en les següents mobilitzacions i accions que es vagin planificant

Les mesures per fer front al Covid-19 i el debat sobre la privatització dels casals d’estiu protagonitzen un nou ple telemàtic.

Destacat

El ple ordinari va tenir lloc el dimecres 20 de maig i cal destacar que tant el Pla de Reconstrucció d’Esplugues com diferents modificacions de crèdits del pressupost municipal es van aprovar per unanimitat. El tema dels Casals d’Estiu també va tenir un paper destacat per la moció que va presentar el grup d’ERC, que no va ser aprovada, i les tres preguntes dues adreçades a la regidora d’educació i l’altra a l’alcaldessa de l’Esplai Espurnes.

Va començar el ple amb diferents informacions de l’alcaldessa. Va explicar que els serveis socials atenen 160 trucades diàries, que el nombre de persones ateses pels serveis socials ha passat de 330 abans de la crisi a 550 i continua augmentant. S’han donat d’alta 208 persones al banc dels aliments i s’ha centralitzat tota la seva activitat en un únic local i s’han incrementat en 105 els serveis alimentaris a domicili. També s’han donat d’alta 263 persones a la bossa de voluntariat encara que algunes no se’ls ha permès de fer activitats perquè per la seva edat no s’ha considerat adequat. L’ajuntament també ha repartit 29 mil mascaretes de protecció a les sis residències, als transports públics, als mercats…. Algunes han vingut del govern central o altres administracions, d’altres procedeixen de donacions privades que agraïm. La policia local ha posat 600 denúncies per incompliment de les normatives de confinament més les que han posat els mossos d’esquadra.

Amb l’abstenció d’ERC i el vot favorable dels altres grups es va aprovar una modificació de la plantilla municipal. El dictamen que proposava la modificació de credits del Pressupost Municipal i l’aprovació del Pla Local de Reconstrucció es van aprovar per unanimitat. Les principals despeses que es contemplen són les dels programes vinculats al Pla de Reconstrucció d’Esplugues per pal·liar els efectes del Covid-19, que tenen un import d’1 milió d’euros, així com també inversions també vinculades al Covid-19 com ara: adquisició de material inventariable destinat a protegir la salut de les persones dels efectes del COVID-19: 180.416,87€; senyalització de la via pública (Mobilitat Covid-19): 60.000€. També es van aprovar altres inversions ja previstes: casal del barri de Ciutat Diagonal: 291.000€, millora de la instal·lació de la Biblioteca Pare Miquel: 45.000€, subministrament de mòduls d’oficina i vestuaris: 90.000€ i, finalment, Pati de l’Escola Bressol Montserrat: 36.000€.

Se suplementen crèdits ja existents per valor de 693.000,00€ i s’habiliten crèdits extraordinaris per import d’1.135.399,62€. Les baixes de crèdits de projectes ja pressupostats equivalen a la quantitat de 199.408,43€, per la qual cosa l’augment net de despesa dona un resultat d’1.628.991,19€. Aquest augment net de crèdit es finança amb romanent líquid de tresoreria per a despesa general procedent de la liquidació del pressupost municipal de 2019 (1.000.000 €), amb romanent líquid de tresoreria per a despesa afectada procedent de la liquidació del pressupost municipal del 2019 per un import de 190.995,50€ i amb canvi de finalitat d’una part del préstec subscrit en l’exercici 2019 amb BBVA fins un import de 438.325,67€.

El govern municipal va donar compte al ple, tal com és preceptiu, de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2020 i també de l’estat del pagament a proveïdors i proveïdores de l’ajuntament. Va completar la part informativa les diferents resolucions de l’alcaldia per fer front a l’emergència social i sanitària provocada pel covid-19: contractació del subministrament de mascaretes; declaració de la impossibilitat de compliment del contracte de concessió d’obres públiques per a la renovació i construcció de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Plana; adopció de mesures d’ordenació de la circulació de vianants per vies i espais públics; i aixecament de la suspensió d’obres públiques.

Les nostres reflexions sobre el Pla de reconstrucció

La pandèmia provocada pel coronavirus ha desencadenat  i  ha també agreujat una crisi sanitària, social, ecològica i  econòmica que requereix implementar mesures d’emergència en tots els àmbits. Aquest Pla Local de Reconstrucció del qual ara posem les primeres bases és un primer pas per pal·liar les situacions més urgents.

Posem en valor l’esforç que han fet  tots els grups municipals per aportar propostes i arribar a acords consensuats. Destaquem també entre les moltes coses que ofereix aquest PLA, el fons de contingència d’ 1000000 d’euros, inicialment per ajuts i bonificacions, la creació d’una comissió permanent de treball COVID-19 que integra grup municipals, agents econòmics i socials, teixit associatiu pel seguiment i aportació de propostes, o la creació d’una oficina centralitzada d’atenció a les persones afectades per les conseqüències del COVID-19. També la coordinació  dels Serveis Socials municipals, residències de gent gran i amb les dues Àrees Bàsiques de Salut del territori, així com els centres sociosanitaris de la ciutat.

S’ha fet un treball necessari però al nostre entendre insuficient. L’Ajuntament, si vol redefinir el futur, haurà també d’implementar canvis més profunds i estructurals que tinguin una mirada a més llarg termini. Haurem i ja ho farem el mes que ve redefinir el pressupost, però també redimensionar les accions previstes al PLA d’Actuació  Municipal  i en el PLA d’inversions del mandat.

Casals d’estiu

Es va desestimar la moció presentada per ERC per demanar que els casals d’estiu deixessin de ser considerats com a servei municipal per poder mantenir l’actual model de gestió a càrrec de les entitats de lleure. No creiem que aquesta fos la fórmula adequada per resoldre el conflicte que ha creat el propi govern municipal, no les entitats ni l’oposició. La gestió dels casals s’hauria d’haver resolt dialogant i buscant una fórmula que fos legal i al mateix temps mantingués una forma de gestió que funcionava. Però el que ens sembla molt més greu de tot plegat és que el govern tingui la barra de reivindicar que és “un servei públic” i a continuació en privatitzin la gestió. L’experiència ens demostra que l’externalització dels serveis públics no és la manera más adequada de poder donar el millor servei a la ciutadania.

En l’apartat de les preguntes de la ciutadania que ara no es poden fer presencials com és lògic però sí per escrit, l’Esplai Espurnes va fer dues preguntes a la regidora d’ensenyament sobre el tema dels casals, sobre el fet que és fet un únic lot, sobre que hi ha altres activitats de lleure que no es consideren “servei públic” tot i que van adreçades a nens i nenes i també les organitzen els esplais. I, finalment, van preguntar també a l’alcaldessa sobre unes desafortunades declaracions.

La resposta del govern municipal és dir que ells es limiten a complir la llei, cosa que és òbvia, tothom l’hem de complir, no és certa perquè no hi ha única manera de complir la llei, es podia haver buscat una fórmula que també fos legal i permetés de mantenir una experiència que tothom, fins el propi equip de govern, valora satisfactòriament. D’altres ajuntaments governants pels socialistes a la nostra comarca han preferit ser prudents abans d’un canvi tan important i han mantingut el sistema que permetia a les entitats de lleure continuar un any més gestionant els casals d’estiu.

És especialment sorprenent que si l’objectiu és donar un bon servei als nostres infants quan el govern municipal aprova les bases del concurs l’aspecte que més es valora amb un 51% de la nota és per la oferta més barata, ni l’experiència ni el projecte pedagògic ni que siguin persones arrelades al poble ni que coneguin els nens són tan importants com que ho facin més barat. Clar que la proposta no és il·legal però es podria haver fet d’una altra manera perquè de cap manera és obligatori que al govern municipal li importi més estalviar diners que donar un bon servei als nostres nens i nenes.

La crisi obliga a replantejar el funcionament dels casals aquest estiu, d’altres ajuntaments han optat per superar el marc cels casals per fer més activitats durant tot l’estiu per compensar la pèrdua de classes presencials i que els nostres infant estiguin més preparats per iniciar un curs escolar que tampoc podrà començar amb la normalitat a què estàvem acostumats. Per altra banda el concurs està pensat pensat per uns casals com els que s’havien fet fins ara quan està clar que estem davant d’una nova situació. Nosaltres pensem que seria raonable buscar la manera de anul·lar el concurs i pactar amb les entitats de lleure una proposta especial per aquests estiu i negociar amb temps una proposta consensuada per al curs vinent.

I això és possible amb diàleg i deixant de banda “l’ordeno i mando” a què sovint ens té acostumat el govern municipal. A més de les reflexions que hem fet abans nosaltres revindiquem que els Casals són un servei públic i, per tant, s’han de gestionar directament per l’ajuntament, simplement cal trobar una fórmula que permeti que es mantingui la implicació dels esplais en la seva gestió i no encarregar a empreses sense ànima la cura dels nostres infants com hem fet amb les residències de gent gran amb el resultat desastrós que hem pogut viure.

Altres preguntes de grups municipals i de la ciutadania.

El nostre regidor Jordi Pérez va preguntar si l’ajuntament pensa exercir l’empadronament d’ofici de les persones que sabem que viuen a Esplugues tal com indiquen diferents resolucions del govern al respecte i també si el nostre ajuntament forma part de la Xarxa d’Acollida i Inclusió del Baix Llobregat. L’equip de govern no van saber contestar i van dir que ja ho farien per escrit. Quan ho facin us ho farem saber.

Monica Mondéjar pregunta a tots els grups per quins motius i d’acord amb quins barems l’ajuntament ha decidit subvencionar amb només amb 500 € cada infant amb alguna discapacitat amb un màxim de 22 infants quan abans es subvencionaven amb 1768,45 per infant i el nombre de places es coordinava amb els serveis socials. El nostre regidor Jordi Pérez que no entén per quin motiu s’ha modificat el sistema que funcionava fins ara i que és el govern municipal qui ha de donar explicacions. Una vegada més el govern municipal no sap i no contesta i diu que els serveis tècnics ho han plantejat així.

Després de les respostes de les preguntes de l’Esplai Espurna es va acabar el ple que va durar 2 hores i 15 minuts.

Propostes del Grup Municipal d’Esplugues en Comú Podem al Pla de reconstrucció POST COVID-19

Destacat
 1. INTRODUCCIÓ

Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que requereix implementar mesures d’emergència en tots els àmbits

Compartim que el sentit i la prioritat de totes aquestes mesures ha de ser la preservació de la salut de les persones i l’abordatge integral  de les conseqüències socials i econòmiques produïdes per la crisi del COVID-19, que tingui en compte també la vessant emocional produïda per la situació de confinament.

Esplugues en Comú Podem té clar que el mandat de la ciutadania en aquesta etapa és que arribem a acords per protegir els drets i recuperar l’economia al servei de la vida i de les persones.

 1. PRESA DE DECISIONS. PROPOSTA DE PACTE LOCAL.
  • Constitució d’una taula de consens que integri als grups municipals, sindicats,  associacions de comerciants, associacions de veïns, amb l’objectiu de materialitzar un Pacte de Ciutat per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a les persones i col·lectius més vulnerables, garantir el treball digne i els serveis públics universals de qualitat. Reunions periòdiques. Cada setmana, o quinze dies.
  • Pacte de Ciutat per a la reconstrucció social i econòmica. Amb l’acord dels grups municipals i els diferents agents socials, econòmics i teixit associatiu. Amb l’objectiu  d’implementar un pla de recuperació social i econòmica que garanteixi, en primer terme, que les persones més vulnerables tinguin garantida l’empara de les administracions públiques.
 1. PRINCIPIS FONAMENTALS  DE LA PROPOSTA: MAI MÉS RETALLADES.
  • A Esplugues hem d’apostar per uns serveis públics de qualitat, que són claus en aquest moment de crisi per mantenir la cohesió social. Hem de tenir uns centres de salut que garanteixin la protecció de la salut de la població.
  • També és fonamental fer propostes per implementar un canvi de model d’atenció a la Dependència i a les persones ingressades a les residències de gent gran. Som conscients que les competències d’aquests àmbits corresponen al Govern de la Generalitat, però entenem que també som co-rresponsables i podem fer molt des el món local.  
  • Hem d’implementar un Pla de Reconstrucció amb avaluació dels resultat al cap d’un any, que podria ser en una comissió informativa i donant compte al Ple. Com un exemple de transparència de gestió i per evitar que s’aprovin temes que després no tinguin cap efectivitat. 
 1. MESURES D’ACCIÓ SOCIAL I  COMUNITÀRIA 

SALUT

Salut Mental:

  • Augmentar el servei de salut mental en el CAP Lluis Millet i de Can Vidalet, mitjançant la contractació de professionals en psicologia clínica i psiquiatria que permeti ampliar els horaris d’atenció setmanals.
  • Establir una partida d’ajudes econòmiques concedides i supervisades per l’Ajuntament d’Esplugues per a l’atenció i tractament de salut mental en centres privats i reconeguts per la Generalitat de Catalunya a Esplugues de Llobregat, que garanteixi el dret a la salut mentre aquestes ciutadanes i ciutadans no puguin ser atesos per centres públics donada l’escassetat de recursos.
  • Habilitar un servei anònim de primer contacte telefònic i telemàtic per a atendre consultes de salut mental de ciutadanes i ciutadans d’Esplugues derivats de la crisi del Covid-19 (és a dir, trastorns derivats del confinament, de la incertesa, de situació laboral, etc.) que si fos necessari es realitzaria una derivació a centres de salut mental.
  • Detecció i tractament de l’addicció al joc online.

    Atenció primària, comunitària i Residències de gent gran

  • Assumir des de l’atenció primària l’atenció de les persones ingressades a les residències geriàtriques d’Esplugues. Exigir a CatSalut l’increment adequat de les plantilles pels centres d’atenció primària de la ciutat, així com la millora de les condicions laborals per fer front a aquesta competència. Garantir EPIs per a tot el personal sanitari. 
  • Avaluació independent de la totalitat de residències, del impacte de la pandèmia, amb l’objectiu de prendre mesures per a minimitzar futures emergències i dirimir responsabilitats. Cal treballar pel canvi de model de gestió.
  • Pla a llarg termini de defensa de residències públiques i eliminació de la gestió privada. Més del 70% de les residències geriàtriques de Catalunya són privats, i les públiques són gestionats per mútues o consorcis.
  • Recuperar l’atenció integral del CAP Lluís Millet.
  • Treballar per construir el tercer CAP a Esplugues
  • Planificar la construcció d’ una residència pública de gent gran a Esplugues.
  • Atenció domiciliària; Increment de les previsions de contractació de personal dels serveis d’atenció a les persones. (SAD , banc d’aliments ,serveis socials,…).
  • Som una ciutat amb un gran número de persones grans. Cal construir una xarxa de veïnatge per tenir cura i seguiment de totes les persones grans que coneixem.  
  • Participació dels professionals de la salut en els plans municipals en relació al Ccovid-19.
  • Pressionar perquè s’obrin les plantes de l’Hospital Moisès Broggi tancades.

 SERVEIS SOCIALS

  • Garantir el subministrament bàsic a les llars que hagin quedat en situació de vulnerabilitat
  • Valoració de les famílies que estiguin en situació de vulnerabilitat i garantir-les ajudes.
  • Xarxa de suport a les persones migrants en el nostre municipi que no tinguin papers i es trobin en una situació de vulnerabilitat.
  • Augmentar el pressupost de serveis socials amb partides pressupostàries que no podran realitzar-se per la COVID-19, com per exemple les Festes locals.
  • Organitzar dispositius per atendre les necessitats de les persones majors o amb problemes de mobilitat, coordinats amb els serveis socials i amb diferents entitats locals i el tercer sector.
  • Suport de la Brigada Municipal al Banc d’Aliments, per a preparar i repartir els productes entre els usuaris del servei.
  • Reforç del Servei d’Atenció Domiciliària per a persones majors que viuen soles, amb més atenció a les més vulnerables.
  • Cal concretar un pla de contingència que reforci les polítiques socials amb ajuts específics a persones i famílies, especialment els col·lectius més vulnerables. En aquesta línia, i per donar resposta a les noves necessitats, caldrà que es replantegin els contractes-programa de manera immediata i sostinguda en el temps. 
  • Cal cercar la celeritat administrativa i enfortir les dotacions pressupostàries per donar una resposta ràpida davant l’increment de les urgències socials de nous usuaris/es. Hem de fer un nou pas ferm per a la simplificació administrativa, que faciliti la reactivació de l’activitat econòmica, l’emprenedoria i les noves inversions al nostre territori

EDUCACIÓ

  • Cal garantir l’accés a una educació pública i de qualitat a tots l’alumnat d’escoles i Instituts públics d’Esplugues, mitjançant la cessió de dispositius portàtils amb connectivitat a internet que els permeti seguir el curs a distància.
  • Desenvolupar un Pla de rescat a centres d’educació de 0 a 3 anys que garanteixi que totes les nenes i nens que durant aquest curs acudien a ells, tinguin la mateixa oportunitat el pròxim curs.
  • Incrementar el nombre de beques menjador per al curs 2020-2021. Flexibilitzar els criteris d’accés a beques menjador per al curs 2020-2021.
  • Pressionar a la Generalitat per a fer possible la contractació de professorat en els centres educatius per a baixar les ràtios.

CULTURA I JOVENTUT

  • La cultura és un dels sectors més afectats per aquesta crisi sanitària i dels últims sectors que es recuperaran, per això és important donar oxigen a aquest sector per a pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica.
  • Casals d’estius a càrrec de les entitats de lleure de la població d’Esplugues.
  • Els museus haurien de potenciar l’activitat i les exposicions virtuals durant l’estat d’alarma.
  • Estiu viu+Oferta d’estiu al llarg de tots tres mesos, incidint especialment amb l’alumnat més vulnerable.
  • Treball cooperatiu, col·laboratiu i comunitari entre els centres escolars, l’Ajuntament (Educació i Serveis Socials), la xarxa d’entitats de barri i de ciutat pel suport educatiu i del lleure, des de l’acompanyament individualitzat i grupal als infants, joves i  famílies
  • Tallers de lectura i competències escolars a les biblioteques, museus, teatre, escoles d’art i música, espais de creadors i centres cívics
  • Obertura de les biblioteques municipals a l’agost, creant una programació dinamització lectora i d’activitats pensant en tots els públics i en coordinació en algunes d’elles amb el programa de reforç d’estiu a infants i joves.
  • Planificar un programa d’actuacions des de la segona quinzena de juny fins a la primera setmana de setembre.

PROMOCIÓ ECONÒMICA.

  • Vigilar i revisar el comportament de les empreses per a garantir que ningú faci un ús fraudulent dels ERTO i aprofitin la situació per a acomiadar treballadors.
  • Ajudes als autònoms i les pimes.
  • Elaborar un Programa de Recomanacions per a la flexibilització laboral que permeti a les treballadores i treballadors d’Esplugues atendre les necessitats familiars derivades de l’actual crisi del Covid-19 així com davant futurs brots d’aquest, protegint l’ocupació i evitant que les dones siguin el col·lectiu més afectat.
  • Elaborar un pla destinat a la inserció i formació laboral
  • Replantejar el cobrament de l’IBI (moratòria) a empreses i autònoms que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica.
  • Ajornament de cobrament d’impostos al petit comerç
  • Ampliar l’espai públic de terrasses de bars i restaurants per a assegurar la distància social de protecció i no veure perjudicada la seva activitat econòmica
  • Moratòria o exoneració del cobrament de la taxa a les terrasses i bars durant l’any 2020 per a pal·liar la crisi.
  • Pla d’ajuda al petit comerç, entre ells suport digital per a venda per internet i Posada en marxa de serveis d’informació i assessorament per a pimes persones autònomes del territori. Aquest servei també ha d’ajudar a resoldre els dubtes que es generin i a assessorar en les decisions a prendre.
  • Creació d’un directori en línia sobre els comerços que presten servei durant els dies de confinament.

HABITATGE, OCUPACIÓ, BÉNS I ESPAIS COMUNS,SOLIDARITAT

  • Establiment d’un servei d’assessorament i intermediació en deutes d’habitatge i ampliació de les funcions a problemàtiques derivades del COVID-19
  • Garantir els subministraments energètics. Fons de garanties a subministraments de primera necessitat (aigua, gas, electricitat) i alimentació.
  • Increment dels incentius pel lloguer social. Augmentar el parc públic de lloguer.
  • Microcrèdits municipals sense interès o a fons perdut. Flexibilitzar el calendari fiscal. Ajudes a fons perdut. Accés a internet a de ser a dia d’avui un dret.
  • Oficina centralitzada d’atenció a les persones afectades per les conseqüències del Covid-19. Amb recursos adequats i amb garantia d’atenció sense demores.
  • Neteja i desinfecció de vies públiques, espais públics, parcs, edificis públics on caldria actuar amb més intensitat i amb criteris de reforç higienico-sanitari. Aquestes desinfeccions han de fer-se amb productes ecològics, no tòxics. S’han d’extremar les precaucions per protegir la salut de les persones que treballen en les feines de desinfecció.
  • Pla de barris vulnerables: intervenció social, comunitària i inversió en rehabilitació energètica.
  • Engegar un procés de remunicipalització de serveis.
  • Impulsar les polítiques actives d’ocupació com a instrument fonamental per a combatre l’atur.
  • Suport directe per la reincorporació al mercat de treball: El Centre Puig Coca ha de ser el punt de referència en aquest sentit, per donar suport i facilitar els tràmits. les 
  • Augment de la contractació pública: Increment de plantilla de personal de l’ajuntament i d’altres organismes i serveis.
  • Cal articular mesures de caràcter universal de minoració i/o de de condonació del pagament del cost de serveis essencials com l’aigua, la llum i el gas mentre duri el confinament
  • Quant a les quotes dels llogaters: cal garantir la continuïtat de la normativa aprovada perquè no es produeixi cap desnonament per l’efecte d’aquesta emergència de salut pública. Cal habilitar també mecanismes de mediació entre llogaters i propietaris per facilitar el pagament durant els mesos posteriors al confinament, i regular de forma definitiva els preus dels lloguers.
  • Seran necessàries mesures tributàries per al teixit productiu, especialment autònoms i petites i mitjanes empreses, perquè puguin refer la seva activitat. Alhora, cal obrir noves línies d’ajut directe a fons perdut, avals i crèdits per impulsar els diferents sectors econòmics del nostre país. El nostre objectiu és que la crisi sanitària no s’emporti per davant el teixit productiu de Catalunya
  • Impulsar projecte de creació companyia energètica local. (Tenim l’experiència i exemple de VILAWATT).  Impulsar la rehabilitació energètica d’edificis.  Impulsar economia verda.
  • Posada en marxa i ampliació del projecte dels Horts Urbans.
  • Polítiques contra el canvi climàtic i per la transició energètica. Pacificació de carrers , ampliació carrils bici, camins escolars,
  • Continuar col·laborant amb l’increment en la cooperació al desenvolupament dels països que tenen més necessitats i/o han estat fortament sacsejats per aquesta pandèmia. Donar continuïtat als diferents projectes que es realitzaven des de l’àrea de cooperació.

INFORMACIÓ I XARXES

  • L’accés i l’ús universal de les xarxes és un dret que ens pertany com a societat, cal impulsar canvis legislatius per a protegir-lo i per a poder-lo exercir per evitar la bretxa digital. L’accés i la formació en noves tecnologies és fonamental per a la inclusió social i per això cal dotar immediatament el nostre sistema educatiu, a tots els nivells, de les eines per garantir un accés universal i equitatiu, i facilitar l’ensenyament a distància i no presencial.
  • Política informativa. Bel·ligerància davant qualsevol aptitud racista i xenòfoba.  Transmetre missatges a la ciutadania que desactivin els prejudicis racistes que s’han fet envers la població xinesa i gitana fent -los veure com  culpables de les causes i conseqüències de la crisi.
  • Garantir el dret a l’empadronament. Campanya d’empadronament actiu davant la crisi social i econòmica generada per la Covid-19. És urgent consensuar criteris comuns entre els municipis metropolitans per fer efectiu l’empadronament com a pas imprescindible per accedir a drets bàsics. Com assenyala la llei, la inscripció al padró és un tràmit gratuït i obligatori i els Ajuntaments han de promoure aquest dret, especialment per a determinats col·lectius en situacions difícils o d’exclusió social.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES 

  • Garantir una renda o prestació de mínim vital que doni cobertura a totes les persones que pateixin una situació de precarietat prèvia o derivada de la situació de crisis pels efectes econòmics i socials de la pandèmia. Aquesta prestació haurà de ser compatible amb la Renda Garantida de Ciutadania en el cas de percepció.
  • Fons de contingència inicial de 1.000.000 euros. Considerem insuficient aquesta quantitat. Hem d’utilitzar el superàvit i realitzar totes les modificacions pressupostàries que calguin per tal de fer front als programes i actuacions post covid-19 que acordem.
  • A nivell pressupostari: separació de partides i comptabilitat separada. Contingències pla de reactivació i la resta.  
  • Ajudes i enfortiment als mercats locals d’alimentació. Potenciació també de la telecompra. Aprofitar el mercat de pagès dels divendres per a promocionar el comerç local, amb parades de venda al  carrer Esglèsia.
  • Exempcions de taxes. Per exemple la de terrasses.
  • Establiment d’un Programa de microcrèdits a «interès zero».
  • Adequació del Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació a les noves necessitats sorgides de la crisi.

MOBILITAT.

  • Cal potenciar la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic per evitar que la ciutadania utilitzi el cotxe. Cal oferir més servei de bus amb la mateixa flota, optimitzant recorreguts i temps de viatge. També cal garantir la distància de seguretat en els desplaçaments a peu i en transport públic, habilitant voreres més amples en punts crítics i potenciant les alternatives de transport menys saturades. Per tot plegat, cal:
   • Instar l’Estat i la Generalitat a construir un carril bus-VAO a la B23.
   • Habilitar almenys en hora punta un carril bus a l’avinguda dels Països Catalans en direcció a Barcelona.
   • Crear un carril bici-bus al carrer Laureà Miró, entre la plaça de Santa Magdalena i l’avinguda dels Països Catalans, per reservar la vorera als vianants.
   • Crear un carril bici a l’avinguda de Jacint Esteva Fontanet per millorar la connexió entre Sant Just i Barcelona.
   • Optimitzar el recorregut de les línies EP1 i EP2 per incrementar el nombre d’usuaris, esdevenint una línia bidireccional amb recorregut en forma de 8 i epicentre a l’Ajuntament, passant per l’avinguda dels Països Catalans, l’avinguda de Jacint Esteva i Fontanet, el carrer del Nord, el carrer de Laureà Miró, el carrer del Molí, el carrer del Carme i l’avinguda de Cornellà.
   • Millorar l’accés en transport públic a l’estació de Rodalies de L’Hospitalet, perquè és la més propera a Esplugues i perquè la seva oferta de transport, gràcies a les línies R1, R3 i R11, dobla la de l’estació de Cornellà.
   • Ampliar l’espai per a vianants en els carrers més comercials i amb voreres més estretes. Aquestes ampliacions s’han de fer amb pintura i mobiliari urbà (balisses, pilones i testos estratègicament col·locats), no amb ciment. Són actuacions prioritàries el carrer de Laureà Miró i el carrer Nou, eliminant un carril de circulació de cotxes; el carrer Rovellat (entre el Carrer del Carme i el carrer del 8 de Març) i el carrer de Sant Gabriel (entre el carrer de la Serra del Montsec i el carrer de Sant Antoni Maria Claret), estretant la calçada; el carrer de Manuel de Falla; i la confluència entre l’avinguda de Cornellà, el carrer de Francesc Llunell i el carrer del Carme.
   • Ampliar l’espai per a vianants en els carrers d’accés als CAP i als mercats municipals.
   • Ampliar l’espai per a vianants en els accessos a col·legis i a escoles bressol, especialment al carrer Milà i Pi i al carrer Lluís Millet (escola Natzaret), al carrer Josep Argemí (escola bressol El Jardí), al carrer Josep Rodoreda (escola bressol Nimbo) i al carrer de la Serra del Montsec (escola bressol Montesa).
   • Habilitar com a zones de passeig alguns carrers dels barris Centre i Can Vidalet els diumenges, tancant-los a la circulació de cotxes.
   • Prohibir l’aparcament de motos a les voreres dels carrers on s’ampliï l’espai per a vianants i en especial al carrer de Laureà Miró.
   • Millorar la mobilitat a peu al carrer del Nord i al pas sota l’autopista de l’avinguda de Lluís Companys.

DONA: MESURES AMB VISIÓ FEMINISTA

Aquest Pla local de mesures d’emergència social ha de tenir una dimensió transversal de gènere. A la nostra ciutat hem de tenir en compte la proposta genèrica de:

  • Desplegar efectivament la Renda Garantida de Ciutadania, aprovada pel Parlament, flexibilitzant els requeriments i ampliant el criteri d’excepcionalitat recollit a la Llei de RGC per facilitar l’accés immediat a totes les persones en situació de risc d’exclusió social, tenint en compte l’impacte de gènere en col·lectius com les treballadores de la llar, les cuidadores, les dones que s’han quedat sense ingressos ni cobertures, les dones responsables de famílies monomarentals amb poc ingressos o amb contractes precaris i les dones víctimes de violència masclista.
  • Fer el seguiment per part dels serveis socials de totes les famílies vulnerables i/o dones que visquin soles o en situació de precarietat.  
  • Continuar amb la reivindicació de mantenir a Esplugues el Jutjat per atendre les situacions de violència de gènere. 
  • Garantir un servei públic i gratuït d’atenció psicològica per a dones d’Esplugues víctimes de violència per a tractar les conseqüències físiques, psíquiques, emocionals i sexuals sofertes durant el confinament, i que inclogui plans de seguiment al llarg d’un any.
  • Millorar i reforçar el funcionament del servei telefònic i telemàtic d’atenció a dones en risc o víctimes de violència contra la dona.

CIÈNCIA I RECERCA.

  • Inversió en recerca, ciència i protecció de la indústria per a no perdre llocs de treball, repensant si és necessària la seva producció, i adequant-la a la transició ecològica.
  • Crear un observatori específic de l’impacte de la crisi de la Covid-19 a la ciutat, que funcioni com a instrument de seguiment i prospectiva,aportant dades a nivell demogràfic, laboral, econòmic, habitatge, cohesió social, per a la presa de decisions.

Esplugues de Llobregat, 10 de maig de 2020

L’Ajuntament d’Esplugues externalitza i mercantilitza els Casals d’estiu que fins ara gestionaven satisfactòriament entitats locals del lleure.

Destacat

Fins ara els Casals d’Estiu que organitza l’ajuntament els gestionaven entitats locals de lleure des de fa més de vint anys desenvolupant un projecte educatiu integral. Els esplais treballen tot l’any amb infància i joventut vulnerable i el fet de portar el casals d’estiu reforça el teixit associatiu d’Esplugues i la coherència de la tasca feta. El passat 10 de febrer l’ajuntament va treure a concurs i l’element que dona més punts no és la qualitat del servei sinó simplement el preu, es prima l’opció més barata.

No podem deixar que empreses sense ànima que només busquen el benefici econòmic s’ocupin dels nostres fills i filles.

El nostre grup sempre hem defensat la gestió pública dels serveis municipals davant d’un grup socialista que sistemàticament es dedica a privatitzar-los. La gestió de la crisi demostra la importància que té la gestió dels serveis públics per part de les administracions i més encara si es tracta de serveis que afecten al benestar de les persones. Una empresa privada no pot gestionar-ho millor que l’ajuntament, perquè tenint en compte que una empresa ha de tenir, com és lògic, benefici empresarial per fer-ho més barat només pot fer-ho a costa de donar un servei pitjor o pagant més malament treballadors i treballadores.

El coronavirus ens ha ensenyat que aquests serveis essencials s’han de gestionar per les administracions públiques i si algú encara no se n’ha adonat només ha de mirar el desastre que ha estat la gestió privada de les residències de gent gran que ens ha costat milers de morts d’avis i àvies.

El govern municipal es basa en arguments jurídics inexistents per justificar una decisió política basada en un model de gestió privada de serveis públics que no compartim.

L’informe jurídic que el nostre grup va demanar al secretari afirma que el criteri de fer una sola adjudicació és un criteri de l’ajuntament i que és legal, però també queda clar en l’informe que hauria estat legal fer-ho per lots. També el criteri de valorar més (un 51% ) l’oferta econòmica que altres criteris com podrien ser l’experiència en el servei, la integració en el teixit associatiu d’Esplugues, etc., també és un criteri de l’ajuntament, legal això sí, però també haurien estat legals, i més adients, uns criteris que valoressin per sobre de tot el benestar de nens i nenes.

La majoria absoluta fa que el govern municipal actuï amb prepotència i sense buscar consensos en la gestió dels serveis públics.

L’alcaldessa va dir en el seu discurs que seria l’alcaldessa també dels qui no l’havien votat. En general, però especialment en temes tan sensibles com la gestió dels serveis públics ens agradaria que no es desdís tan ràpidament dels seus compromisos.

És veritat que tenen majoria absoluta i que per tant poden imposar el seu model de ciutat però si aquesta és la seva voluntat que ho diguin clarament i no ens enganyin ni als altres grups municipals i la ciutadania. Si, al contrari, la seva voluntat és buscar acords, llavors que ho facin.

La relació amb les entitats no és el punt fort de la seva gestió. Com que estaven molestos amb els xiulets a l’alcaldessa durant el pregó municipal sense comptar amb ningú tiren pel dret i el suspenen. Aquesta actuació tal com s’ha pres sembla pensada per castigar unes entitats que per la seva funció social són i han de ser clarament crí­tiques.

Finalment, també seria convenient que tinguessin present que sí altres amb un 47,5% dels vots no estan legitimats per imposar el seu model de país, els socialistes d’Esplugues amb un 42,5% dels vots a les eleccions municipals tampoc estan legitimats per imposar-nos els seu model de ciutat.

Tan en un cas com en l’altre la majoria absoluta no els la dona el vot de la ciutadania sinó el sistema electoral. En el cas d’Esplugues si la barrera per entrar al consistori fos del 3% del vots com passa en les eleccions legislatives, hauria entrat un altre grup a l’ajuntament i el grup socialista hauria perdut la majoria absoluta.

El govern municipal ha comès un gran error i a ells correspon buscar una solució que ens permeti sortir d’aquest despropòsit. Esperem que rectifiquin i busquin una sortida que pugui tenir un ampli consens polític i social.

Si voleu llegir el manifest de les entitats de lleure i/o us hi voleu adherir seguiu aquest enllaç.

El segon ple telemàtic (22 d’abril) se centra en la sanitat i la crisi del coronavirus.

Destacat

El ple del passat 22 d’abril va començar amb una declaració institucional davant l’emergència sanitària provocada pel coranavirus. L’Ajuntament es compromet a “abordar un doble repte: actuar per respondre a aquesta emergència i treballar de forma proactiva per establir les mesures orientades a activar un pla de xoc que ens permeti superar a mig termini la greu crisi que patim”. Entre els acord hem de destacar el condol per totes les víctimes a les seves famílies. També el nostre reconeixement al personal sanitariserveis socials, cossos de seguretat i a totes les persones que aquests dies treballen de manera presencial perquè la població pugui seguir el confinament, des de les persones que fan treball de cura d’infants, persones grans i altres persones dependents, les que treballen en l’àmbit de la neteja, el transport i la logística, les que fan voluntariat o les que fan servei als punts on podem adquirir productes de primera necessitat. Destaquem també l’important paper dels governs locals per donar una resposta a les persones més afectades per la crisi. Ens comprometem a col·laborar i cooperat amb els governs català i espanyol. Reclamem una actuació proactiva de la Unió europea i , per acabar, agraïm a tota la població la conducta exemplar d’aquests dies tot reiterant la necessitat de continuar confinades i seguir les recomanacions sanitàries i comunitàries pel bé de tothom.  

Després de l’aprovació de l’acta i de les informacions de l’alcaldia es va passar al punt 4: Dictamen que proposa aprovar el Text refós de la Modificació del Pla especial del centre hospitalari i centre mèdic i ordenació volumètrica per a la construcció d’un centre mèdic de consultes externes al carrer Sant Mateu, número 24-26. Intervenció del portaveu del nostre grup, Jordi Pérez Pineda:

Torna al Ple un tema que no varia gaire la situació que ja s’havía votat anteriorment. Fiatc i Generalitat, que són els propietaris dels terrenys, han acordat una permuta de terrenys que no canvia significativament els paràmetres d’edificació de l’obra.  Sobre el dictamen, per tant, poca cosa a dir.

Per coherència i pel que van votar els anteriors regidors de la nostra formació, que va ser abstenció, mantenim el vot. Però no volem deixar passar el moment per mostrar la nostra posició en relació a un tema que té una càrrega política molt profunda.

 Parlem de l’actuació d’una entitat asseguradora, de fet la més important de Catalunya FIATC, que opera en el negoci de la sanitat privada. Per a la nostra formació la Salut no ha de ser negoci. El nostre model és el de la  sanitat pública, universal i de qualitat.  

Una sanitat pública que, malgrat les brutals retallades que ha patit en l’última dècada, fa front a l’actual crisi produïda pel COVID-19 amb una actuació heroica dels seus professionals. Una sanitat pública que continua amb una infra-financiació crónica. Catalunya dedica tan sols el 3,9 % del seu PIB a la sanitat pública. La mitjana europea està al voltant del 7,5 %.

Per altra banda aquestes retallades no han anat lligades únicament a una justificació  econòmica, han estat fruit d’una aposta estratègica portada a terme pels últims governs de la Generalitat per fer augmentar el pes a la sanitat del sector privat. 

L’actual model sanitari català, que és el resultat d’una trajectòria històrica que ha tendit a l’externalització i a la concertació de serveis, ha donat com ha resultat un sistema mixte públic-privat que opera a través del Servei Català de Salut. 

Les retallades, amb  el consegüent   deteriorament del servei públic, han afavorit aquest afany privatitzador. La contractació de mútues  ha crescut  un 14 % des del  2014. Actualment, un 30 % dels catalans/es tenen una assegurança privada. 

Per altre banda, recordem també que aquestes asseguradores són les principals gestores de les residències de gent gran. Una problemàtica que també haurem de revisar en el futur, veient com han patit  la crisi del COVID-19 les persones ingressades a aquests centres.

 Diem també que ens revolta que el senyor Torra hagi sortit amb tanta rapidesa a assegurar els beneficis de la sanitat privada, oferint-se a pagar 43.000 euros per pacient en UCI, uns preus més que generosos. Jo us pago bé i després fem una auditoria i ja me’ls tornareu, si de cas. En canvi, per fer despeses en altres apartats que beneficien al conjunt de la ciutadania, el senyor Torrà es més poruc, per no dir un altre paraula.

 I també ens revolta que estem parlant de construir o ampliar l’espai per a consultes externes d’atenció privada al nostre municipi, quan estem esperant des de fa ja massa temps que es faci un tercer CAP a Esplugues.

Voldria acabar citant a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i Gavarró. Tal i com va dir després d’haver aprovat les retallades pressupostàries que el seu partit va decidir aplicar:  “Res no tornarà a ser exactament com ho havíem conegut”.

 I això és el que esperem que passi després d’aquesta crisi. Que res torni a ser com ho hem conegut aquests últims anys i que tinguem  una sanitat pública universal i de qualitat, com em mereixem els catalans i catalanes.

Per tot això, el nostre vot tal i com he dit al començament, és abstenció. Però… una abstenció el més crítica possible.

Es va aprovar gràcies als vots favorables del altres grups.

5. Dictamen que proposa la modificació de la participació en la l’aportació municipal del contracte de concessió administrativa del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí.

El conveni entre els dos ajuntaments indica que el manteniment es paga en funció de la població de cada ajuntament. Les dades de població de cada municipi a 1 de gener de 2020 són les següents: Esplugues de Llobregat 47.849 habitants i Sant Joan Despí 34.274 habitants.

Els percentatges resultants, a efectes del repartiment de l’aportació municipal, són: el 58,27% per a Esplugues de Llobregat i el 41,73% per a Sant Joan Despí; resultant una aportació municipal de 10.483,24 € i 7.507,56 €, respectivament, sobre el total de 17.990,80 €.

S’aprova per unanimitat.

En el punt 6 es dona compte de diverses resolucions de l’Alcaldia per fer front a l’emergència social i sanitària provocada pel COVID-19.

A l’apartat de precs i preguntes en la nostra regidora Lola Castro va presentar un prec en relació a la recuperació de la plena activitat assistencial del CAP Lluís Millet:

Exposició de motius:

 • Estem vivint una situación excepcional per la pandèmia a causa del COVId-19, que ens ha posat davant una realitat nova que ens connecta directament amb una situación de vulnerabilitat.
 • A data 18 d’abril de 2020, segons dades del AQUAS Gencat, els casos positius a Esplugues de Llobregat per ABS de Salut són:

                110    ABS Lluís Millet

                  77  – ABS Can Vidalet

 • El 80% dels malalts de COVID-19 han passat pels centres d’atenció primària de Catalunya, dades reconeguts per la consellera Alba Vergès.Tot i així, al començament de la crisi, CATSalut va donar l’ordre de tancar el 52% dels CAPs del territori, un d’ells el CAP Lluís Millet de la nostra ciutat.
 • A data 19 d’abril de 2020, el President del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, ha instat els presidents autonòmics a reforçar la xarxa sanitària d’atenció primària, que tindrà un paper cabdal en el procés de desescalada de les mesures de confinament pel COVID-19.
 • Esplugues en Comú Podem té com una proposta prioritària la construcció del tercer CAP a Esplugues de Llobregat. 
 • Entenem que qualsevol reorganització del sistema de salut ha de posar en valor les tasques de PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC PRECOÇ, TRACTAMENT, ACOMPANYAMENT, ATENCIÓ PEDIÀTRICA, que realitzen els CAPs.

Per totes aquestes consideracions, el Grup Municipal Esplugues en Comú Podem formula el següent PREC:

 1. Se’ns informi de totes les gestions realitzades davant el CATSalut per tal de recuperar l’activitat assistencial plena del CAP Lluís Millet.
 1. Tenir coneixement de la posició de l’equip de govern i de la resta de Grups municipals en relació a aquest tema.

Els companys d’ERC es van enfadar amb el nostre prec i van mantenir una posició bastant desagradable, es veu no accepten bé les crítiques sobre la mala gestió del govern de la Generalitat d’aquesta crisi. Els altres grups estaven d’acord amb què l’atenció primària és molt important i cal que recuperi la normalitat al més aviat possible.

El nostre regidor Jordi Pérez Pineda va presentar tres preguntes en relació a les obres del col·lector de Can Cervera, en relació a possibles retards en la incorporació de persones en relació al  Banc d’aliments i també sobre el retard de algunes respostes per part dels serveis socials.

El govern municipal informa que les obres del col·lector s’han reprès i estaran acabades en un màxim de 15 dies. El banc d’aliments reparteix un cop per setmana i que com a conseqüència de la crisi atén ara 162 persones més. Pel que fa als expedients de serveis socials es resolen més ràpidament i són excepcionals els qui superen la setmana.

El regidor de Ciutadans o es va equivocar o va mentir quan va afirmar que el govern de la Generalitat governa gràcies al nostre suport. Suposem que es va equivocar però un error tan greu no és admissible en un representant polític.

La regidora d’ERC Marta Alarcón pregunta sobre la subvenció a les entitats.

El Ple va durar exactament 1 hora 22 minuts.

El nostre grup municipal proposarà al ple del dia 22 d’abril la reapertura de l’ambulatori Lluís Millet

Destacat

Arran de la Covid-19 el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha tancat 46 CAP i 462 consultoris locals i un d’ells és l’Equip d’Atenció primària Lluís Millet d’Esplugues de Llobregat. A Esplugues estem reclamant un tercer CAP perquè els dos que tenim, un d’ells el de la Bòbila, compartit amb l’Hospitalet, estan molt saturats. I ara resulta que en situació d’emergència sanitària se’n tanca un. Per això el grup municipal d’Esplugues En Comú Podem proposarà que el Ple que es realitzarà telemàticament el proper 22 d’abril es manifesti amb contra el tancament i en demani l’obertura.

L’atenció primària és la porta d’entrada a la sanitat pública. És la més propera a les persones, és la sanitat de proximitat, la que detecta la malaltia, i la que realitza el seguiment. Actua com a baula de prevenció (vacunacions…) i de promoció (campanyes d’informació…), i és la que s’ocupa en directe de la salut o la mala salut de la comunitat. En aquest moments, el paper de l’atenció primària és crucial per a la detecció dels símptomes i la malaltia a fi d’evitar l’expansió de la pandèmia.

Per això el tancament de Centre d’atenció primària no és una bona idea diu la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que afirma que és en aquests centre on es detecta una gran part dels pacients de Covid-19, molts dels quals no empitjores i eviten arribar als hospitals, a més d’ocupar-se de les residències de gent gran més properes.

També l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya critica el “greu error” de clausurar centres i creu que el suport als hospitals de campanya no s’ha de fer en detriment dels CAP sinó que són àmbits complementaris. Una metgessa de família del CAP de Centelles denuncia que “estem deixant la població desatesa” i afegeix “no podem fer atenció als pacients de la comunitat, no podem ajudar en les residències que estàvem anant, haurem de deixar-ho tot i anar a atendre els pacients que surtin d’alta de l’hospital. Ens estan militaritzant”.

Col·lectius com la Marea Blanca de Catalunya o Rebel·lió Atenció Primària porten dies també denunciant la voluntat del departament de Salut de tancar els CAP.

 

 

Comunicat davant la situació d’emergència com a conseqüència de l’impacte del covid-19.

Destacat

Volem primer de tot adreçar-nos als veïns i veïnes d’Espluques que esteu patint  aquesta situació de diverses maneres:  malalts , pèrdua de familiars , confinament , suspensió de la feina i l’activitat empresarial i comercial , suspensió de classes d’estudis…, per donar-vos una salutació solidària i molts ànims  i esperances pel futur. Ens en sortirem i ho farem tots/es plegats. 

Volem també agrair especialment al conjunt de veïns i veïnes que  esteu confinades, a qui ens esteu cuidant, i a la resta de ciutadania que continua treballant a les botigues d’alimentació o a la farmàcia, a tot el  personal sanitari , al personal de neteja, als voluntaris/es coordinats per l’ajuntament ,  a les persones que feu arribar els paquets… Moltes gràcies i una forta abraçada. 

Dir-vos també que el nostres companys i companyes  del nostre espai polític,  des de tots els òrgans institucionals on tenim responsabilitat: des del món local passant pel Parlament, al Congrés, al Govern Central i al Parlament Europeu, estan treballant conjuntament perquè els costos humans, socials i econòmics siguin els menors possibles i que no recaiguin, com va passar al 2008 , principalment sobre les espatlles de les classes populars i treballadores del nostre país.  

Des del grup  municipal d’ Esplugues en Comú Podem, en la mesura que les circumstàncies ens ho permeten, continuem fent el seguiment de les mesures que l’equip de govern està portant a terme des del primer dia.

Haurem d’estar atents a no deixar ningú enrere després d’aquesta crisi.  Les polítiques de solidaritat i cooperació en la recerca del bé comú hauran de ser prioritàries. 

No dubteu en demanar-nos informació o ajuda si la necessiteu. O si voleu explicar-nos qualsevol tema que us preocupa. Recordeu el nostre email: espluguesencomupodem@gmail.com

 Molts ànims i esperança. Cuidem-nos totes.

Ens necessitem. 

Esplugues en Comú Podem.

El nostre grup municipal continua la feina que va iniciar ICV sobre les caixes niu. CENS TARDOR HIVERN 2018-19.

Destacat

2020 CENS CAIXES NIU 2019-2020 (pdf)

Aquest és el document en pdf amb fotos, el programa no es permet inserir les fotos en el text de l’entrada

CENS CAIXES NIU TARDOR-HIVERN 2018-19

El dissabte 11 de gener del 2020 es va procedir a efectuar el control, neteja i reparació de les caixes niu instal·lades a Esplugues durant la tardor de 2016. 

L’equip va estar format per el Mariano Sanabria, la Estefania Zafra, la Glòria Martín,  Santi Campo, Jordi Perez  i Jordi Mateu. 

Cal destacar la participació de la Imma i de l’Ada que per primer cop es van unir al grup. Esperem que les seves incorporacions al grup sigui preludi de mes arribades de sang jove amb inquietuds ornitològiques i conservacionistes. Benvingudes.

El procés iniciat ja fa quatre anys continua una línia ascendent. Enguany s’han hagut d’efectuar petites tasques de manteniment, com ara substituir el filferro d’ancoratge de les caixes al penjador, pel normal desgast degut a la intempèrie. 

De sis possibles ocupacions detectades el 2017 -de les quals només tres eren segures- es va passar l’any passat a vuit ocupacions segures, xifra que enguany s’ha incrementat fins arribar a la dotzena de caixes ocupades. Set de les quals son primera ocupació. 

Enguany hem detectat un menor ús de materials d’origen plàstic en la construcció del niu, tot i que pensem que es més degut a la casualitat que a altra cosa. Com sempre, el Pardal xarrec (Passer montanus) és el que més empra aquesta mena de materials artificials. Preocupa especialment la troballa als nius de filatures d’origen sintètic procedents de peces de roba. L’ús d’aquests materials en la construcció dels nius pot provocar lesions molt greus i fins i tot la mort als polls. 

Per últim constatem la pèrdua enguany d’una única caixa, al parc dels Torrents. La 1930, que estava situada en un lledoner que també ha desaparegut a causa probablement de la seva caiguda per causes no determinades. Com que les actuacions en els parcs públics corresponen a l’Ajuntament, cal pensar que la retirada de l’arbre – y fora bo saber si també de la caixa niu- va anar a càrrec de la Brigada Municipal. Si fos així, cal reclamar la devolució. 

A destacar l’increment en la presencia del Pardal xarrec (8 nius) que referma la tendència a l’alça d’aquesta espècie a Esplugues, la mes amenaçada de la família dels gorrions i que mes efectius a perdut al llarg de la darrera dècada a la península ibèrica, una encoratjadora situació en la que també hi te molt a veure l’abandó de l’ús del Glyfosfat com a herbicida als carrers de la nostra ciutat, la qual cosa posa a disposició dels ocells granívors mes aliment alhora que el control d’aquets vegetals oportunistes es produeix de manera mes natural i innòcua per a la població. 

   Resulta remarcable constatar per primer cop la nidificació segura de la Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) a les caixes niu d’Esplugues, a banda d’altres tres nidificacions atribuïbles a insectívors del gènere Parus, sense identificar però. El fet resulta important, ja que consolida la ocupació documentada de caixes niu a Esplugues  del Llobregat per part d’insectívors.                                                                       

Ocupació 

La evolució de la ocupació de caixes es la esperable, amb un notable increment de primeres ocupacions coincident amb la maduresa sexual de les primeres generacions nascudes gràcies a la iniciativa d’apadrinament.

No obstant, enguany s’han produït absències destacables en caixes que havien estat ocupades anteriorment. En alguns casos l’abandó de la caixa respon a actituds poc cíviques, com per exemple la de la caixa de la plaça Gandhi que l’any 2018 va ser ocupada per mallerengues i enguany, sembla ser a causa d’un episodi en què canalla xutava una pilota contra la caixa, no.  Cal treballar des de tots els estaments, polítics i ciutadans, per tal de crear un corrent favorable a la valoració de l’entorn urbà com a be col·lectiu que aïlli els comportaments incivilitzats. Cal fer mes proselitisme.  

En altres indrets no s’ha iniciat la nidificació per causes diverses, en alguns casos vinculades a la manca de maduresa dels arbres o a usos ciutadans incompatibles. Resulta incomprensible la manca d’ocupació a la part alta del Parc dels Torrents, tot i ser una zona molt favorable. Fins i tot les dues caixes de la rotonda sota el pont d’Esplugues que s’havien ocupat cada any fins ara, enguany han quedat buides. Aquesta absència podria estar vinculada a activitats poc cíviques -“botellons”- que es produeixen, ja que de nit el parc no està vigilat i és perfectament accessible. No obstant això, la caixa apadrinada pel CEIP Isidre Martí enguany ha estat ocupada per Mallerenga carbonera (Parus major) per primer cop des de la seva col·locació.  

Altres indrets sense ocupació fins ara s’han per fi estrenat, com per exemple carrer del Carme o el Parc de la Solidaritat, confirmant la nostra sospita que tot es qüestió de que l’arbrat vagi assolint maduresa i plenitud. 

  El Parc de Can Vidalet continua progressant de manera esplèndida, malgrat el greu problema d’invasores al·lòctones que representa la colònia de Cotorreta argentina (Myopsitta monachus) a la que ens hem preferit en altres ocasions. Si l’any passat vam poder constatar nidificació per primer cop a la caixa número 1.672 (Pardal xarrec Passer montanus), que enguany ha repetit. Aquesta temporada han estat ocupades a mes les caixes 1683, 1830, i 1598, totes elles per Pardal xarrec.  

Per últim val a dir que en alguns casos, les caixes estaven ocupades per insectes de diverses espècies, que les utilitzen com a refugis per a la hivernada. La instal·lació “hotels d’insectes” en els parc públics d’Esplugues com ja es fa en nombrosos municipis arreu -ho hem dit moltes vegades- seria desitjable i altament eficaç per a la preservació d’invertebrats necessaris per a l’equilibri de l’ecosistema urbà.

Els efectes de la tempesta Glòria 

 Al cap de pocs dies d’haver realitzat la neteja i control de les caixes niu, el 22 de gener  descarregava la seva fúria sobre la costa mediterrània de la península l’anomenada “tempesta Glòria”, un fenomen meteorològic extrem que va causar seriosos danys arreu i en el cas d’Esplugues, la caiguda de nombrosos arbres.  

De les 35 caixes existents actualment  (inicialment el 2016 n’eren 45) es té constància de que 9 no han sofert danys (comprovació ocular de Jordi Mateu). Son les número 1682, sense número, 1707, 1972, 1974, 1594, 1608, 1676, y 1604. Aquesta darrera -situada a la rotonda del Tram davant de l’Ajuntament- però presenta el problema de que ha estat desplaçada al llarg de la branca on es situava, i actualment queda amb la boca del niu encastada contra el tronc del pi on està col·locada fent impossible la entrada de cap ocell. Donat que estem força avançats en la temporada de cria es probable que aquesta caixa s’hagi perdut per a la reproducció enguany. 

 També al parc de l’edifici Simbol la caixa número 1676 ha mudat de lloc, ja que algú va decidir tallar la branca on estava col·locada (que no havia patit cap mena de dany) i recol·locar la caixa a més del doble d’alçada. D’aquesta manera, a mes de dificultar la ocupació per al tipus d’ocells que es pretén atraure, s’impossibilita realitzar les tasques de neteja i control en el futur. 

També es dona la circumstància de que una nova incorporació enguany al Parc de la Solidaritat -la caixa número 1619, apadrinada per l’Ada- no va poder aguantar els embats de la tempesta, i va caure juntament amb l’arbre on estava col·locada. Un autèntic rècord de brevetat, ja que només va estar col·locada 10 dies. Va ser recollida per la Glòria Martín, i actualment espera un voluntari que pugui recol·locar-la i geolocalitzar-la de nou.

A l’hora d’escriure aquest informe, de la resta de caixes col·locades en altres zones de la ciutat ningú no ha informat  de en quin estat es troben.  

Conclusions 

Tal i com expressàvem al inici, pensem que els resultats son cada cop mes encoratjadors, no tan sols per l’increment de ocupacions -tot i la disminució en el nombre de caixes “actives”- sinó pel fet que vam constatar per primer cop la col·locació al Parc de la Solidaritat de noves caixes per part de la iniciativa ciutadana de manera totalment espontània.

Aquestes accions, mes enllà del resultat final, ens parlen d’un important canvi de sensibilitats assolit al llarg d’aquests quatre anys. A Esplugues hem passat de les desaparicions de caixes a veure com ciutadans anònims s’afegeixen a la iniciativa de proporcionar llocs de nidificació a la avifauna urbana, i això constitueix un èxit clamorós en el reconeixement que sense biodiversitat no hi pot haver qualitat de vida als nuclis urbans, i un canvi de mentalitat importantíssim.

A la part menys positiva -tot i les valuoses incorporacions d’enguany a l’equip de seguiment i control- es situa la continuada manca de la necessària massa crítica de col·laboradors disposats, que permeti tant afrontar un seguiment més continuat i acurat no només limitat a la neteja anual de caixes, com una expansió del projecte a barris molt propicis, propers a la zona d’influència del Parc de Collserola, Finestrelles y Ciutat Diagonal, i l’imprescindible relleu dels qui ara participen però que de cap manera es poden convertir en imprescindibles per evitar la mort del projecte.

En aquest sentit seria un excel·lent símptoma de que el projecte que va néixer en el sí de ICV tindrà continuïtat en el temps veure la incorporació de sang nova, disposada a fer seu l’objectiu d’una ciutat mes ecològica, també fent créixer en el temps i en l’espai aquest projecte.      

        Esplugues, febrer 2020     

 

Al ple del 19 de febrer PP i PSC voten en contra de la moció d’Esplugues en Comú Podem a favor d’uns pressupostos més socials a Catalunya i per la millora del finançament local.

Destacat

L’argument que van utilitzar  no pot ser més peregrí, diuen que no és un tema local. S’entén que la dreta reaccionària no vulgui uns pressupostos socials però que no els vulgui el PSC només s’explica per un atac de gelosia ja que ells no han sigut capaços de pactar-los. Ja van fer el ridícul a Esplugues no votant contra la llei Aragonès i pocs dies després els seus correligionaris del parlament els van esmenar la plana.
Sostenir que l’augment important de despeses en educació i sanitat, quan tenim dèficits importants en aquests camps i que es poden començar a resoldre amb aquests pressupostos, no sembla un argument raonable.
Que el govern local abusi de la majoria absoluta actuant amb renovada prepotència i no tingui cap sensibilitat per les propostes d’Esplugues en Comú Podem quan governem junts a l’ajuntament de Barcelona i al govern d’Espanya, no és bo per la gent d’Esplugues. i més si tenim en compte que ajuntaments com el de l’Hospitalet hi van votar a favor.

De la Comissió Informativa de Territori i sostenibilitat el nostre grup va votar a favor de la modificació del PGM per millorar la circulació a la confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt. Ens vam abstenir en el referent a la modificació del PGM de Serra del Montsec perquè ens hauria agradat que s’hagués aprofitar per fer també habitatge públic. I, finalment, vam votar en contra a la pròrroga del contracte del servei de neteja dels habitatges municipals perquè nosaltres estem en contra de la privatització d’aquest servei i volem que sigui gestionant per l’ajuntament perquè això milloraria les condicions sociolaborals i la inclusió de col·lectius amb risc d’exclusió social i també les condicions mediambientals.

De la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT el govern municipal informa de la situació de la morositat i de l’estat de compliment del pressupost del 2019.

De la COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA s’aprova per unanimitat l’addenda al conveni signat el 20 de novembre de 2019 entre la Fundació Privada Hàbitat3 tercer sector social en l’àmbit de les polítiques, programes socials i foment de la cessió dels habitatges i l’Ajuntament que suposa la incorporació d’un nou habitatge als tres que gestiona Hàbitat3. També s’actualitzen els imports que reben les escoles bressol La Mainada i Montserrat.

Pel que fa a les MOCIONS, la del nostre grup, com ja hem comentat abans es va rebutjar amb els vots en contra de PP i PSC, l’abstenció de ciutadans i el vot favorable del nostre grup i d’ERC. La moció d’ERC sobre el racisme va quedar sobre la taula per treballar-la millor i la  del PSC en defensa de la concertació territorial i de l’ocupació s’ha aprovat noés amb el vot en contra d’ERC.

Pel que fa a les preguntes de la ciutadania us fem un petit resum. José Fernández es va queixar que dimecres, el dia del mercadillo, els cotxes baixen en contra direcció pel carrer Lleialtat i, tot i les queixes, l’ajuntament és incapaç de resoldre el problema. Julián Carrasco, en nom de la PAH, comenta que encara no s’ha creat la Taula de l’habitatge local que es va aprovar la legislatura passada. Jordi Raventós que passen els anys i no es compleix el compromís dels horts urbans. Ricard Oliveres es queixa del mal estat de les voreres del carrer Professor Barraquer de Finestrelles i del problema que tenen els dissabtes de mercadillo els veïns per accedir i sortir dels pàrquings ja que els paradistes i fins i tot la guàrdia urbana pensen que el carrer està tot el matí tallat quan en realitat només ho ha d’estar en el moment de muntar i desmuntar les parades. Teresa Carbonell es queixa que encara no s’ha aplicat l’acord de crear espais per als grafitis i recorda al Marcos i, per extensió a la resta del consistori, que la ciutadania que assisteix al ple no són públic sinó ciutadans conscients. Neus Oró, després d’alguns mesos sense assistir al ple, es felicita per les millores de confortabilitat de la sala de plens es felicita per l’augment de temps per creuar la carretera de Cornellà per als vianants en els semàfors, es queixa de l’estat d’una de les voreres de la carretera a l’alçada del Pont d’Esplugues i pregunta sobre l’estat de les caixes noi després de la tempesta. Jordi Figueres critica la pregunta de la ciutadania en relació a la suposada incompatibilitat entre el fet que la regidora Marta Alarcón sigui alhora presidenta de l’Avenç Centre Cultural i regidora, es queixa també del poc interès dels membres del consistori per l’Avenç i altres entitats. Joan Franco pregunta quantes sancions s’han posat en relació als patinets no compleixen la normativa un cop ha estat aprovada. Joana Pla manifesta el seu orgull de viure a Can Vidalet o està molt contenta amb el regidors de barri que hi ha hagut i de l’actual.

Si no vau poder assistir al ple també el podeu seguir íntegrament  al youtube.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 2/20, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de gener de 2020.
2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità del carrer Serra del Montsec, núm. 23-27.
4. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt.
5. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja de les dependències municipals.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al quart trimestre de 2019.
7. Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2019.
8. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2019, a data 31 de desembre de 2019.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

9. Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni signat entre Habitat3 i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la incorporació d’un nou habitatge.
10. Dictamen que proposa l’aprovació del dictamen en relació a l’actualització dels imports del contracte de concessió de serveis de l’Escola Bressol La Mainada.
11. Dictamen que proposa l’aprovació del dictamen en relació a l’actualització dels imports del contracte de concessió de serveis de l’Escola Bressol Montserrat.

MOCIONS

12. Moció 2/20 del Grup Municipal Esplugues En Comú Podem per garantir uns pressupostos més socials a Catalunya i per millorar el finançament dels ens locals.
13. Moció 3/20 del Grup Municipal Republicà, en nom del Jovent Republicà d’Esplugues, per declarar Esplugues de Llobregat com a ciutat lliure de racisme.
14. Moció 4/20 del Grup Municipal del PSC en defensa de la concertació territorial i de l’ocupació.

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

Uns dies després que els partits representats al ple impedissin l’aprovació de la nostra moció contra la “llei Aragonès”, els seus partits al Parlament tomben la llei.

Destacat

Al Ple ordinari del 15 de gener el Grup Municipal d’Esplugues en Comú Podem sobre la Llei de contractes de serveis a les persones, l’anomenada “Llei Aragonès”. No es va aprovar perquè ERC va votar en contra i els altres grups es van abstenir. Curiosament aquests mateixos partits que es van abstenir a Esplugues van votar en contra de la llei al Parlament. Cs, PSC, PP, CUP i Comuns han evitat, des de la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament, que prosperés aquesta llei de contractes de serveis a les persones.

Deien que l’objectiu era el de “millorar” l’estatal (sept 2017) i adaptar les Directives Europees 23 i 24/14. De fet, cap de les dues coses era certa: ni millora, ni transposa, ni feia cap falta. Ben al contrari, desenvolupa els objectius i mètodes per tal d’externalitzar la gestió de “serveis a les persones”. Eufemisme fàcil d’aclarir: externalitzar —fora del sistema públic— serveis a les persones —serveis públics— per contractar a empreses privades —amb caràcter “onerós”— significa privatitzar.

El vot dels Comuns ha estat decisiu per tombar una llei que va néixer morta per no escoltar a la majoria dels agents socials, sindicats i entitats del sector, i a la qual tota l’oposició en bloc va votar en contra. Hauran d’aprendre a respectar la ciutadania empoderada i els moviments socials i marees.

Gràcies a totes les que hem estat mesos en la lluita! 

Gràcies a tots els col·lectius mobilitzats en contra de la “Llei Aragonés”.

Necessitem lleis que ens blindin de l’ofensiva neoliberal que mercantilitza els serveis públics i de les privatitzacions que hem patit en els últims anys. El futur Govern, que esperem que sigui aviat, haurà d’aprendre dels errors i defensar el model de serveis públics universals que realment volem!

Seguim endavant en la defensa dels serveis públics!,  perquè L’única lluita que es perd és la que s’abandona!

El ple del 15 de gener es pronuncia en contra de la supressió del jutjat contra la violència de gènere d’Esplugues i no aprova la nostra moció contra la llei Aragonès.

Destacat

El Ple del 15 de gener es va iniciar amb la declaració institucional contra la supressió dels jutjats de violència contra les dones, pel que fa a Esplugues de Llobregat el nostre jutjat es traslladaria a Sant Feliu de Llobregat que centralitzaria tots els de la comarca. El que en principi havia de ser una moció unitària va esdevenir una declaració institucional per donar-li més projecció. Una altra aspecte destacat és que la nostra moció contra la llei de contractes de serveis a les persones, l’anomenada “Llei Aragonès” no es va aprovar perquè el partit socialista es va abstenir i ERC va votar en contra.

No acceptem la supressió del jutjat d’Esplugues de Llobregat contra la violència de gènere i el seu trasllat a Sant Feliu de Llobregat perquè entenem que l’atenció de proximitat és molt més efectiva tal com es va aprovar la Llei orgànica 1/04 de Mesures de prevenció contra la violència de gènere. Aquesta concentració entre d’altres municipis afecta a El Prat on es va produir el darrer dels 55 assassinats del 2019 i Esplugues on es va produir el primer del 2020. Com diu el text:“Davant d’una situació com l’actual, els jutjats de Violència de Gènere no poden desaparèixer de la proximitat de les dones que més ho necessiten i menys, en un territori que té el trist rècord ràtios baixes d’ordres d’allunyament. El nou model no té en compte conseqüències negatives per aquelles dones en situació de vulnerabilitat i que en molts casos decideixen retirar la denúncia per la por i el terror al qual es veuen sotmeses diàriament pel seus agressors”.

Pel que fa a la llei Aragonès, tal com diu la nostra moció no blinda la qualitat del servei davant les rebaixes de preu, ni davant les ofertes desproporcionades. També obre la porta a fórmules de repagament,  és molt poc exigent en l’establiment dels criteris de valoració de la responsabilitat social dels licitadors i pel que fa a les clàusules d’incompliment dels contractes. Finalment, tampoc clarifica el paper de les entitats d’iniciativa social i no deixa clar que els serveis a les persones es prestaran prioritàriament de forma directa. ERC, els pares de la proposta, van votar en contra i la dreta va ser coherent amb la seva mentalitat privatitzadora i es van abstenir. Més sorprenent resulta l’abstenció del partit socialista. (al final del text trobareu la moció íntegra).

Es va aprovar per unanimitat el Pla local Jove que incorpora 100 accions, 23 de les quals són de nova incorporació i 8 són definides com ‘accions estrella’ per la seva complexitat, ambició i impacte en els joves. Esperem que aquesta vegada el pla no es guardi en un calaix i no tingui cap eficàcia pràctica. En tot cas ens comprometem a estar vigilants perquè realment s’apliqui i exigirem avaluacions periòdiques de l’avanç en el seu seu compliment.

Es va fer l’aprovació definitiva de l’ordenança de la Zona de Baixes emissions. Tal com va dir el nostre portaveu Jordi Pérez Pineda “la Zona de Baixes Emissions és una mesura de caràcter ecològic i sostenibilitat que hem d’implementar des d’ara i en el futur per protegir la salut de les persones. No ens estranya que la dreta s’hagi abstingut perquè és públic i notori el seu poc interès pels temes mediambientals i això quan no adopten posicions negacionistes o que minimitzen el canvi climàtic. Més estranya és el voto en contra d’ERC quan han votat a favor a d’altres municipis i la mesura estava inclosa en el seu programa electoral. Hem de tenir present que la contaminació mata, que tenir un cotxe contaminant no és un dret com sí que ho és tenir un salari digne i respirar un aire saludable.

Moció del Grup municipal d’Esplugues en Comú Podem sobre la llei de contractes de serveis a les persones. “Llei Aragonès”

Les Directives europees i la nova llei de contractes del sector públic estatal permeten regular la contractació pública i en concret els serveis a les persones de manera que es prioritzi la qualitat sobre el preu i amb garanties socials, ambientals i laborals per la prestació dels serveis. 

És la base sobre la que el Govern impulsa l’anomenada “Llei Aragonès”

La Directiva 2014/24UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública fixa que “cap disposició de la present Directiva obliga els Estats membres a subcontractar o externalitzar la prestació de serveis que vulguin prestar ells mateixos o a organitzar-los d’altra manera que no sigui mitjançant contractes públics en el sentit de la present directiva”.

L’àmbit d’aplicació del projecte de llei és ampli i divers, afecta a la prestació de serveis sanitaris, socials i educatius molt diversos: casals infantils i de joves, assistència a la gent gran, menjadors escolars, hospitals de dia, serveis d’urgències, serveis d’ajuda a domicili, escoles bressol… entre molts d’altres.

En la seva actual formulació, aquesta llei, en el marc de la política de la Generalitat, no blinda la qualitat del servei davant les rebaixes de preu, ni davant les ofertes desproporcionades (estableix que el criteri del preu pot determinar el 40% de la puntuació). Obre la porta a fórmules de repagament. És molt poc exigent en l’establiment dels criteris de valoració de la responsabilitat social dels licitadors. És poc exigent pel que fa a les clàusules d’incompliment dels contractes.

Tampoc clarifica el paper de les entitats d’iniciativa social i no deixa clar que els serveis a les persones es prestaran prioritàriament de forma directa.

Si aquests aspectes no es blinden, la “llei Aragonès”, pot esdevenir un instrument per a l’extensió i mercantilització de la prestació o privatització de serveis públics, per exemple, en àmbits com l’educació infantil, els serveis d’ocupació o els serveis sanitaris, entre altres.

Així, i vistes les experiències de privatització que hem patit al nostre país, abans de regular aquest procediment, cal clarificar el model de gestió, per a blindar els serveis públics, posar límits a l’externalització i la mercantilització en la prestació de serveis i clarificar el paper de la iniciativa social, de les entitats socials sense ànim de lucre en la prestació de serveis.

I –com han fet altres comunitats autònomes- cal prèviament un legislació que clarifiqui el paper de la concertació social, de la prestació de serveis per entitats sense afany de lucre.

Per tot això, el Grup municipal d’Esplugues en Comú Podem proposa al Ple l’adopció dels seguents 

Acords: 

 1. Rebutjar l’actual plantetjament del projecte de llei de contractes de serveis a les persones.
 2. Manifestar que els serveis d’atenció a les persones s’haurien de prestar, prioritàriament, de forma directa per les administracions competents.
 3. Instar a aturar la tramitació del projecte de llei de contractes de serveis a les persones, mentre no es clarifiqui formalment quiné s el model de gestió que ha de millorar i fer sostenibles aquests tipus de serveis al nostre país.
 4. Exigir al Govern de la Generalitat que creï i presenti eines legislatives i reglamentàries per a blindar la priorització de la prestació directa per part de les administracions públiques dels serveis a les persones i per a regular de forma clara i transparent les fòrmules no contractuals via convenis o concertació amb l’economia social i el tercer sector.
 5. Demanar al Govern de la Generalitat que, un cop clarificada aquesta priorització de la gestió directa i de la concertació, reprengui la tramitació parlamentària d’una regulació de la via contractual, que ha de servir per a garantir que qualsevol contractació pública de serveis a les persones respondrà als criteris de qualitat del servei com a garantía de drets de la ciutadania, condicions laborals dignes, justicia de gènere i sostenibilitat del medi ambiental.
 6. Traslladar els presents acord al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als sindicats de CCOO i UGT, a la taula d’Entitats del tercer Sector Social de Catalunya, Marea Blanca de Catalunya, FaPaC, CONFAVC, Plataforma Aturem la Llei Aragonès i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Jordi Pérez Pineda                                                   Dolores Castro Leiva.                              Portaveu del Grup Municipal                                Regidora del Grup Municipal.        Esplugues en Comú Podem                                     Esplugues en Comú Podem

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 18/19 i 1/20, corresponents a la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2019 i a la sessió extraordinària i urgent de data 7 de gener de 2020.
2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3. Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector situat dins de l’àmbit de les Rondes de Barcelona.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
4. Dictamen que proposa la determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual de la Corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA
5.Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Local de Joventut 2019-2022.

MOCIONS
6. Moció 1/20 del Grup Municipal Esplugues En Comú Podem sobre la Llei de contractes de serveis a les persones, “Llei Aragonès”.

PRECS I PREGUNTES

Versió íntegra del ple al Youtube

Esplugues es mobilitza contra la mort d’una dona i la seva filla en el primer cas de violència de gènere de l’any i l’ajuntament aprova en un ple extraordinar (7 de gener) una declaració institucional de condemna.

Destacat

Esplugues plora i està de dol. El dia 6 de gener, la nostra ciutat es va llevar amb la brutal notícia de l’assassinat de la Mònica, de 28 anys, i de la seva filla de 3 anys. Són les dues primeres víctimes de la violència masclista d’aquest any a Espanya.

Només fer-se pública la notícia Esplugues En Comú Podem va emetre un comunicat que deia el següent:

“Avui ens hem llevat amb la pitjor de les notícies: A Esplugues de Llobregat el masclisme ha assassinat a Mónica i la seva filla.

Esplugues en Comú Podem manifesta el dolor i la indignació per aquest fet i expressa el suport i acompanyament a tota la família.

Cal continuar treballant-hi: Hem de desplegar un Pla d’abordatge amb serveis per a la prevenció, la detecció, l’atenció i la formació.

Ens sumem a la declaració institucional de tres dies de dol i a la convocatòria de concentració aquest matí a les 12.30 hores a la porta de l’Ajuntament.

Ni un pas enrere contra la violència masclista!!!”

El dia de reis a les 12.30 vam participar amb centenars d’espluguins i espluguines a la concentració que es va fer davant de l’ajuntament on es van guardar 5 minuts de silenci i ens van convocar a un ple extraordinari pel dia 7 en el qual els grups municipals de l’Ajuntament d’Esplugues van consensuar la següent declaració, que va ser llegida per l’alcaldessa, Pilar Díaz.

“Esplugues avui plora i està de dol. Ahir, dia 6 de gener, la nostra ciutat, Esplugues, es va llevar amb la brutal notícia de l’assassinat de la Mònica, de 28 anys, i de la seva filla de 3 anys. Són les dues primeres víctimes de la violència masclista d’aquest any a Espanya. Però no acceptem que l’1 de gener el comptador es posés a zero. Desgraciadament, les nostres veïnes se sumen a una llarga llista de dones assassinades pel simple fet de ser dones, i de fills i filles executades per infligir dolor a les seves mares.

La Mònica i la petita no són un número més d’una llarga llista, com la Flori i com la resta de víctimes d’aquest terrorisme criminal. Eren una dona i una nena amb tantes coses per fer, tantes coses per somiar, tantes coses per gaudir, tantes coses per compartir… Amb uns pares, amb uns avis, amb una família, amb amigues, amb companys, amb unes mestres, amb uns veïns, amb gent que les estimava. Ens les han arrabassat i no hi ha reparació possible.

Els assassins masclistes arrabassen vides i destrossen famílies. La família directa, la família educativa, les amistats, el veïnat. L’horror i la barbàrie ahir van colpejar la Mònica i la seva petita, fins a assassinar-les.

Avui, a la Casa de la Vila, la casa del poble, els 21 regidors i regidores únicament pretenem ser altaveu del conjunt de la ciutadania d’Esplugues, i expressar en veu alta el desconsol, la tristesa, la ràbia, la indignació i el rebuig que tots i totes sentim davant aquest doble crim. Els espluguins i espluguines volem plorar amb la seva família i els hi volem transmetre el nostre acompanyament, el nostre escalf i el nostre suport. Tota Esplugues, cadascú de nosaltres, cadascuna de nosaltres, vol romandre al vostre costat en aquests moments de desconsol, tan durs i tan amargs. Malauradament sabem que res ja no tornarà a ser igual.

Avui tots i totes compartim el sentiment de commoció, el dolor i la tristesa més profunda. Volem dir prou, prou i prou. Avui cridem i repetim “ni una més ni una menys”.  Ens volem vives.

Diem prou, i volem refermar el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista, que, com es confirma repetidament, no entén de nacionalitats, religions, edats, nivell cultural o situació econòmica.

En els últims anys s’han produït avenços significatius en el foment de la igualtat entre dones i homes, però aquesta violència estructural segueix impregnant la nostra societat i contamina unes relacions que, de forma natural, s’haurien de desenvolupar en un marc d’igualtat.

És primordial reconèixer aquesta violència i desemmascarar-la. Les institucions i la ciutadania hem de fer front comú per generar un marc de respecte que garanteixi la seguretat de totes les dones, així com la dels seus fills i filles. Des d’aquí, fem una crida a favor de la tolerància zero cap a qualsevol discurs que intenti invisibilitzar i banalitzar la gravetat de la violència masclista i cap a qualsevol actitud violenta –verbal, psicològica, ambiental, econòmica, física– vers les dones pel sol fet de ser dones. La discriminació per raó de gènere, que mai no s’hauria de normalitzar, és una llavor que amenaça la nostra societat.

Fem també una crida a les dones perquè demanin l’ajut necessari davant qualsevol indici de perill. No hi ha cap circumstància que justifiqui la violència masclista. Sapigueu que no en deixarem passar ni una. No dubteu que teniu tota la comunitat al vostre costat. No dubteu que acabarem amb els assassins masclistes.

Esplugues diu no a les violències masclistes, Esplugues diu no a les desigualtats, Esplugues diu ni una menys! Ens volem lliures i vives!!!

Per tant, a proposta de tots els grups municipals acordem:

Primer.- L’Ajuntament d’Esplugues condemna enèrgicament aquest feminicidi i infanticidi.

Segon .- Expressem el nostre condol, en nom de tota la ciutadania d’Esplugues de Llobregat.

Tercer.- Reafirmem el nostre rebuig a les violències masclistes i fem pública la nostra ferma voluntat de seguir aplicant mesures per eradicar-les.

Quart. – Atesa la gravetat dels fets ocorreguts al nostre municipi, acordem la personació, com acusació popular, en el procediment que es tramitarà davant l’ordre jurisdiccional penal.

Cinquè.- Facultem l’alcaldessa per a la signatura de tots aquells documents que siguin necessaris per a l’execució d’allò acordat a l’apartat anterior, tant pel que fa a la designació d’advocat/da i/o procurador/a com per a qualsevol altre tràmit vinculat al procediment judicial.

Sisè.- Donem trasllat d’aquests acords al Consell Municipal de les Dones d’Esplugues de Llobregat, al Consell de Dones del Baix Llobregat, a l’Àrea de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Igualdad.”

Una vegada més podem comprovar que el masclisme mata i exigim a les forces democràtiques que es desmarquin i no siguin còmplices del discurs masclista de l’extrema dreta que encara fa més difícil combatre la xacra de la violència de gènere.

Versió íntegra del ple al youtube

Al costat d’una gran persona com el Requena sempre hi ha una gran família

Destacat

Divendres 22 de novembre a les 19 hores a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues CCOO, Esplugues en Camú Podem amb la col·laboració de l’ajuntament vam fer un homenatge a la trajectòria personal, política i sindical del company Juan Requena.

Juan Requena, que va morir el passat mes de febrer de 2019, va ser un destacat dirigent sindical a l’empresa Corberó d’Esplugues, regidor pel PSUC al primer Ajuntament democràtic de la ciutat, secretari general de CCOO de Pensionistes i Jubilats durant molts anys i va participar a diferents moviments i plataformes socials de la ciutat i la comarca del Baix Llobregat. Des d’Esplugues En Comú Podem volem recordar que d’ença que vam començar a treballar el Requena va estar actiu com sempre en defensa del projecte.

L’acte el va presentar Joana Solsona, secretària general del Sindicat Intercomarcal de Pensionistes i Jubilats de CCOO del Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf, comptarà amb la intervenció de Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues i amb Lola Castro, regidora d’Esplugues En Comú-Podem a l’Ajuntament d’Esplugues, Josep Maria Romero, secretari general de CCOO del Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf, i Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya repassaran la seva trajectòria sindical.

Us reproduïm dues de les intervencions la de la Lola Castro i la del seu fill Javier Requena:

Estimat camarada i amic Juan Requena:

Som aquí, a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat, la ciutat on vas viure, on vivim i on vaig tenir el gran privilegi de compartir amb tu amistat i militància política i sindical.

Ens hem aplegat moltes persones que t’estimem, familiars, amigues i amics,

Et trobem a faltar. T’hem trobat a faltar en aquesta convocatòria d’eleccions generals, fent d’apoderat d’En Comú Podem.

Vas venir a Catalunya l’any 1963, des d’el poble on vas néixer, Casas de Juan Núñez de la província d’Albacete. Vas començar a treballar a la Roca de Gavà i després a l’empresa Corberó d’Esplugues de Llobregat, fins el seu tancament l’any 2005. Molt aviat vas començar a participar a les reunions de CCOO a la parròquia La Almeda de Cornellà.

L’any 1974 vas ingressar al PSUC, sent un dels 7 regidors escollits a les primeres eleccions democràtiques de 1979. Nosaltres som hereves d’aquest fil roig, vert, violeta. No és per casualitat que les ciutats roges on guanyava el PSUC continuen sent bastions de les polítiques progressistes i dels ajuntaments del canvi.

L’any 1982 et vas afiliar al PCC, i des de llavors no vas deixar mai la teva militància comunista.

Amb l’Alonso, el camarada Antonio Reyes, l’Antonio Oya, vam fundar Esquerra Unida i Alternativa d’Esplugues l’any 1998. 

Mai vas deixar de lluitar per la millora de les condicions de vida i pels drets de la nostra gent, de la gent més humil, dels treballadors i treballadores.

Orgullós sempre de la teva militància i de la teva responsabilitat en  CCOO del Baix Llobregat.

Vam viure també moments difícils, de renúncies, però sempre amb la percepció de pertinença al mateix univers, al de la classe treballadora. 

Al darrer temps, et vas incorporar i vas compartir l’aposta per construir Catalunya en Comú i Esplugues en Comú Podem. Sempre vas tenir molt clara la necessitat de la unitat de les esquerres. 

Aquí ens trobem, les tevés companyes i companys d’aquest espai unitari que és la nostra aposta de futur. Ara, t’ofereixo amb orgull la meva representació com a regidora d’Esplugues en Comú Podem, amb el company Jordi Pérez. 

Et trobem a faltar, Requena.

Sentim orgull de la nostra història, de la nostra ideologia, i és una gran satisfacció personal i política rendir-te homenatge.

Moltes gràcies a qui ho ha fet possible. Gràcies per compartir i participar-hi. 

Crec que t’agradaria molt aquest trosset de poema de Labordeta:

“Somos
Como esos viejos arboles
batidos por el viento
que azota desde el mar.

Vamos
a echar nuevas raíces
por campos y veredas
para poder andar.

Tiempos
que traigan en su entraña
esa gran utopía
que es la fraternidad”.

Lola Castro

PARAULES DE JAVIER REQUENA EN EL HOMENAJE A SU PADRE

Papa, mientras escribo esto no sé si habrá venido mucha gente o poca. Como se suele decir, seguro que no son todos los que están, pero sí están todos los que son. Porque ahora nos damos cuenta que eres una persona muy conocida y en cada esquina nos hemos ido encontrando con alguien que tenía un buen recuerdo de ti. Como cuando fuimos al abogado para el tema de la herencia y él te conocía de los tiempos que empezasteis la lucha obrera; o hace escasos diez días cuando la asistenta social que vino a casa vio una foto tuya y dijo “a este hombre lo conozco; venía a las reuniones para el bienestar de la gent gran “. Tú siempre dejando tu granito de arena para una buena causa, fuera por los derechos de las y los trabajadores, de los pensionistas o de la gent gran. Y ahora estamos aquí para agradecerte toda la ayuda que prestaste desinteresadamente.

Por eso, en primer lugar, la familia Requena Raboso queremos daros las gracias a todas y todos los que habéis encontrado un hueco para este homenaje a nuestro pequeño gran guerrero, Juan Requena.

Muchas gracias a la alcaldía de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en donde tantas veces se reunió y pataleó por lo que consideraba justo. Recuerdo una vez que os atrincherasteis en el ayuntamiento con una huelga de hambre y allí había más comida que en la cena de Navidad. Roncabas tan fuerte que no dejaste dormir a nadie. Aún se escuchan en casa tus ronquidos, que ahora me parecen una hermosa melodía. Otras veces os plantabais delante del ayuntamiento para protestar enérgicamente. Pero eran gritos del momento, porque luego te llevabas muy bien con todos. Al fin y al cabo, estabais en el mismo barco y discutíais por un barrio mejor, por un mundo más justo.

Muchas gracias a las y los compañeros de CCOO. Cada mañana tu jornada empezaba en la sede Cornellà de Llobregat, donde imagino aún está presente tu espíritu de luchador. En los últimos años hacías el amago de dejar tu cargo en primera línea de combate; pero la lucha te podía y al final regresabas con más fuerza. Cuánto tenemos que aprender la juventud de tu inagotable constancia por defender derechos como un puesto de trabajo digno o de vigilar por el colchón de las pensiones. Los libros de Historia suelen recordar únicamente a nombres supuestamente importantes. Pero yo pienso que la Historia la escriben hombres como tú, más o menos anónimos.

Gracias también a las y los compañeros de En Comú Podem, siglas del último partido en el que militabas. Antes fueron otras formaciones como el PSUC, el PCC, IU i Alternativa o Iniciativa Per Catalunya. Igual me olvido o me equivoco en alguno. Pero lo que nunca cambió fue tu dedicación a la clase obrera y tu empeño por la igualdad de oportunidades. Ya no te vas   a dar más madrugones para pegar carteles ni veremos la ilusión cuando conseguíais un concejal o un diputado. No importa. Tu labor la siguen las y los compañeros de tu quinta y las nuevas generaciones.

Y gracias  también a la biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.  Difícil imaginar un lugar más idóneo que una biblioteca para este homenaje; tú que sabías lo importante de tener una formación académica, aunque la letra escrita no era tu fuerte, sino el debate y la acción. Porque como muchos y muchas de tu generación, tuviste que elegir entre ir a la escuela o al campo. Había que comer y no estaba el asunto ni para una sopa de letras. Pues mira papa, hoy estás en la biblioteca dándonos la mejor de las lecciones. Como me río, y no me lo tengas en cuenta, cuando aparece por casa algún escrito tuyo, con tantas faltas de ortografía que a veces pienso que si de tanto comunismo, al final aprendiste a escribir en ruso.

Ay papa, qué año más entretenido que estamos viviendo. Franco por el aire, los aguiluchos volando alto, los partidos que no se ponen de acuerdo para gobernar…y en casa, pues superando todo lo que se nos presenta. A veces pensamos que te fuiste porque no habrías soportado tanta tensión en los hospitales. Pero la mama es dura como una piedra y está ganando la guerra.  Se nota la buena forma que tiene, adquirida quizás de tantos paseos como hacíais juntos. La mama está cicatrizando las heridas de tanta cirugía. Pero la herida por tu ausencia…esa es más difícil. 

Ella misma escribió tu epitafio: “Eres el amor de mi vida. Ahora te llevo en mi corazón”. Y así es. Más de medio siglo juntos y, aunque suene un poco ñoño, tan enamorados como el primer día; cuando la sedujiste con la romántica sentencia de “parece que nos apañamos bien tú y yo”. Amores de otros tiempos.

Mi madre es la otra cara de la dedicación a la política, la de una mujer que pasaba ciertos temores y algunos períodos sin su Juan, lleno de compromisos sindicales: como los viajes a Madrid, las reuniones clandestinas o los mamporrazos en las manifestaciones de los primeros tiempos. 

Elegimos para tu lápida el centenario olmo que plantó tu abuelo en tu añorado pueblo albaceteño, Casas de Juan Núñez, de donde partiste como tantos otros siendo un joven en busca de mejor fortuna que la que te habría ofrecido labrar tierras. Y a donde soñabas jubilarte y descansar. Alma de manchego, mantén firme tus raíces.

Desde que te fuiste, no ha habido un solo día en el que nos sintamos abandonados. Llamadme esotérico, pero sé que Juan, el padre, el abuelo el marido, está hoy aquí en esta sala orgullosísimo de él mismo y este merecido recuerdo. Y sé que estás viendo lo buen nadador que es tu nieto Lukita; lo buena jugadora de vóley que es la Astrid; lo buen chico que es Joan y lo loquita maravillosa que es la Emma.

Tu yerno Alex, tus hijos Juanito, Lupe y yo mismo, Javi, estamos muy agradecidos de tu natural sabiduría y tu bondad.

Papa, dentro de poco será Navidad. ¿Tenemos derecho a celebrarla? ¿Quién nos va a poner frutos secos y el aguinaldo en los zapatos de los Reyes Magos este año? ¿Quién va a tocar la zambomba?

Hoy me he dado una vuelta por el barrio. Hay muchos carteles que anuncian este acto. Irónicamente algunos de ellos ya han sido cubiertos por la publicidad de un circo que se hace llamar Smile, sonrisa. Y así queremos recordarte papa, con una gran sonrisa. Algún día desaparecerán todos esos carteles, pero nunca, nunca, tu presencia. Porque nadie muere mientras alguien te recuerda. Gracias por todo lo que has aportado a tu barrio, a la lucha obrera. Y gracias por ser tan buena persona. Te queremos camarada. Te queremos papa.

Javier Requena

 

Lola Castro, número 20 d’En Comú Podem a les eleccions al Congrés

Destacat

L’espluguina Lola Castro, regidora d’Esplugues en Comú Podem, ocupa el número 20 de la llista d’En Comú Podem per Barcelona a les eleccions generals del 10 de novembre. 

Persona compromesa amb els drets de les persones, amb els moviments socials. Activista en defensa del Dret a la Protecció de la Salut i del Sistema Nacional Públic de Salut. Convençuda que la transformació social només és possible si construïm en comú un espai sociopolític amb la gent de les esquerres plurals i que cal una solució política a la situació de bloqueig que patim a Catalunya. 

La llista d’En Comú Podem està encapçalada per l’advocat Jaume Asens, que ja va repetir en les passades eleccions i la tanca l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al costat del catedràtic de Ciència Política, Vicens Navarro i l’exsecretari general de CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego. 

En Comú Podem presenta com a número 1 al Senat Rosa Lluch, la filla d’Ernest Lluch, 

Ahir en un acte molt emotiu en el Tanatori d’Esplugues vam acomiadar el company Manu Zafra

Destacat

El Manu era sobretot una bona persona, una persona lluitadora, sensible que estimava els amics i sobretot les seves dues filles, l’Estefania i la Tamara. I com que donava molta estimació també en rebia. En la foto està fent d’apoderat al col·legi Isidre Martí a les darreres eleccions legislatives, perquè el Manu no fallava mai sempre hi era quan el necessitàvem. Es va ocupar de les seves filles en una situació familiar complicada i va ser una pare exemplar. I també va tenir un comportament exemplar en el seu compromís polític i en la manera com va enfrontar la malaltia sense dramatisme i en un gran sentit de l’humor que el portava a relativitzar els moments difícils.

Manu, sempre seràs amb nosaltres.

Esplugues en Comú Podem ens quedem sols al ple del 16 d’octubre demanant diàleg i una sortida digna per als presos per sortir d’una situació que no beneficia a ningú.

Destacat

Esplugues en Comú Podem vam presentar una moció al ple en què defensàvem la llibertat dels presos i el diàleg per sortir de la crisi que estem patint i que vegada es complicarà més sinó som capaços tots els partits de buscar punts d’acord que ens permetin superar aquest moments difícils. Sorprenentment el PSC es va alinear amb la dreta espanyolista enlloc de buscar amb nosaltres una resposta conjunta. ERC no va assistir al ple en protesta per la sentència.

No ens estranya aquesta actitud, a l’alcaldessa li ha durat molt poc el compromís de ser l’alcaldessa des qui l’havien votada i dels que no i aquesta prepotència ja l’havien demostrar el dia abans quan van suspendre unilateralment l’homenatge municipal a Lluís Companys i després es presenten ells sols per fer una ofrena gairebé clandestina.

Aquesta actitud contrasta amb la de l’ajuntament de Sant Just en què el govern municipal del PSC i els Comuns ha pactat un text que nosaltres considerem molt positiu perquè mostra una actitud positiva per avançar en la resolució del conflicte. El PSC és necessari per avançar en la solució del conflicte però per això cal que siguin valents i no facin un seguidisme vergonyós de la dreta espanyolista y reaccionària.

Us reproduïm el text de l’ajuntament de Sant Just i la nostra moció:

NOTA DEL GOVERN MUNICIPAL SOBRE LA SENTÈNCIA DE L’1 D’OCTUBRE

La sentència de l’1 d’octubre posa en evidència la cadena de fracassos de la política catalana i espanyola per resoldre els temes de fons de la realitat plurinacional de l’Estat. Qualsevol societat amb una bona salut democràtica hauria d’haver sabut abordar aquest repte d’una manera constructiva, col·lectiva i des del diàleg. És més que probable que les cicatrius deixades fins ara, i les que es puguin produir en els pròxims mesos, siguin prou profundes i prou visibles com per perdurar durant anys en el teixit social i institucional del nostre país. És un deure com a govern treballar per mitigar-les i recosir-les.

Les responsabilitats polítiques i la cadena d’errors estratègics que expliquen el perquè hem arribat fins on som ara són diverses, i caldrà analitzar-les de manera crítica. Ni l’aposta per la via unilateral ni la via de la suspensió de l’autonomia catalana a través del ja famós article 155 han servit per obrir vies en la resolució d’aquest conflicte polític. Més aviat ha estat el contrari.

Cal encetar un període de reflexió i d’assumpció de responsabilitats polítiques a tots nivells i per part de tothom, però sobretot cal que de manera immediata es realitzin les accions necessàries per abandonar la judicialització de la política, la finalització de l’empresonament de les persones líders, polítiques i socials, independentistes utilitzant qualsevol dels mecanismes habilitats, i retornar a l’arena del debat polític i de les idees, des de l’honestedat i fugint del tacticisme electoral a curt termini que ha dominat el panorama durant els darrers temps. Cal una resposta política que se sustenti en els grans consensos de la societat catalana i que, per tant, inclogui la màxima transversalitat possible de forces polítiques i socials.

Des del govern municipal, durant aquests anys, ens hem sumat a diverses crides al diàleg i a la cerca de solucions polítiques. Ens hem posicionat també en contra de la injusta situació d’empresonament preventiu al qual han estat sotmesos i sotmeses les persones representants polítiques i líders socials aquests darrers 2 anys. Hem manifestat el nostre suport a iniciatives que plantejaven vies de solució pactades i acordades. I, sobretot, hem intentat fomentar, des de l’exemple, espais plurals d’entesa i contrast d’arguments des del respecte i la cultura democràtica.

Hem estat també insistents en la necessitat de demostrar i manifestar de manera cívica i pacífica les discrepàncies dels posicionaments. Aquest fet ha estat una constant al nostre municipi fins i tot als moments de màxima tensió, perquè aquesta manera de fer és la que volem com a senya d’identitat.

Des del govern municipal exigim diàleg, entesa i respecte.
Des del govern municipal exigim solucions lògiques, justes i valentes.

MOCIÓ DEL GRUP ESPLUGUES EN COMÚ PODEM DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT EN RELACIÓ AMB LA SENTÈNCIA ALS LÍDERS POLÍTICS I SOCIALS DE L’INDEPENDENTISME

El 14 d’octubre de 2019 es va conèixer la sentencia del Tribunal Suprem al judici als líders de la societat civil i representants polítics. Una sentència que condemna a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva amb penes de fins a 13 anys.

Alhora, el Tribunal condemna per desobediència a Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs amb multes fins a 200 euros diaris per 10 mesos.

La sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política al que mai s’hauria d’haver arribat, doncs es tracta d’un conflicte de naturalesa política. És per això que, ara més que mai, cal una resposta política que se sustenti en els grans consensos de la societat catalana i que, per tant, inclogui la màxima transversalitat possible de les forces polítiques i socials. Una resposta que, lluny d’incitar a la divisió i a la confrontació dins la societat catalana, generi cohesió. Una resposta que, al mateix temps, contribueixi a l’estabilitat política que el país necessita.

Només amb la llibertat dels presos i les preses polítiques podrem obrir una nova etapa de desbloqueig. Al mateix temps, entenem que en aquests moments el país ens demana que posem les institucions al servei del diàleg polític i que treballem per trobar solucions a l’actual conflicte polític. Llibertat, diàleg i solucions son els tres pilars sobre els quals ha de pivotar la política catalana en els propers temps.

El grup d’Esplugues en Comú Podem de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat proposa al ple l’adopció dels següents:

ACORDS

 1. Manifestar la nostra indignació davant una sentència injusta que genera un precedent inacceptable.
 2. Expressar la més profunda solidaritat amb les persones condemnades i amb les seves famílies, a les que acompanyem en aquest moment dur i injust pel que estan passant.
 3. Promoure totes les iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessàries per facilitar la sortida de presó de les persones condemnades i el retorn de les persones exiliades.
 4. Denunciar les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania com son el dret de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política.
 5. Reiterar el compromís amb la defensa dels drets i les llibertats i mostrar el rebuig a la judicialització d’un conflicte polític que només es pot resoldre per vies democràtiques i dialogades.
 6. Demanar a tots els partits polítics que dialoguin i cerquin solucions polítiques inclusives que cohesionin el conjunt de la societat catalana.
 7. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es posa al servei del diàleg polític i a treballar per trobar solucions a l’actual conflicte polític.
 8. Traslladar els presents acords al Tribunal Suprem, els grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés i Senat i del Parlament Europeu, i a les entitats municipalistes de Catalunya.

 

Versió íntegra del ple al youtube

Al final s’han fet realitat els pitjors dels presagis. Tistor per les persones empresonades i les seves famílies. Pesimisme perquè avui la sortida del pou és encara més díficil.

Destacat

Esplugues En Comú Podem és un espai plural i volem compartir amb vosaltres diferents comunicats de l’esquerra alternativa. El Títol és un tuit del Joan Coscubiela que va saber mantenir com ningú la dignitat del nostre Parlament el 6 i 7 de setembre del 17, però també sap defensar els presos davant una sentència injusta. També ho han fet CCOO tant a Barcelona com Madrid, els Verds europeus i moltíssimes entitats de tot tipus. El nostre portaveu Jordi Pérez Pineda i molta altra gent del nostre espai ens vam concentrar dilluns davant de l’ajuntament.

Us reproduïm el comunicat de Catalunya En Comú, Podem Catalunya i la moció  que hem presentat a l’Ajuntament perquè es discuteixi al ple de dimecres.

Davant la sentència del Tribunal Suprem que condemna els líders polítics i socials independentistes a fins a 13 anys de presó pel delicte de sedició, l’espai dels Comuns:

• Expressem la nostra indignació davant una sentència injusta que genera un precedent inacceptable. Rebutgem la vinculació del dret de manifestació i de lliure expressió, així com la utilització de la desobediència civil, amb el delicte de sedició.
• Mostrem la nostra profunda solidaritatamb les persones condemnades i amb les seves famílies, a les que acompanyem en aquest moment dur i injust pel que estan passant.
Condemnem la judicialització de la política iniciada pel govern del PP, així com la violència utilitzada per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, controlades pel govern de Rajoy, tal i com acredita el fet que desenes de comandaments i agents policials estiguin imputats a instàncies de l’Ajuntament de Barcelona per les càrregues contra ciutadans indefensos l’1 d’octubre de 2017.
• Demanem a totes les forces polítiques i socials catalanes una resposta transversal i unànime a la sentència, centrada en l’exigència de la llibertat dels presos i les preses polítiques, defugint d’aquelles iniciatives unilaterals que incitin a la divisió o a la confrontació estèril i que no s’orientin a la cerca de solucions polítiques inclusives.
• Fem una crida a totes les forces polítiques progressistes de l’estat a centrar-se en la via del diàleg i les solucions efectives per a resoldre el conflicte existent.
• Rebutgem les amenaces directes i indirectes del PP, C’s i el PSOE, d’aplicar l’article 155 de la Constitució i la Llei de Seguretat Nacional que, com s’ha demostrat en el passat, no és cap solució política sinó un grau més en el conflicte existent.
• Ens comprometem a promoure totes les iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessàries per facilitar la sortida de presó de les persones condemnades i el retorn de les persones exiliades. La llibertat dels presos és una condició indispensable per desbloquejar la política a Catalunya i a Espanya i per obrir vies que facin possible la resolució del conflicte.
• Reiterem el nostre compromís de treballar per una solució dialogada i democràtica al conflicte polític i per la transformació d’Espanya en un Estat plurinacional que reconegui plenament la nació catalana.

Catalunya en Comú Podem

PODEM CATALUNYA 

Podem Catalunya rebutja la sentència del Tribunal Suprem i aposta per l’indult 

CONSIDEREM QUE L’INDULT Es LA VIA PER RETORNAR A PROBLEMA QUE MAI S’HAURIA D’HAVER JUDICIALITZAT I PER LA POSADA EN LLIBERTAT DE LES PERSONES CONDEMNADES, COM A VIA PER REPRENDRE EL DIÀLEG

14 d’octubre de 2O19 

Avui hem conegut Ia sentència del Tribunal Suprem, que condemna Fins a 13anys de presó per delictes de sedició als líders polítics i socials independentistes del Procés. 

Des de Podem Catalunya volem solidaritzar-nos amb les persones condemnades I les seves famílies. Així mateix, volem mostrar el nostre rebuig a un sentència que no posa fi al problema polític de fons. sinó que aprofundeix en Ia ferida oberta quant a Ia convivència entre catalanes I catalans. 

Una sentència injusta I desproporcionada 

La sentència és injusta I desproporcionada i segueix Ia línia de la repressió que comença amb l’actuació policial l’1-O. No obstant això s’ha d’assenyalar que va ser una absoluta temeritat imposar el resultat d’una consulta que no comptava amb les garanties legals I democràtiques necessàries. Aquest fet no hauria d’haver tingut més efecte que el d’una mobilització ciutadana I un acte de desobediència civil. 

La instrumentalització d’aquest resultat, duta a terme pels líders independentistes hauria d’haver comportat conseqüències polítiques. però mal penals. Aquesta instrumentalització, juntament amb l’aplicació de l’article 155 per part del PP, P5OE i C’s I Ia recent amenaça amb Ia Llei de Seguretat Ciutadana. no ha fet sInó agreujar encara més Ia fractura existent.

 

L’indult com a via de solució del conflicte mitjançant el diàleg 

Per això, Podem Catalunya aposta per l’indult corn a via per retornar a l’esfera política un problema que mai no s’hauria d’haver judicialitzat. Aquest conflicte només es pot resoldre per Ia via del diàleg i, per això, és necessària Ia posada en llibertat de les persones condemnades en la sentència del Tribunal Suprem i el reconeixement mutu d’errors comesos per ambdues parts, per tal que no es tornin a repetir. La figura de l’indult permet tornar el conflicte a I’esfera política, de la qual mai hauria d’haver sortit. Només amb la posada en llibertat de les condemnades es podrà reprendre la via del diàleg com a sortida del conflicte. 

Un precedent perillós per als drets de manifestació i reunió

La condemna per sedició dels líders independentistes és especialment greu en el cas de Jordi Cuixart I Jordi Sanchez,  activistes de La societat civil, que van exercir el seu dret de manifestació i reunió. Això representa un perillós precedent perquè reinterpreta el concepte d’alçament tumultuari i obre Ia porta a una major criminalització de Ia mobilització social, posant en risc els drets de Ia ciutadania. en particular el dret de reunió i manifestació. Aquesta sentència passarà a Ia història com un exemple de corn no s’han de resoldre els conflictes polítics. 

Volem expressar el nostre total respecte a Ia ciutadania que es mobilitzi avui de manera pacifica en repulsa d’aquesta sentència I reiterar que el dret de reunió i manifestació és i ha de continuar sent sagrat en democràcia. 

MOCIÓ DEL GRUP ESPLUGUES EN COMÚ PODEM DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT EN RELACIÓ AMB LA SENTÈNCIA ALS LÍDERS POLÍTICS I SOCIALS DE L’INDEPENDENTISME

El 14 d’octubre de 2019 es va conèixer la sentencia del Tribunal Suprem al judici als líders de la societat civil i representants polítics. Una sentència que condemna a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva amb penes de fins a 13 anys.

Alhora, el Tribunal condemna per desobediència a Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs amb multes fins a 200 euros diaris per 10 mesos.

La sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política al que mai s’hauria d’haver arribat, doncs es tracta d’un conflicte de naturalesa política. És per això que, ara més que mai, cal una resposta política que se sustenti en els grans consensos de la societat catalana i que, per tant, inclogui la màxima transversalitat possible de les forces polítiques i socials. Una resposta que, lluny d’incitar a la divisió i a la confrontació dins la societat catalana, generi cohesió. Una resposta que, al mateix temps, contribueixi a l’estabilitat política que el país necessita.

Només amb la llibertat dels presos i les preses polítiques podrem obrir una nova etapa de desbloqueig. Al mateix temps, entenem que en aquests moments el país ens demana que posem les institucions al servei del diàleg polític i que treballem per trobar solucions a l’actual conflicte polític. Llibertat, diàleg i solucions son els tres pilars sobre els quals ha de pivotar la política catalana en els propers temps.

El grup d’Esplugues en Comú Podem de l’Ajuntament d’Esplugues de LLobregatproposa al ple l’adopció dels següents:

ACORDS

 1. Manifestar la nostra indignació davant una sentència injusta que genera un precedent inacceptable.
 2. Expressar la més profunda solidaritat amb les persones condemnades i amb les seves famílies, a les que acompanyem en aquest moment dur i injust pel que estan passant.
 3. Promoure totes les iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessàries per facilitar la sortida de presó de les persones condemnades i el retorn de les persones exiliades.
 4. Denunciar les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania com son el dret de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política.
 5. Reiterar el compromís amb la defensa dels drets i les llibertats i mostrar el rebuig a la judicialització d’un conflicte polític que només es pot resoldre per vies democràtiques i dialogades.
 6. Demanar a tots els partits polítics que dialoguin i cerquin solucions polítiques inclusives que cohesionin el conjunt de la societat catalana.
 7. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es posa al servei del diàleg polític i a treballar per trobar solucions a l’actual conflicte polític.
 8. Traslladar els presents acords al Tribunal Suprem, els grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés i Senat i del Parlament Europeu, i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Una festa sense pregó

Destacat

Des de fa uns anys el pregó cada cop té menys public i ve marcat pels xiulets d’una part important de les persones assistents a l’alcaldessa i, a vegades, al propi pregoner o pregonera. El govern municipal va plantejar el tema a les entitats i hi havia consens que era una dinàmica que calia reconduir i es van posar sobre la taula diferents propostes.

Al final no hi ha hagut ni pregó, ni seguici de les entitats ni la cançó del “ferro ferro” com venia sent tradicional els últims anys. La decisió l’ha pres de manera unilateral el govern municipal sense consultar en cap moment els grups municipals i el que és pitjor negant-se a respondre al ple de dimecres a les preguntes que se’ls va fer al respecte. Poc ha durat  el compromís de l’alcaldessa al ple de presa de possessió que volia ser alcaldessa de tothom, dels qui l’havien votat i dels qui no.

Segons un comunicat emès per l’equip de govern del consistori espluguí “des de fa 13 anys, un col·lectiu de persones ha boicotejat sistemàticament l’acte del Pregó, fins al punt d’escridassar i xiular el propi pregoner. L’equip de govern municipal i la Coordinadora d’Entitats vam iniciar converses abans de l’estiu perquè vam coincidir que l’acte del Pregó no funcionava correctament i calia resoldre aquesta situació, per fer del Pregó de Festa Major un acte festiu, cívic, harmoniós, respectuós, inclusiu i atractiu per a tota la ciutadania. En aquestes converses, l’equip de govern va demanar a la Coordinadora que es desmarqués del col·lectiu de persones que cada any impedeix el bon funcionament del Pregó i es comprometés a adoptar una actitud proactiva per protegir aquest patrimoni cultural de la nostra ciutat. La Coordinadora no va confirmar aquest compromís abans de la data límit d’impressió del programa de Festa Major, per la qual cosa el Pregó, en el format conegut, no hi apareix”.

D’altra banda, el comunicat també indica que “al setembre reprenem converses i, ara sí, amb el compromís de la Coordinadora, acordem mútuament celebrar el Pregó amb el format habitual, com es venia fent des de l’any 2001. L’acord inclou l’edició d’un díptic explicatiu del protocol de l’acte, que presenta els pregoners i fa una crida al respecte. Es proposa que l’esborrany sigui confeccionat per la pròpia Coordinadora i l’endemà rebem una proposta molt treballada, però que conté un element partidista que pot provocar malestar en una part de la ciutadania i, a més, no és propi de la Festa Major d’Esplugues ni ens identifica com a ciutat. La Coordinadora no accepta treure-ho, ens commina a no editar-lo si s’elimina aquest element i ens comunica que, si no es publica el text íntegre, no hi haurà Seguici. L’equip de govern entén que sense Seguici del Pregó no pot haver-hi Pregó, tal com estableix el protocol.

En resposta a la decisió de l’equip de govern municipal, la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular ha decidit per àmplia majoria que les colles no sortiran al Siguici del Pregó de la Festa Major 2019. Segons la coordinadora “no és responsable de les xiulades i protestes a la plaça durant el Pregó ni les ha promogut mai. A més, les entitats estem indignades perquè s’ha eliminat el pregó del programa de manera unilateral per part de l’Ajuntament, a més perquè no apareix cap acte de cultura popular de les colles de la Coordinadora a les banderoles dels carrers. També estem indignades perquè se’ns ha menystingut no acceptant la negociació d’una proposta de protocol que havíem fet amb bona voluntat i decidint-la de manera unànime”. La Coordinadora d’Entitats també explica que “no editar el díptic és no valorar tot el contingut pedagògic que hi ha a l’interior i els beneficis que això hagués causat a la població d’Esplugues. Permetre que les colles de cultura popular no surtin al Seguici del Pregó és no estimar la cultura local i no creure-se-la. I per, sobre de tot, la Coordinadora està per fe la Festa, intentant que cada vegada sigui més potent, arribant a la gent, a les escoles, sent pedagògics, treballant a la una i creient allò que fem de manera altruista. La Cultura Popular és la nostra devoció i no la deixarem perdre.”

El problema pel que han informat les diferents fonts era l’esment per part de la coordinadora en el text del tríptic que participaria en el seguici la geganta l’Exiliada que fa anys que hi participa i que no té res a veure amb la situació política actual sinó amb els joves que han de marxar d’Esplugues com a conseqüències dels alts preus de l’habitatge. El govern municipal volia censurar el text i les entitats s’hi van negar.

No sembla que el govern municipal hagi actuat amb massa mà esquerra ni que hagin assumit que el fet de tenir majoria absoluta no legitima que actuïn amb prepotència sense buscar consensos. Ens agradaria que reflexionessin i també que comptessin amb l’opinió dels altres grups polítics i de la ciutadania a l’hora prendre decisions importants.

I una reflexió lingüística per acabar. El tema si tenim exiliats o no s’ha convertit en un debat polític basat en la ignorància. Llegir ajuda a aprendre i a no dir ximpleries. Segons del Diccionari de l’IEC exiliat és qui “viu fora de la seva pàtria voluntàriament o per força”.

Unes retribucions excessives aprovades al ple del 3 de juliol.

Destacat

Unes retribucions excessives

Des del nostre punt de vista les retribucions dels càrrecs públics d’Esplugues són, en general, excessives i moltes superen el que marca el nostre codi ètic de 3,5 vegades o 4,5 vegades el salari mínim en funció de les responsabilitats que s’assumeixin.

Un aspecte que van destacar la major part dels grups és que siguin les persones electes les que marquin el propi sou no deixa de ser difícilment comprensible per part de la ciutadania. És cert que des d’organismes superiors es podrien marcar els sous, però continuarien sent càrrecs públics els qui fixarien el sou d’altres i, a més, això afectaria a l’autonomia municipal.

La solució passa perquè les pròpies persones electes siguin responsables i es marquin uns sous raonables amb la feina que fan i d’acord amb el que guanyarien en una empresa del seu entorn per fer una activitat semblant. Però no tota la culpa la tenen els polítics, la ciutadania també té una responsabilitat i podria castigar amb el seu vot aquelles persones que considera que es marquen un sou excessiu. Esplugues en Comú Podem considerem que la nostra obligació és donar-vos les dades perquè vosaltres us feu les pròpies conclusions.

A Esplugues cinc regidors/es tenen dedicació exclusiva i us posem el sou que s’han marcat per aquesta legislatura, el que cobraven la legislatura passada i el percentatge d’augment. Es tracta de salaris bruts anuals.

Alcaldessa exclusiva 58.372,36 € 55.000 € 6,13%
1a Tinença d’Alcaldia exclusiva 58.000,00 € 53.500 € 8,4%
2a Tinença d’Alcaldia pastedGraphic.pngexclusiva 53.000,00 € 46.900 € 11,3%
3a Tinença d’Alcaldia exclusiva 53.000,00 € 36.000 € 47,2%
4a Tinença d’Alcaldia exclusiva 43.000,00 € 36.000 € 19,4%

D’altres regidors/es tenen un règim de dedicació parcial en funció de les característiques del càrrec. S’estableix un règim de dedicació parcial de 80 hores mensuals per a regidors amb funcions delegades, membres de la comissió de govern o delegats/des de barri de 32.000 € anuals (25.000 €, + 12,8%). Un règim de dedicació parcial de 60 hores de 24.500 € (18.000 €, + 13,6%) per als portaveus. Finalment alguns regidors i regidores que no assumeixen responsabilitats concretes se’ls atribueix un sou de 13.000 € anuals (11.200 €, + 11.6 %).

Hi ha regidors o regidores que cobren de l’estat i com que tenen un règim molt estricte d’incompatibilitat no poden cobrar una dedicació encara que sigui parcial. En aquest cas. cobren dietes o indemnitzacions per assistències efectives als òrgans col·legiats. Per assistència al Ple de la Corporació 500 € (406 €, + 13,5%), a la junta de govern 450 € (290, + 15%), a les comissions informatives (330,  250 + 32 %) i a la Junta de portaveus 330 € igual que la legislatura passada. 

Pel que fa als grups municipals també tenen una assignació que nosaltres pensem que és necessària per poder fer la feina de control i de relació amb la ciutadania. Tot i això nosaltres hauríem congelat la despesa global i hauríem disminuït l’assignació del grup majoritari perquè la diferència entre el grup que cobra més i el que menys fos aproximadament el doble o una mica més. I més tenint el compte que el grup que governa ja té tota la maquinària de l’ajuntament al seu servei i de fet no necessitaria ni assignació. 

L’assignació fixa per grup augmenta un 52% i passa de 650 € a 900 € mensuals. A aquesta quantitat cal sumar una assignació per cada regidor que passa de 380€ a 440 € (amb un increment del 15%). Val a dir que aquesta proposta en relació a la proposta inicial feia una mica més petita la diferència entre el grup que cobra menys i el que cobra més. Això és el que cobren i cobraven els diferents grups municipals.

grups polítics 2015 2019
Canviem (2015) – Esplugues en Comú Podem (2019) 1.030 € (1 regidor/a) ———————
CUP 1.030 € (1 regidor/a) ———————
PP 1410 (2 regidors/es) 1430 € (1 regidor)
CIU 1410 (2 regidors/es) ———————
C’S 1.030 € (1 regidor/a) 2310 € (3 regidors/es)
ICV (2015) – Esplugues en Comú Podem (2019) 1410 (2 regidors/es) 1870 € (2 regidor/a)
ERC 1410 (2 regidors/es) 2750 € (4 regidors/es)
PSC 3860 (9 regidors/es) 5830 € (11 regidors/es)

El nostre grup no està satisfet amb el resultat final de les retribucions perquè les considera, en general excessives, però no hi ha dubte que si un grup té majoria absoluta pot imposar el seu criteri sense tenir en compte l’opinió dels altres grups. I en aquest cas les concessions que va fer el grup majoritari van satisfer a la resta de grups que van votar a favor. Només Esplugues en Comú Podem ens vam abstenir.

El Ple extraordinari d’Esplugues 3 juliol aprova el cartipàs i altres qüestions organitzatives.

Destacat

Dimecres 3 de juliol va tenir lloc el ple extraordinari de l’ajuntament d’Esplugues per aprovar el cartipàs i les normes de funcionament que han de regir durant la present legislatura amb una àmplia majoria de regidors i regidores. 

Al grup municipal d’Esplugues en Comú Podem ens va quedar un sabor agredolç, el grup socialista va acceptar alguna de les nostres propostes pel que fa als representants en òrgans col·legiats, però les nostres posicions són molts distants pel que fa a l’assignació que reben els grups municipals i respecte als salaris excessius del govern municipal.

Els primers punts de l’ordre del dia va ser donar compte de la constitució dels grups municipals i de les resolucions de l’alcaldessa en matèries de la seva competència. Aquesta legislatura són 5 grups, dos menys que la legislatura passada:  Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) amb Eduard Sanz que exercirà de portaveu; Grup Municipal Republicà (GMR), amb Oriol Torras de portaveu; Ciutadans- Partido de la Ciudadanía (Cs), amb Julio Roldán de portaveu; Esplugues En Comú Podem (ECP), amb Jordi Pérez de portaveu; i Partido Popular (PP) amb Marcos Sánchez de portaveu.

El tercer punt era per establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local. Es va aprovar per unanimitat que els plens ordinaris es farien a les 18 hores el tercer dimecres hàbil de mes i si no és possible el següent.

El quart punt relatiu a la creació i composició de les comissions informatives, es va aprovar amb l’abstenció de C’s que consideraven que tenien menys representació del que els corresponia. Les comissions estaran formades per 10 membres (5 del partit socialista, 2 d’ERC, 1 de C’s, 1 d’EeCP i 1 del PP. D’acord amb la normativa tots els grups han d’estar representats i el vot serà ponderat en funció de la representativitat al ple de cada grup municipal. Les comissions són les següents: Comissió Especial de Comptes i les tres Comissions Informatives Permanents: Territori i Sostenibilitat, Serveis Generals i Govern Obert, Drets Socials, Civils i Ciutadania.

El cinquè punt relatiu a la delegació a la junta de govern d’atribucions que corresponen al Ple es va aprovar per unanimitat. L’objectiu és facilitar la gestió i el govern municipal ha de donar compte a les comissions informatives del acords relatiu a les competències delegades.

El sisè punt corresponent nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple també va ser aprovat per unanimitat. Val a dir que el govern municipal es reserva els que tenen major pes polític i que van fer algunes petites concessions en temes com la presència en consells escolars de centres que van afavorir l’aprovació per unanimitat.

El setè punt relatiu a l’establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnit-zacions dels membres de la corporació es va aprovar amb la nostra abstenció. Aquest és un tema tradicionalment conflictiu que intentarem explicar-vos amb la màxima claredat possible en un article específic.

Versió íntegra del Ple

Ple de constitució de l’Ajuntament

Destacat

Dissabte 15 de Juny de 2019 va tenir lloc el ple de constitució del nou ajuntament. L’acte va començar amb la constitució de la mesa d’edat, l’acceptació del càrrec per part de les persones electes, l’elecció de l’alcaldessa, la intervenció dels diferents grups municipals i, finalment, de l’alcaldessa que va tancar el ple.

Els regidors i regidores van utilitzar diferents fórmules des del prometo àmpliament majoritari al prometo per imperatiu legal del nostre grup o el prometo d’ERC amb l’afegitó de la proclamació de la república catalana que va rebre petits xiulets una part del públic amb un comportament poc educat, encara que la mala educació no és un delicte.

Esplugues en Comú podem vam decidir de presentar la candidatura del Jordi a presidir el consistori perquè vam valorar que tenim un programa prou diferenciat que cal posar en valor. Va rebre sis vots, els dos nostres i els quatre d’ERC, que els agraïm i que no havíem pactat prèviament.

L’alcaldessa va fer un discurs emotiu en certs moments, centrat en la gestió municipal en d’altres i que volem destacar que es va comprometre a tenir en compte tots els grups i totes les persones l’haguessin votat a no a l’hora de governar l’ajuntament. Valorem molt positivament aquesta voluntat i esperem que sigui coheren amb ella.

Ara bé, de crisi climàtica, sostenibilitat i medi ambient ni una sola paraula i això que aquesta legislatura presidia la Comissió Executiva del Patronat del Parc de Collserola. Ens queda molta feina a fer per posar al centre de la gestió municipal les polítiques mediambientals.

Intervenció del Jordi Pérez Pineda:

Bon dia, 

Primer de tot donar l’enhorabona als guanyadors i guanyadores d’aquestes eleccions i a totes les persones que han estat elegides.  

Esplugues en Comú Podem donem les gràcies a les 2482 persones que ens van votar. I han apostat pel nostre projecte polític municipalista progressista, d’esquerres i ecologista nascut de la confluència d’ Icv , Euia , Canviem Esplugues, Catalunya en Comú  i Podem.

A Esplugues han guanyat clarament les esquerres i les dretes tenen el pitjor resultat de tot l’històric  de les eleccions municipals.

Se inicia una legislatura on L’experiència en demostra que la majoria absoluta del PSC vaticina un escenari on la resta de formacions polítiques ens serà difícil incidir en les decisions que prengui l’equip de govern. En aquest sentit lamentem també que no hi hagi hagut cap proposta des del PSC a dia d’avui,  com si ha passat en altres poblacions, per intentar obrir-se a la participació de més actors polítics amb un pacte de col·laboració amb la governabilitat de la ciutat i  on es poguessin discutir grans temes de ciutat amb la màxima participació. 

Davant per tant d’aquesta repetició de temps que creiem ja superats  de govern de majoria absoluta del PSC, la nostra presència com a formació  política es fa encara més necessària,  per poder fiscalitzar la tasca de govern des de l’oposició i estar vigilants  davant les polítiques portades a terme.

El nostre compromís serà treballar per fer d’Esplugues una ciutat més ecològica i sostenible , impulsant accions que  ens permetin afrontar la transició energètica , reduir la contaminació, millorar la recollida selectiva de residus  i protegir el nostre entorn natural. 

Haurem de fer front al tema de l’habitatge , els joves han de poder viure a la nostra ciutat. Recordem que  Esplugues és la 4 ciutat més cara de Catalunya en el que respecta a preu de l’habitatge. Hem de fer front a l’emergència habitacional. Defensarem la construcció de pisos  públics de lloguer d’habitatge públic i potenciaren polítiques que millorin les condiciones dels llogaters. Volem que els compromisos signats en l’anterior legislatura sobre habitatge públic  es portin a la pràctica el més aviat possible  I que no quedi com en el cas dels horts urbans anys i anys aturats sense que encara a dia d’avui estiguin marxa.

Estarem atents a que a Esplugues es regeixi en termes de justícia social. Fer front a situacions de pobresa energètica , desnonaments,  manca de recursos econòmics,… Intentant la remunicipalització de  serveis i estenent la tarifació social. 

Defensarem els serveis públics de qualitat i universals. Volem que l’ajuntament d’Esplugues sigui exigent amb altres administracions, i aposti per la creació d’una residència de gent gran  pública, i que es posi en  funcionament el tercer centre d’atenció primaria , o escorci els terminis per l’arribada de la línia tres del metro.

Tot això i més ho intentarem fer des de la nostra tasca institucional però Esplugues en Comú Podem també hi serà als carrers  al costat dels moviments socials i veïnals, de les marees de salut i educació , dels pensionistes , del sindicat de llogaters , de la Pah … 

No oblidem que venim de les places i carrers. 

Esplugues En Comú Podem som un projecte col·lectiu de base municipalista que té com a objectiu ser una eina útil per a la gent de la nostra ciutat, per posar al centre de la nostra tasca política  que la ciutadania sigui el motor del canvi que necessitem i que les persones i els seus drets es situïn en el centre de l’acció política els drets de les persones: Treballs dignes, dret a l’habitatge, drets socials, salut pública, educació pública, cultura, sobirania. 

Ens comprometem a treballar amb transparència, honestedat , rigor i il·lusió perquè al final de la legislatura hagin aconseguit entre tots i totes millora la ciutat i la vida dels seus habitants.

I també volem recordar i agrair la feina de tots/es regidores que ens han representat des de el primer ajuntament democràtic, els companys del PSUC,  del  PCC, d’Euia, de Canviem Esplugues i  d’ ICV. I volem tenir un record especial per als diferents caps de llista que ens han representat Juan Artacho, Daniel Tambo, Santi Campo, Isabel Puertas, Lídia Ibáñez i Julián Carrasco.

Per acabar explicar que he presentat la meva candidatura com alcalde perquè el nostre programa presenta diferències importants amb els del grup majoritari i pensem que és imprescindible fer-lo visible i treballar per fer-lo possible.

Moltes gràcies.

Gravació íntegra del ple